Přihlašování

Pro závazné přihlášení je nutné splnit následující:

  •  Vyplníte krátký on-line registrační formulář. Součástí formuláře je i specifikace vašich herních preferencí. Nemusíte se ničeho obávat – jedná se o pár jednoduchých otázek, které nám pomohou připravit vám postavu přímo podle vašich představ. Na základě dotazníku vám také nabídneme skupinu, která je pro vás dle vašich preferencí nejvhodnější a kde byste si tábor nejvíce užili

>>>Registrační formulář<<<

Máte-li zájem přihlásit se na tábor, kontaktujte nás na mailové adrese fantasytabor2016@gmail.com

Během pár dnů bude společně s vaší přezdívkou na této stránce zobrazen trojmístný variabilní symbol pro platbu. Platbu je třeba provést v příslušné částce na účet:

    • Číslo účtu: 074 338 573 / 0300 ČSOB
    • konst. symbol: 0308
    • variabilní symbol najdete zde pod vaší přezdívkou
    • Zaplatit je třeba do 31. 5. 2016 (případně 30. 6. 2016 za zvýšenou cenu) – v případě, že nezaplatíte ani po urgenci, bude vaše přihláška zrušena.
  • Zde si stáhnete papírovou přihlášku, kterou je třeba vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na adresu: Mgr. Jakub Vaněk, Na Radouči 1248, Mladá Boleslav 293 01 (neposílejte doporučeně!), případně předat osobně některému z vedoucích.

Všichni účastníci tábora jsou povinni dodržovat táborový řád. V případě překročení táborové řádu mohou být z tábora vyloučeni. 

Pro mladší 18 let

List účastníka
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Pro starší 18 let

List účastníka staršího 18 let

Potvrzení pro zaměstnavatele

Také lze zažádat o ‘Potvrzení pro zaměstnavatele’ na našem e-mailu: fantasytabor2016@gmail.com.

IMG_4775.CR2