Královna regentka Marie

Je vdovou hned po dvou králích – po Konstantinu III. a Konstantinu IV. Jejím jediným přeživším synem je Thoros, mladý kralevic a budoucí král Kilíkie. Byla vybrána jako regentka, než kralevic dosáhne plnoletosti. Její oficiiální korunovace se uskuteční již velmi brzy. Královna pochází z prastarého šlechtického rodu a v jejích žilách se mísí arménská i evropská krev. Mocensky je však situace v Kilíkii složitá a královna bude potřebovat podporu arménských šlechticů, kterým je např. slovutný velitel Koris z Bardzerbenu či vzdělaný Gevorg z Karsu, ten je v současnosti pověřen vyšetřováním vraždy krále Konstantina IV.

Kralevic Thoros

Je jediným synem zavražděného krále Konstantina IV. a královny Marie. Thoros je posledním pojítkem Kilíkie k linii Rubenova rodu, proto na něj s nadějí hledí nejeden pár očí. Než dosáhne dospělosti, bude za něj vládnout jako královna regentka jeho matka.

Katholikos Konstantin IV.

Nejvyšší představitel arménské církve má shodou okolností stejné jméno jako zesnulý král. Je nejmocnějším duchovním v Kilíkii, o tuto pozici svedl politický boj s královniným zpovědníkem Theodorem a vyhrál. Bude to právě katholikos, který bude královnu korunovat. Pozice katholika se mezi lidem těší velké váženosti a na jeho názory dá mnoho Arménů. V současné době katholikovi dělá často společnost johanitský vyslanec Johannes Corvus, který je v Kilíkii z pověření svého velmistra Raymonda Berengara z Rhodu.

Sultán Sha’ban II

Vládce mocné mamelucké říše je velmi mladý (je mu teprve 20 let), ale také velmi ctižádostivý. Sám musel již od útlého věku čelit intrikám, které ho měly připravit o trůn, v mocenských hrách je tedy zběhlý. Opírá se o své věrné emíry, kteří mu pomohli udržet si trůn během vzpoury před několika lety. Většinu času tráví v Egyptě, zejména ve svém sídle v Káhiře.

Emír Sanjar

Jeden z nejvěrnějších sultánových emírů. Je to muž středního věku, který je po sultánovi pravděpodobně nejdůležitejším mužem Mamelucké říše. Oficiálně je emírem Damašku, ale fakticky spravuje celou Sýrii a podléhají mu i města Aleppo či Antiochie. Během vzpoury proti sultánovi se ukázal jako schopný vojevůdce. Říká se o něm, že je velmi klidné a přemýšlivé povahy, existují prý však situace, kdy se stává nepříčetným. Není však mnoho těch, kteří by o tom mohli vyprávět. Na jeho dvoře našlo útočiště mnoho vzdělanců, filozofů i umělců, sám emír je aktivně podporuje v objevování nového. Jedním z nich je i Mustafa bin Hajji – lékař, filozof a diplomat v jedné osobě.

Petr II. Tlustý

Král Kypru je nejbližším spojencem Kilíkie v oblasti. Narozdíl od svého předchůdce Petra I. je však nezkušený a ne příliš schopný. Ještě donedávna vládl místo něj jako regent jeho strýc Jan. Vliv bývalého regenta a matky Petra II. nejsou na dvoře zanedbatelné, a tak je král Kypru nucen řešit spíše vnitropolitické intriky než zahraniční politiku.