Rytířský řád sv. Blažeje byl založen v Armenii. Jeho hlavním posláním je obrana proti útokům z východu. Řád  je tvořen jak rytíři, kteří nemusí skládat řeholní slib, tak i mnichy.


Byla už noc a tlumené světlo svíčky neochotně pronikalo tmou. Vidím to, jako by to bylo včera. Společně s pádem města Gallipoli padlo i naše vedení. Od tohoto okamžiku jsme věděli, že Osmani mají volnou cestu dál do Evropy. Tam vedly i naše kroky. Poslaní nám uložil náš velmistr před svým posledním vydechnutím.
Běžte dál… Markape, seberte poslední muže řádu saint Blaise… za městem jsou připraveni koně, je to jediná cesta z tohoto pekla…
Vyhledejte papeže… běžte!
Padla brána. Špičaté přilbice a zahnuté šavle těch ďáblů se k nám blížily, neměli jsme jinou možnost, než opustit naše pozice. Neměli slitování, vraždili vše, co jim přišlo do cesty.  Uposlechli jsme tedy rozkaz.

V Evropě jsme poklekli před papežem, kterému jsme předali prsten a listinu s pečetí od našeho velmistra. Papež náš řád pověřil dalším úkolem a vidinou světla. Předal nám nákres ztraceného svatého symbolu, který máme vyhledat a vrátit zpět do rukou křesťanství.
Jediné zprávy, co máme, vedou do Malé Armenie. Místa, kde vznikl i náš řád a odkud většina z nás pochází. V domovině jsme nebyli dlouhá léta a je čas, aby se tam řád vrátil.
Sfoukávám svíčku a ulehám do své postele s vidinou, že zítra konečně, ve jménu Papeže a našeho řádu, vyplujeme z Venice a když Bůh dá, tak zanedlouho překročíme hranice Malé Arménie a budeme zase o něco blíže našemu cíli, blíže tomu, co před námi chtějí i oni skrýt. Také se těšíme, až se znovu shledáme se svými rodinami a blízkými. Konečně zase budeme chodit po naší rodné zemi a bojovat tam, kde je naše místo. Za Arménii a za celý křesťanský svět!


 

Orgové: Grom, Gwen
Co můžeme nabídnout:
Zážitky založené nejen na akci, ale i hraní uvnitř cechu. Dramatické scény. Pátrací a stopovací aktivity, boj. Nesnadná rozhodnutí. Rozplétání tajemství.