Jazyky ve hře

Používání jazyků do hry zařazujeme zejména pro oživení a určité rozšíření možností, s čím lze pracovat. Seznam slov, která nabízíme k používání je velmi krátký a účelem není umět v jakémkoliv z jazyků funkčně komunikovat, ale dát najevo, kterým jazykem postava mluví. Základní myšlenkou je, že už výběrem jazyka lze leccos vyjádřit.

Nejjednodušší použití tedy funguje trochu jako jako typické části oděvu (jarmulka, šátek atp.) nebo erb. „Šalom alejchem“ je zkrátka další způsob, jak vyjádřit, že postava je Žid.
Zajímavější ovšem může být, když uslyšíte domnělého žida mluvit třeba arabsky. V takové chvíli už je na vás, co si o tom pomyslíte, ale dost možná to může nést nějaký význam. Pro ilustraci uvedeme několik příkladů, jakou roli může výběr jazyka mít.

Rozhodnete-li se mluvit na někoho jeho spíše než svým jazykem, můžete tím vyjádřit například určitou vstřícnost (nebo se také velmi záměrně snažit získat ho na svou stranu). Pokud vás CP pozdraví maďarsky, nemusíte mu stejně odpovědět, ale je možné, že když to uděláte, bude se s vámi raději bavit.
Trváním na svém jazyce můžete dát adresátovi naopak najevo, že to on by se měl snažit přizpůsobit vám, zvlášť když se u odpovědi na jeho pozdrav budete tvářit dostatečně nepříjemně.
Volá-li někdo o pomoc francouzsky, je poměrně pravděpodobné, že jako první se za ním rozběhnou Francouzi. Naopak postavy Francouzům nenakloněné se třeba rozhodnou ušetřit si námahu a vůbec nikam nepůjdou.

Jako hráči můžete ke zpestření hry přispět nejen tím, že si některá slova zapamatujete, ale také tím, že si sami určíte, jak budete v roli s jazyky zacházet. Kromě obecné tendenci se více či méně přizpůsobovat ostatním (ať už s čistými či nečistými úmysly), může být určitě zajímavé, když si předem nastavíte nějaké zásady typu „pokud někdo mluví v tom a tom jazyce, tak se s ním odmítám bavit (nebo naopak, v mé postavě to vzbuzuje velkou důvěru)“.

Jak moc je nutné, abych se nějaká slova učil?
Nikdy se nemůže stát, že byste si ve hře nevystačili s češtinou (např. že byste se nebyli schopni domluvit s CP), ale když jazyky zcela vypustíte, budete mít mírně omezené možnosti vyjadřování a případně vám mohou uniknout nějaké potencionálně užitečné detaily, například když nepoznáte, že zajaté CP, které právě ostatní hráči vyslýchají, mluví právě vašim mateřským jazykem. Proto je docela vhodné umět alespoň poznat „svůj jazyk“.

Kolik jazyků moje postava může umět? Když například nemám „učenou postavu“, nedává smysl, aby jich ovládala moc.
Jestliže nechcete přijít o možnost jazyky užívat, vycházejte z toho, že pasivně poznat jazyk, kterým sami nemluvíte, je i v reálu zcela normální a slova pro pozdrav nebo poděkování lze pochytit bez přístupu ke vzdělání. Jestliže se naopak chcete naschvál rozhodnout některým jazykům „nerozumět“, je to zcela v pořádku, dokud z toho budete umět vyrobit nějaké zpestření. Přivolat si na pomoc přítele, aby za vás vzal rozhovor s někým, komu postava nerozumí nebo nadávat, že mongolové něco melou a vy nemáte ponětí, co, může být fajn. Vůbec se nebavit s polovinou postav na táboře, protože jim „nejspíš nerozumíte“ naopak mnoho zajímavého nepřinese.

Francouzsky / Italsky… mluvím plynně. Můžu to ve hře využt?
Jestliže najdete někoho, kdo vám bude stačit a udělá vám to radost, pak určitě můžete. Snažte se ale cizí jazyk používat pouze v případě, že s tím všichni zúčastnění souhlasí a mluvte zásadně o věcech, které nebudou mít pro kolemjdoucí zásadní význam. V žádném případě neprobírejte tajné plány vaší frakce a podobná témata, u nichž bychom pak těžce řešili, že „postava, která umí německy vás slyšela, ale protože hráč neumí, nevěděl, co říkáte“. Pro utajení informací jazyky zkrátka ve jře neslouží.

Poznámka: U většiny slov je odkaz na zvukový soubor. Některá slova (asi 3) mají jako zvukový soubor celou frázi, ale tou se zabývat nemusíte.

pozdrav Děkuji (moc)! Prosím (=není zač). Pomoc! ano ne Stát!
Latina Salve Benigne. Precare. Adiuvate! [adjuvate] sic [sík] ne Siste(te)!
Italština Buon giorno Grazie. Prego. Aiuto! si no Ferma!
Arménština Barev (dzez) Schnorrhakalutsjun! chndrheem! ogne [ógné] ajo votsch Kéts’i՛r!
Mongolština Sain baina uu Bayarlalaa Zugeer Tuslaarai! tiim ee Ügüi Zogs!
Hebrejština Šalom (alejchem) Toda (raba) Bevakasha [bevakaša] ezra! ken loh atsor!
Arabština Salám (alejkum) Shukran. Aafwan a’ilhqani [ajl hkani] naaam laa aqaf [akaf]
Němčina Guten tag Danke. Bitte (schon). Hilfe! [hilfe] ja nein Halt! [halt]
Francouzština
Bonjour Merci (beaucoup). Je vous en prie. A l’aide! oui non Arettez!
Maďarštiňa jó napot köszönöm Szívesen Ségitség! igen nem Állj meg!