Obyvatelé

 • Dúnadani
  • Muži Západu, potomci Númenorejců, mocných předků lidí. Žijí déle a jsou v mnoha ohledech mocnější, než obyčejní lidé. Obývají království Gondor a Arnor.
  • Gondor je nejmocnějším královstvím, jeho moc je téměř na vrcholu:
   • Vznikají ještě velká díla (například Argonath – Pilíře králů).
   • Královská linie ještě 500 let nevymře.
  • Arnor, dúnadanské království Severu, je oslaben dělbou na několik částí:
   • Arnor je severní království Dúnadanů – z královské linie Arnoru se časem zrodí Aragorn II., Sjednotitel Arnoru a Gondoru (ten z Pána Prstenů:-)).
   • Arthedain –  zde žije hodně Dúnadanů a jsou ještě mocní.
   • Cardolan – knížectví, kde žije ještě dost Dúnadanů a vládnou jim knížata, příbuzní králů z Arnoru.
   • Rhudaur – zde již žije velmi málo Dúnadanů, královská linie před delší dobou vymřela a nejvíce se zde projevuje stín Angmaru.
 • Lidé
  • Lidé, nejpočetnější národ Středozemě, žijí roztroušení po mnoha lidských sídlištích. Obývají i dúnadanská království. Samotnými Dúnadany jsou často považovaní za menší a slabší lid, přestože je i v Gondoru a Arnoru početně převyšují. V srdcích lidí se však skrývá oheň, který mnohým jiným chybí.
 • Elfové
  • Neumírající rasa Středozemě, jsou považovaní za první lid, který se v dávnověku probudil. Platí za mocné a moudré, kteří nesejdou nemocí ani věkem, mohou však být zabiti či ztratit vůli k životu.
  • Není tak neobvyklé potkat nějaké elfa či skupinu elfů na cestách.
  • Roklinka – vládne zde Elrond; žijí zde Vznešení elfové (Noldor); v té době již více než tisíc let žijí Elladan, Elrohir i Arwen; je možné zde potkat i třeba Glorfindela.
  • Šedé přístavy (Lindon) – pánem je Círdan, žijí zde prakticky výlučně Šedí elfové (Sindar) (možná pár Vznešených elfů).
  • Lórien – vládne zde Galadriel s Celebornem, žijí zde Šedí i Lesní elfové, možná dokonce potulní elfové (Avari); ze zajímavých postav je možné potkat například Haldira.
  • Temný hvozd – králem je zde Thranduil, žije zde trochu Šedých elfů a především Lesní elfové; určitě lze potkat Legolase, Tauriel neexistuje:-(
 • Trpaslíci
  • Rasa trpaslíků obývá sluje a podzemí Středozemě – malá vzrůstem, velká silou a vůlí. Jsou pověstní svou zručností, láskou ke zlatu a železu.
  • Drtivá většina jich žije v Morii, odkud málokdy vychází; trpaslíků již poněkud ubývá, ale stále kutají dál a tvoří velké divy z mitrilu, zlata i oceli.
  • Sídla trpaslíků jsou také v Modrých horách nad Šedými přístavy – zde žijí spíše roztroušeně a moc toho o nich není známo.
  • Poměrně často je také možné potkat trpaslíky v Mlžných horách.
 • Hobiti
  • Malý nárůdek, ještě menší než trpaslíci. Ač vypadají křehce, jsou nezdolní a již teď jsou známí jako veselí, upřímní a stateční lidičkové, milující hry, písničky a dobré jídlo.
  • Roztroušený národ na staletém pochodu přes Mlžné hory do Eriadoru.
  • V Arthedainu, Cardolanu i Rhudauru lze najít celou řadu hobitích či hobito-lidských vesniček a sídlišť.
  • Žijí také kolem Anduiny na východní straně Mlžných hor – například i poblíž Kosatcových polí.
  • Hobiti se dělí na 3 podtypy: Plavíni (nejvyšší, dobrodružné povahy), Statové (předchůdci Sméagola, rybáři, nosili boty, nejstatnější), Chluponozi (nejpočetnější větev hobitů – nejmenší, kudrnaté vlasy, s chlupatýma nohama).
 • Lid z Divočiny
  • Svobodný a nezávislý rod lidí, který žije v Mlžných horách a na východě od nich. 
  • Už dlouhá léta se stará o bezpečnost v okolí jejich sídlišť a udržuje průchodné stezky přes Mlžné hory.