Postavy

V naší hře jsou různá tajemství a ta se týkají i samotných postav. Proto tu žádné medailonky postav nenajdete, pouze popisy jednotlivých skupin. Ale i ty berte prosím s rezervou a spíše jako orientační. Pro náplň vaší hry je nejdůležitější vaše postava. Tu vám doporučíme na základě registračního formuláře, ve kterém si vyplníte, které aspekty hry vás lákají více a které méně.

Obecně platí, že všichni hráči budou hrát většinu doby společně a není třeba se obávat nějaké velké izolovanosti jednotlivých skupin.

Šlechtická družina
Vojenská družina
Vědecká skupina
Domorodci

Kostýmy

Inspiraci ke kostýmům jednotlivých skupin najdete v tomto souboru.

Šlechtická družina

Vždy je někdo nahoře a někdo jiný zase dole. Šlechta je ta, která má moc, postavení a peníze a ani jedno z toho se nehodlá zříci. Celou výpravu mají na povel právě zástupci šlechty a ti si do rozhodování rozhodně nenechají od nikoho mluvit. Zároveň se od zbytku výpravy dost odlišují svým vzhledem i vybraným chováním. Většina šlechtické družiny je oděna v honosných šatech - oděvy mají klasický elegantní střih, jsou z kvalitních látek a bohatě zdobené, a celý dojem ještě podtrhují výrazné šperky. Ti, jejichž původ není tak vznešený a očekává se od nich i fyzická práce, své oblečení více přizpůsobili náročným podmínkám na Ostrově, ale přesto celý šlechtický doprovod zachovává dekorum jak v odívání, tak ve svém chování k ostatním.

Část šlechtické družiny se bude podílet na vedení výpravy a bude luštit tajemství, za jejichž odhalením na Ostrov přijeli. Budou mít na povel všechny ostatní členy výpravy, přičemž někteří z nich jim budou ve velení spíše pomáhat, s některými možná bude práce těžší. Ostatní členové družiny ve vedení nebudou, ale všichni budou muset činit nelehká rozhodnutí, která mohou ovlivnit osud všech, co se budou nacházet na Ostrově. Postavy ze šlechtické družiny čeká zejména hra v rámci jejich skupiny, případně s nejbližšími spolupracovníky, ale není vyloučeno, že v těžkých podmínkách na Ostrově vzniknou i nová přátelství.

Vojenská družina

Vojáci jsou podobně jako šlechtická družina nepřehlédnutelnou skupinou, ale už nejsou zdaleka tak důstojní a honosní. Jejich skupina není příliš sourodá – najdeme zde jak ostřílené vojáky, tak i nějaké nováčky. Zatím nejsou moc sehraní a neznají se mezi sebou natolik, aby si stoprocentně důvěřovali, ale své povinnosti vykonávají perfektně – jinak by to vedení výpravy ani nepřipustilo. Pro účely výpravy nejsou nijak jednotně vybaveni, každý si s sebou vzal to, co mu nejlépe sloužilo v minulosti a co se může hodit při prozkoumávání neprobádaného území. Určitě má každý voják neustále po ruce své oblíbené zbraně, ale se zbrojí to tak jednoduché není – někteří ji považují za nezbytnou, někteří se bez ní v klidu obejdou.

Vojenská družina bude mít na Ostrově na starosti zejména ochranu ostatních členů výpravy. Nečeká je ale jenom hlídkování a boj, půjde také o prozkoumávání nového území a ve volných chvílích určitě dojde i na klasickou vojenskou zábavu, jako jsou hazardní hry, a také na utužování vztahů s ostatními.

Vědecká skupina

Někteří z vědců se ve výpravě ocitli náhodou, někteří se přihlásili dobrovolně a bez některých by loď rozhodně vyplout ani nemohla. Je jisté, že už si navzájem nedůvěřují tolik, jako před válkou, ale přesto by raději měli držet při sobě. Na jejich vědomostech a schopnostech totiž závisí to, jak se bude pobyt na Ostrově vyvíjet a zda se jim podaří odhalit všechna jeho tajemství. Někteří vědci jsou poněkud výstřední a jejich úlety v rámci bádání jim jejich okolí jen sotva toleruje. I tak ale budou muset s ostatními spolupracovat, jelikož přes všechnu svou inteligenci a důvtip by vědečtí pracovníci v nepřátelském prostředí sami příliš dlouho nepřežili.

Jak vypadá takový vědec? Příliš si nepotrpí na zdobené oděvy, preferuje spíše praktické střihy, které zbytečně neomezují pohyb, a hlavně má rád při ruce veškeré své vybavení, které na sebe upevňuje nejrůznějšími způsoby. Proto někdy může působit až chaotickým a roztržitým dojem, ale správný vědec se ve své neuspořádanosti dobře vyzná!

Ve hře budou vědci zejména zkoumat nové prostředí, provádět pokusy a hledat způsoby, jak využít nové poznatky, řešit všechny problémy a odhalovat stará tajemství. Jelikož se málokdy na něčem shodnou, bude muset každý přesvědčit ostatní o své pravdě a v některých případech možná nebude jednoduché volit mezi tím, co je snadné a co je správné.

Domorodci

Obyvatelé Ostrova působí na první pohled všichni stejně. Bývají zahaleni do dlouhých látek, což jim pomáhá v maskování se v prostředí, ve kterém se nejčastěji vyskytují. Charakter zdejší země se odráží i na jejich povahách. Bývají opatrní, nepřístupní a z jejich zpola zahalené tváře je těžké cokoliv vyčíst, co si doopravdy myslí – alespoň pro cizince.

Na první pohled mohou působit jako primitivnější, ale vše, co mají, jim velmi efektivně pomáhá přežívat a co víc, také žít. Nejsou vždycky jen vážní a strozí – ba naopak. Mezi touto skupinkou domorodců panuje až téměř rodinná atmosféra – ještě aby ne, stojí bok po boku už nepočítaně let. Nebyli ale v tomto uskupení od narození. Každý z nich má svou vlastní minulost, která nejspíše ovlivní i osudy nově příchozích.