Léta Páně 1373. Akkon, poslední výspa křižáků v Levantě, padl před více jak 80 lety. Nyní jsme to my, kdo musí držet prapor Kristův na dohled Svaté zemi. V Byzanci zuří občanská válka a armády Mameluků i Ottomanů jistě pomýšlejí na naše území. Naši dávní spojenci jsou poraženi nebo jsou příliš slabí.

Snad jen Evropa? Vyslyší Evropa naše volání?

Ať už s nimi nebo bez nich, vytrváme a nevzdáme se. Budeme bránit naše domovy, budeme bojovat za královnu regentku. Kilíkie nepadne! Kdokoliv by překročil hranice naší země, pozná hněv Arménů!

Sarkis Bagratyan, kronikář města Sis

Král Kilíkie Konstantin IV. je mrtev pane.

Jak zemřel?

Zavražděn za nejasných okolností.

Jeho syn?

Žije, je však příliš mlád na to, aby se ujal trůnu, vládnout bude nejspíše jeho matka.

Královna regentka. Slabá žena trůně, je jasné, odkud vítr vane…

Raymond Berengar, velmistr Řádu johanitů, vládce ostrova Rhodos

V roce 1369 byl zavražděn Petr I., král Kypru a Jeruzaléma, největší vojevůdce, kterého Kypr kdy poznal, přítel Kilíkie a její největší spojenec.

O čtyři roky později byl rukou úkladných vrahů zabit i náš milovaný král Konstantin IV.

Spáry ďábla zdá se jsou dlouhé a ostré, zasáhnou a skolí těla mnohých, chudých i mocných a jeho síla zdá se obrovská v porovnání s našimi křehkými schránkami. Vypadá to, že takový nerovný boj se dá jen těžko vyhrát. Záhuba je nevyhnutelná.

Nenechejte se však mýlit, není to boj o tělo, ale o duši, který rozhodne. A pro takový boj, bratři a sestry, jsme Bohem dobře vybaveni a s Jeho pomocí dokážeme zvítězit.

Fréderéric z Clairvaux, kněz u královského dvora

 800px-Assassinat_Pierre_de_Lusignan,_roi_de_Chypre

1369, zavraždění Petra I.

Čekám na vás, vy psí syni!

Čavuš Nurhan, arménský pastevec v pohoří Taurus

Deus Vult!

Birger Ulfsson, rytíř Řádu Božího hrobu

Pojď!