Předtím než se pustíme do vyprávění o tom, jak to vlastně bylo a je s celým známým světem, je potřeba si ujasnit, jak vlastně budeme pracovat s nám známou historií:

Do roku 1350 se můžete spolehnout na nám dochované zdroje (ač jistě zjistíte, že o tajné historii světa a osudech mnoha lidí nikdo nic nezapsal nebo se nám to nedochovalo) a volně z nich čerpat.

Od roku 1350 do roku 1373 si budeme historii drobně upravovat oproti tomu, jak je zapsaná v kronikách (ostatně, možná to kronikáři jen špatně zapsali). Na podstatné změny Vás upozorníme – budou přímo zmíněné v textech. Velká část historie do roku 1373 bude beze změny.

A od roku léta 1373? To už bude zcela na Vás! Vy totiž píšete historii! Co se stalo v našem světě po tomto roce nás upřímně nezajímá (a pokud s tím budete počítat či na to spoléhat, mohli byste být překvapení nebo zklamaní), protože to vy napíšete nově dějiny (nejen) Kilíkie!

Že je historii suchopárná a vlastně v ní není žádná magie, mystika a o zázraky je nouze? Nenechte se mýlit, nudný je možná pohled současného skeptického člověka, rozhodně však ne život v Kilíkii ve 14. století. Malá Arménie je totiž místo, kde se od pradávna mísily a probouzely do života tradice, mýty a legendy mnoha náboženstí a kultur…

Věděli jste, že…

1200px-Battle_quizTento rok spojené francouzsko-kastilské námořnictvo vypálilo Isle of Wight a ukázalo svou sílu ve válce mezi Anglií a Francií, která s přestávkou, kdy byl francouzský král držen jako rukojmí v Anglii, trvá již 36 let. Ukázali Francouzi konečně sílu, která přiměje Angličany si uvědomit, kde je jejich místo, nebo se rozhoří ještě divočejší boje? Není už čas jednat o trvalém míru. Ledasco se proslýchá…


Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragmentCísařem Svaté říše římské je Karel IV., ten samý vládce je i králem italským a českým a samozřejmě vévodou lucemburským. Slušná sbírka osvíceného vladaře! Svým hlavním sídlem učinil Prahu – město v srdci Evropy, které významně rozšířil a také zde zřídil univerzitu. Karel má dva syny Václava a Zikmunda. No a prý se nebojí oženit více než jednou (tedy ne souběžně). Takový spojenec by jistě byl skvělý…Knights_hospitallerPřed 29 lety se začala menší křížová výprava, která po několikaletých peripetiích dobyla z rukou Turků přístav Smyrna v Malé Asii. Johanité tento přístav (i když ne celé město) stále drží (společně s ostrovem Rhodos, který je jejich sídlem). Johanité mají i malou komendu v Kilíkii v Alexandrettě. Nejvyšším představitelem Johanitů je velmistr Raymond Berengar. Johanité jistě mají odvahu a apetit pro boj s nevěřícími, mají na to však i sílu?

Armoiries_Chypre_Jérusalem.svgJeště před několika roky byl vládcem Kypru velký spojenec Kilíkie a výborný vojevůdce Petr I, nadějný vládce, který dobyl některá ztracená území z rukou mohamedánů. V roce 1369 byl však zavražděn a králem se po něm stal jeho nezletilý syn Petr II., za kterého však v prvních letech vládl regent – jeho strýc Jan. Nepřipomíná Vám to něco?  V současné době si hledá mladý král ženu, bojuje s chapadly svých příbuzných (zejména své matky a strýce) a snaží se nějak urovnat šlamastyku, kterou způsobily násilnosti mezi Benátčany a Janovany předchozí rok při jeho korunovaci. Nelehké úkoly pro mladého vladaře…

John_V_PalaiologosV Konstantinopoli právě dochází k nepokojům a vše neodvratně směřuje k občanské válce mezi králem Janem V. Palailogem a jeho synem. Jan V. toho za svůj život zatím stihl poměrně hodně, nabídl papeži ukončení dlouholetého sporu mezi církvemi (v Římě a Konstantinopoli), uznal jeho svrchovanost (což však neuznali ortodoxní duchovní, ale stále je možnost je „přesvědčit“, kdyby jen král Jan V, nebyl tak slabý). Po cestě zpět byl zadržen jako dlužník v Benátkách, zajat byl i v Bulharsku a také musel přísahat věrnost otomanskému sultánovi. Účet skutečně silného vladaře. Co si o to všem myslí Srbové, kteří se teprve vzpamatovávají ze strašlivé porážky, kterou utrpěli od Otomanů na Balkáně před dvěma roky? Otomani zdá se upírají svůj pohled jinam než ke Kilíkii, ostatně vzájemné vztahy má zaručit i výměna rukojmí, která proběhla. Nedivte se tedy, až potkáte Otomanského mladíka na dvoře Kilíkijské královny.

