Legie obrázek web

Říše římská. Mnohokrát největší a nejmocnější říše světa. To je naše dědictví. Za to bojujeme, za to žijeme, za to umíráme. Jsme Legie, tvrdý zobák a ostré pařáty římské orlice.

Bývalo nás víc, mnohem. Za starých časů nás bývaly desítky tisíc. Pak padla západní část říše. Míchali se s barbary, není divu, že se to obrátilo proti nim. Pustili si je k tělu a Řím vzplanul plamenem stejně jako zbytek jeho území. Limes Romanus sotva pomůžou, když dáte Vandalům klíče. Říše ale přežila.  Konstantinopol se stala novým Římem, daleko od barbarů. Kdysi východní část říše je nyní říší jedinou. Opět se stala jednou z nejmocnějších. Posledních 300 let ji ale nešetřilo. Seldžukové, Srbové, Arabové, Gruzinci, Latiníci, Bulhaři, Osmani i Křižáci se silně podepsali na jejím stavu a na chvíli ji dokonce i rozložili. Říše ale přežila. Oslabena několika civilními válkami, a s Turky přede dveřmi, zajistil císař Jan V. naději na stabilitu a čas zotavit se. Podařilo se mu vyjednat a uzavřít mír s Turky. Ten však přišel za strašlivou cenu.

Říše římská musí přežít. Vždycky přežila a vždycky přežije. To je naše práce a děláme ji dobře, už 1300 let. Jsme totiž Legie, tvrdý zobák a ostré pařáty římské orlice.


O FRAKCI

Orgové: Dale, Ferda

Pátá Legie Makedonská je útvar elitních vojáků, vycvičených po vzoru Katalánské kompanie, který je zvyklý infiltrovat nepřítele, za účelem špionáže, sabotáže či atentátu. Jsou poslední nadějí Římské říše na kritické misi.

Co budeme ve hře mít?

  • Akčnější hra – trochu fyzicky náročnější (plížení, souboje, zdolávání překážek…)
  • Našlapaný příběh plný zvratů a těžkých rozhodnutí
  • Noční bojovky/nebojovky
  • Propojené postavy, né však jedna rodina