9d194a653ae1512b6be9e85b39510e98

 

Ďábel sužuje a pokouší lidské pokolení již od počátku věků. Mezi námi jsou však však tací, kteří se mu neváhají postavit

dabel

Svatý Jiří byl jedním z nich, když nebojácně zahubil jeho výtvor – draka, nepřítele rodu lidského.

St. George and the Dragon

Památka na něj, která by dodávala odvahu nám však byla mnoho let ztracena, než rytíři přinesli ze svaté země úlomek hrot jeho kopí, potřísněný dračí krví.
S relikvií kopí svatého Jiří byla tedy skupina šlechticů a rytířů založila Sarkány Lovagrend (lat. Societas Draconistarum – společnost draka). Zapřísáhli se chránit svět křesťanský před Mameluky – hrozbou z východu a i jinými, kteří by chtěli narušit pořádky nastavené Pánem.

relikvije_macieowski

Hrozba však nepřichází jen v podobě Mameluka. Slovo pokušitele se rozneslo i po Uhrách, v samotném sídle Řádu. Stoupenci jistého duchovního, kteří byli označováni společností za Tmáře prohlásili odnesení kopí ze svaté země za svatokrádež a řád nařkli z kacířství a prospěchářství. Na jejich stranu se postavili i někteří další…

falesni_proroci

Netrvalo dlouho, a slova vedla k činům. Tmáři pozvedli v Uhrách protí řádu zbraň. Jejich hereze však byla rychle potlačena a nikdy nedopadený představený tmářů uprchl do daleké Kilikie s několika nejvěrnějšími…

Royal 20 C.VII, f.133

Muži řádu, vedení rytířem Milošem Obiličem se tedy vydali za nimi…

rytiri


Kdo: Ragnar, Dark
Frakce: Sarkány Lovagrend
Hra: Tajemství, intriky, trochu fyzického nepohodlí, noční akce, boj s úskočným nepřítelem, ale i sami se sebou.