PopeGregoryXISoučasný papež Řehoř XI. je Francouz a sídlí v Avignonu, což se lidu v neklidné Itálii a zejména v Římě příliš nelíbí. Řehoř se snaží aktivně řešit potřeby k reformě církve a zamezení nekalým praktikám některých církevních představitelů a řádů. Ve svém boji za očistu církve není a jistě nebude sám, ale bude to dost proti prohnilým prelátům?  Papež uvažuje, že by své sídlo opět mohl přenést zpět do Říma. Není taková úvaha ukvapená? Papež však jistě ví, co dělá, a má ve svém rukávu nějaké trumfy.

ConquestOfConstantinopleByTheCrusadersIn12044. křížová výprava v roce 1204 se vymkla kontrole a jejím výsledkem bylo vyplenění Konstantinopole. Vyzáblý duch Římské říše, který dnes přežívá, je i dílem této zkázy. Zkuste někdy připomenout lidem z Konstantinopole tuto již více jak 150 let starou událost. Uvidíte, jaké mají pocity. Když už jsme u těch všetečných otázek, neopomeňte se zeptat, odkud vlastně pocházejí ti nádherní bronzoví koně nad katedrálou svatého Marka v Benátkách.

1280px-Venetian_galley_at_Curzola-engravingBenátky a Janov mezi sebou až donedávna vedly (nejen obchodní) válku. Zatím trvá křehký mír, ale vztahy jsou napjaté a síly vyrovnané. Dokáží svá loďstva soupeřící městské státy využít nejen v bojích mezi sebou? Jistě – k obchodu! A mimo to?A_Mamluk_from_AleppoPřed 8 lety byly Mameluci připraveni dobýt a připojit Kilíkii ke své říši, invaze Petra I. z Kypru je však zaskočila a jejich plány zmařila (společně s vnitřními půtkami a zhoršující se ekonomickou situací). Jaká je situace nyní?

Současný sultán Sha’ban II se chopil vlády jako desetiletý chlapec v roce 1363. Pochopitelně za něj nějaký čas vládl regent (jaká náhoda). Dokonce proti němu vedl i vzpouru společně s dalšími emíry, byl však poražen, někteří byli pobiti a jiní vyhnáni do exilu. Proslýchá se, že z exilu se se sultánovým dovolením vrátili vyhnanci, aby trénovali jeho muže. Proti komu?  Neroste mladičkému sultánovi další nepřítel v podobě vzpurného emíra?

250px-William_of_OckhamPřed 26 lety zemřel William Occam. Skvělý anglický myslitel, který mimo jiné zpopularizoval princip zvaný Occamova břitva: „Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.“ Vzpomeňte si na něj, až budete řešit nějaký zapeklitý problém (třeba vraždu krále), obvykle takový přístup velmi dobře funguje. Obvykle.220px-OresmeÚspěšný francouzský král Karel V. zadal Nicolu Oresmovi (skvělému a všestrannému mysliteli, matematikovi, fyzikovi, astronomovi, ekonomovi i teologovi) za úkol přeložit veškerá Aristotelova díla. Jistě to bude velmi poučné. Mimochodem Oresme nadhodil myšlenku, že by bylo daleko smysluplnější a úspornější, aby se namísto všech nebeských těles hýbala spíše Země. Svou myšlenku však také shodil ze stolu. Asi právem…

Nasir_al-Din_al-Tusi_at_observatoryPřesně za rok uplyne 100 let od úmrtí všestranného perského myslitele, vědce i teologa Nasira al-Din Tusiho. Byl tak trochu zakladatelem moderní trigonometrie (úhly, strany, trojúhelníky – však to znáte – nebo ne? Hodí se to, třeba když něco stavíte). Evropa má nejvyšší čas jeho díla přečíst a pochopit, jinak zůstane sto let za…Muslimy.
Marco_Polo_Mosaic_from_Palazzo_TursiPřed 102 lety se vypravil na svou desítky let dlouhou odyseu mladičký cestovatel a obchodník Marco Polo (jaký byl vlastně účel jeho cesty – obchod, poznání?), nějaký čas pobýval i v Kilíkijském přístavu Ayas a neopomněl ho zvěčnit ve své knize. Zpět do Evropy se vrátil až za dlouhých 24 let. Zápisky ze svých cest diktoval ve vězení. Mnoho lidí mu nevěří v tom, co údajně viděl (nebo spíše v tom, co bylo zapsáno). Jiní zase tvrdí, že z nějakého důvodu část věcí zamlčel či překroutil. Ať tak či tak, jeho cesty provází mnoho otazníků. Možná to tak trochu souvisí i s tím, že Marco Polo byl Benátčan…

Burying_Plague_Victims_of_TournaiPřed 20 lety snad definitivně skončilo řádění Černé smrti v Evropě, ve Středomoří i na Blízkém Východě. Do Kilíkie dorazila nákaza již v roce 1348. Zejména ve Středomoří nákaza vybila i více jak polovinu populace. Kilíkie nebyla ušetřena, ale následky Černé smrti byly v porovnání třeba s italskými státy spíše mírnější. Nikdo nedokázal spolehlivě vysvětlit, co nákazu způsobilo a šířilo a zda se vrátí. Jako obvykle byly obviněni i židé…