Jednotlivé frakce představují významné zájmové skupiny na královském (nebo spíše královnině) dvoře v hlavním městě Sis. Každá frakce má své vlastní cíle i metody, jak jich dosahovat, spojuje je však osoba královny Marie – jejich hostitelky, patronky či paní. Není náhoda, že se všichni ocitli ve stejný čas na stejném místě a ač si to možná někteří neuvědomují či nepřipouštějí,  jsou pevně spjati s královstvím Kilíkie a budou to oni, kteří budou psát chtě nechtě její dějiny.

Na dvoře královny působí 6 významných frakcí, v nichž najdeme Evropany, Armény i další více či méně pravděpodobné národy a pronárody. Každá frakce usiluje o přízeň královny, aby získala privilegia či pomoc s jejich agendou. Některé  frakce k sobě chovají jistou náklonost, mezi jinými naopak panuje nevraživost či konkurence. Po otevřeném konfliktu či násilí však nikdo z nich netouží. Královna si ve svém nejužším poradním sboru nechává čestného zástupce z každé frakce a ti jsou pro královnu velmi důležití ba přímo nepostradatelní, protože jsou jejími důvěrníky, rádci či dokonce přáteli.

Samotná vnitřní organizace frakcí je dána jejich povahou ale i historií a cílem a do té jednotlivým frakcím nikdo nemluví. Kdyby však frakce navenek vystupovala rozhádaně, jistě by to v očích ostatních a zejména královny mohlo znamenat slabost a nejednotu. Královský dvůr je živý organismus plný vztahů, zájmů a často také intrik a rozhodně ne vše je ideální, jak by se z popisu výše mohlo zdát a to před královským dvorem jistě ještě stojí mnoho výzev…