Předtím než začnete přemýšlet o své postavě v jemnějších obrysech, určitě stojí za to popřemýšlet, jaký vztah bude mít k náboženství a spiritualitě.

Velká světová monoteistická náboženství dokreslují celé zasazení příběhu a budou jeho nedílnou součástí. Již velmi brzy bychom Vám chtěli dát drobná doporučení a nápady, jak k tomuto tématu přistupovat. Pevně věříme, že si každý najde své a zároveň se nám podaří zachovat „ducha doby“, který je v porovnání s jinými světy neopakovatelný a specifický.

Bez náboženství si středověk jen stěží dokážeme představit. V Kilíkii v roce 1373 se střetává starobylá Arménská církev, silný vliv katolické Evropy, menšiny židovského původu a Islám přicházející z východu. Směs vyznání na území Arménie je ještě mnohem pestřejší, ale tyto jsou pro hru nejdůležitější.

Je dobré si uvědomit, že v době, kdy se odehrává náš příběh, bylo náboženství vnímáno spíše jako příslušnost k určité kultuře. Rádi bychom se oprostili od falešné představy dnešní doby, že středověk se nese v duchu náboženského radikalismu.

Nutno podotknout, že de facto každý se k některému náboženství hlásil. Drtivá většina lidí však o svém vyznání příliš neuvažovala. Chození do kostela bylo součástí tradice, příslušnosti k dané komunitě. „Věřit“ bylo součástí „základního nastavení“ společnosti, avšak rozdíly ve vnímání a prožívání náboženství samozřejmě existovaly – jinak na svůj duchovní život nahlížel člen řádu, král(ovna), sedlák…

V dobách míru žily rozličné národy bok po boku. Arab se mohl špičkovat s Frankem o pokleslé hygieně v Evropě. Křesťan rád zašel k Židovi, když u něho mohl nakoupit dobré zboží. Kulturní rozdíly sice občas působí nedorozumění, ale obvykle vítězí zákony trhu – máš-li něco, co potřebuji, příslušnost k jinému vyznání není překážkou. Doložena jsou přátelství napříč náboženským spektrem.

V Kilíkii převažuje křesťanství. Pro přiblížení, jak na něj asi nahlížela široká veřejnost, ho můžeme přirovnat k demokracii v Evropě 21. století – málokdo má potřebu každý den proklamovat, že je skalní demokrat. Demokracie je něco obecně přijímaného, dobrého, a více uvažovat o ní začneme až ve chvíli, kdy je ohrožena. V takové situaci se pak naše rétorika o demokracii silně opírá a slouží k ospravedlnění lepších či horších skutků na její obranu.

Fantasy tábor je samozřejmě pouze hra. Rádi bychom využili historické reálie, něco se o nich třeba i přiučili, ale naším hlavním cílem je si užít společné dva týdny zábavy (snad i s nějakým přesahem). Chápeme, že hraní jakéhokoliv vyznání je velice citlivá a osobní záležitost a rozhodně do toho nechceme nikoho nutit. Pro ty, kteří nemají zájem náboženství řešit, nabízíme náhled, který je popsaný výše a krásně dokresluje ducha doby. Jestli se naopak těšíte na hru plnou střetů kultur či vášnivých diskuzí o víře, nezoufejte, pevně věříme, že spoluhráčů a podnětů bude dostatek.

Protože jsme hráči naprosto úžasně rozmanití, pokrývající celou škálu pohledů na náboženství a jeho pojetí ve hře, snažili jsme se tomu nastavení tábora přizpůsobit. Na otázku různých vyznání zajisté dojde, ale pracovat se s ní bude do značné míry pouze na osobní úrovni. Budeme hojně využívat texty, ticho a hudbu. Jak s nimi naložíte, je jen na vás. Letošní příběh nám otevřel dveře pro jednu novou mechaniku, která bude podrobně popsána na předherním workshopu. Jedná se o ranní bohoslužby, kterými začne oficiální hra po volném hraní. Doufáme, že tyto krátké předěly nám dovolí navodit správnou atmosféru a vám rozehrát některé linky.

Katolická církev

Gregory-XI

Do Arménie se šíří latiníci z Evropy, katolická církev je zastoupena i na královském dvoře. Od roku 1370 je papežem francouzský Řehoř XI., který sídlí v Avignonu. Mnozí se ptají, zdali by se papežský stolec neměl přesunout zpátky do Říma.
Arménská církev

b029e91d34ec7940c7cfc10f944c35c1armenian-crossArménie je na svoji starobylou východní církev hrdá, vždyť to byla také první země, která přijala křesťanství (v r. 301). Hlavou arménské apoštolské církve je Catholicos, který momentálně pobývá na královském dvoře. Kněží arménské církve (na rozdíl od katolické) se mohou ženit.

Mnozí tvrdí, že rozdíly mezi katolickou a arménskou církví nejsou nepřekonatelné. Již vícekrát se v dějinách objevila otázka jejich spojení, ale zatím bez výsledků. Uzrál snad již čas? A na čí stranu se postaví Koruna?

Židovství

Mnohé jistě překvapí poměrně liberální přístup k Židovskému národu. Na rozdíl od Evropy Židé v Kilíkii smějí provozovat řemesla, nečelí tak velké perzekuci.

Islám

Arabští myslitelé a léčitelé patří k těm nejvzdělanějším na celém světě. Už od dob Avicenny se vedou zapálené diskuze, zda se má Islám vázat k tradici řeckých filosofů, názory se různí. Faktem zůstává to, že Islám vyznávají také Mameluci, se kterými Kilíkie válčí od svého počátku a vztahy jsou zde proto značně napjaté.

Víra a vaše postava

Při přemýšlení nad vaší postavou a jejím vztahem k víře si můžete sami pro sebe zkusit odpovědět na následující otázky  :

 • Víru vnímám…
  1. Primárně jako společenskou záležitost <–> jako silně osobní (soukromou) záležitost
 • Má-li náboženství nějaký přínos, potom spočívá především …
  1. V tom, že mi pomáhá být lepším člověkem
  2. V tom, že vnáší pořádek do společnosti
 • Největší autoritu u mě má
  1. Vzdělaný biskup v okázalém oděvu
  2. Velmistr rytířského řádu
  3. Moudrý poustevník žijící na poušti
 • Posvátné texty
  1. Pravidelně studuji a promýšlím
  2. Využívám k upevnění své autority u ostatních
  3. Moc neznám, to je úkol pro kněze
 • Pokud jde o šíření víry
  1. Není to můj úkol
  2. Musí se šířit především kázáním a silnou argumentací
  3. Musí se šířit ohněm a mečem
  4. Musí se šířit především dobrými skutky
 • Pokud věřím v Boha…
  1. Pak je moje vůle zajedno s boží vůlí
  2. Musím se neustále ptát po boží vůli
 • Pokud někdo udělá nějakou velkou chybu (zhřeší)
  1. Bůh mu to jistě odpustí, protože je milosrdný
  2. Pokud je to chyba, co bych odpustil i já, tak ji Bůh odpustí taky
  3. Nechci se s nám stýkat