Gilda

Žádné civilizaci bez dopravy přežívati nelze, jak popsal kolega Robespiere na své přednášce „Co svět civilizovaným děla“. Dopravu předků našich bohužel zajišťovala téměř exklusíve spolčenost jediná, nevalné pověsti těšící se a Gildou nazývajíc se, ač[…]

Pokračovat ve čtení …