Zásahové plochy

Vše, kromě hlavy, krku a rozkroku. Pro střelné platí i hlava, ale je zakázáno na ni mířit.

Zbraně

Povolené palné zbraně jsou airsoftové cca do síly pružiny M130, tj. cca 130 m/s – všechny zbraně budou zkoušeny na majiteli stojícím čelem z cca 10m, organizátoři mají právo zakázat jakoukoli zbraň bez udání důvodu, stejně jako udělit ve zvláštních, předem domluvených případech výjimku.Je zakázáno střílet po zvířatech. Zbraně na blízko Musí být obalené a na úderné ploše měkké, podléhají schvalování. Šípy s bambulí na konci.

Pyrotechnika

Pyro řešíme individuálně u každé postavy zvlášť. Ozvěte se na mail pazomb@seznam.cz

Vozidla

Je dovoleno používání motorových vozidel, krom lokací kde je to vysloveně zakázáno organizátory. Na vozidla použitá ve hře může být stříleno, dokonce se můžou stát cílem útoku zombie a tedy náhodně poškozena. Z vozidel je možno střílet, ale přísně zakázáno ohrožovat jízdou a to i za cenu vaší „herní“ smrti. Zombie budou rozumná, ale nezajíždět je, neohrožovat je! Pátý zásah do předního skla, způsobí řidiči agónii, tedy vyřazení z boje.

Označení herních předmětů

Označení předmětů sloužící ke spotřebě či ponechání je ČERVENÉ. Označení předmětů, které budeme chtít po akci vrátit, a tedy ho máte jen půjčené je ŽLUTÉ. ZELENOU barvou jsou označeny vzácné zdravotnické prostředky.

Pravidla pro medika

Umíš používat všechny zbraně kromě AEG a těžkých. Léčíš lehká zranění pomocí obvazů, to jsou pouze zranění rukou či nohou. Doba ošetření 5 minut. Rekonvalescence pacienta je v tomto případě 30 minut. Umíš aplikovat vakcíny. Obvázáním zranění prodlužuješ dobu agónie o 10 minut. Umíš vyléčit těžká zranění - zásah trupu pomocí medikamentu a obvazu. Doba ošetření 10 minut. Rekonvalescence pacienta 60 minut, musí pouze ležet, ale může být nejdřív přenesen do bezpečí. Obvaz – gáza, obinadlo, to vše se používá při léčbě lehkých zranění a prodlužování agónie, tedy oddalování smrti. Jsou jen na jedno použití. Nejsou příliš cenné. Medikament – krevní plazma, různé injekce, krevní balíčky – používáme k léčbě těžkých zranění. Jsou jen na jedno použití. Jsou označeny zelenou barvou, velice vzácné a drahé.

Pravidla pro radistu

Radisté mohou odposlouchávat cizí frekvence a umí zacházet s jim určenými technologiemi.

Kulometčík

Tito urostlí lidé umí zacházet s kulomety a raketomety. Dobu všech léčení mají dvojnásobnou.

Pravidla pro infekci

Umrlci jsou strašlivá nemyslící stvoření, hnaná jen pudy rozmnožovat vir a hledat nové hostitele. Jsou velice rychlí a odolní. Podle stádia rozkladu zomby vydrží 1-6 zásahů komkoli aniž by to mělo vliv na jejich pohyblivost, při posledním umírají. K tomu, aby vás přeměnili v jednoho z nich, jim stačí pouhý dotyk kamkoli na těle (oblečení nepomůže, zbroje jen velmi těžké - schvalují organizátoři). 30 vteřin probíhá nad paralyzovaným člověkem přeměna, poté vstává a rozšiřuje zástupy umrlců. Nemyslí, netaktizuje, jen hledá první cíl. Někteří umrlci dovedou šířit vir i na malou vzdálenost stříkáním tělních tekutin. Zasáhne-li tato tekutina odhalenou kůži, či se s ní dostane jinak do kontaktu, následuje také výše zmiňovaná přeměna…

Po celou dobu hry je bezpodmínečně nutné nosit vhodné ochranné brýle!

Nezapomeňte, že se pohybujete v prostorech, které jsou samy o sobě nebezpečné.

Některé pneumatiky slouží jako mechanická zábrana před pádem do díry. Použijete-li tuto pneumatiku na vaše opevnění, pravděpodobně do ní později spadnete.

Vyloučení za

Porušení zákona ČR. Ohrožení hráčů jízdou, či nebezpečným způsobem boje. Řízení v opilosti. Použití jakékoli neschválené zbraně. Použití vlastní neherní munice. Nemístná agresivita v „infected“ stavu. Odmítnutí pomoci ve vážné neherní situaci. Útok na civilistu v „infected“ stavu nebo jakákoli jejich provokace z vaší strany. Jakýkoli útok na zvířata.