Gilda

Žádné civilizaci bez dopravy přežívati nelze, jak popsal kolega Robespiere na své přednášce „Co svět civilizovaným děla“. Dopravu předků našich bohužel zajišťovala téměř exklusíve spolčenost jediná, nevalné pověsti těšící se a Gildou nazývajíc se, ač žádné zboží neprodukujíce. Tato hrdlořezů skupina v prvních staletích kolonizace největší a nejvlivnější byla, která osob, zboží jakož i zpráv dopravovala. Karavanami nazývala své výpravy, které jednu či více komodit přepravujíc křižovaly světem mezi Překladišti, kde zákazníků řada na své dopisy, příbuzné či sudy zboží čekala. Jako bezpečné své karavany inzerovala, však největším nebezpečím pro cestujícího byly osoby karavanu vedoucí, neb personál Gildy pln hrdlořezů, trestanců a ohavů byl. Vedení nevyjímaje.

Výňatek z přednášky „Historie prvotních osadníků“ od profesora Maggarieho na univerzitě v Oxenfurtu.

O Frakci

Orgové: Mu,Ragmon, Matsu

Gilda byla největší a nejvlivnější společností zabývající se dopravou. Přepravuje zboží, osoby i informace a to buď na vozech jako součást jejich karavan, informace za příplatek i magickou cestou.

Málo je toho známo o její historii před přesunem na Nový Svět, avšak obecně se má za to, že právě Gilda vlastnila většinu lodí a samotný přechod mezi světy organizovala, na příkaz Krále. Následkem chyb Gildy při přechodu zemřelo mnoho lidí a mnozí jí to i po století mají nadále za zlé.

Gilda má jako zaměstance lidi všeho druhu. Její vedení poskládáno z vlivných obchodníků, levobočků šlechty či druhorozených synů. Její pracovní síla pak hojně z trestanců a dokonce i prý z bývalých nájemných vrahů a podobné verbeži. I proto se o ní říká, že je to ve skutečnosti společnost trochu jiná. Že doprava je jen zástěrkou pro jiné obchodní činnosti.

Co ve hře budeme mít

  • Akčnější hra – trochu fyzicky náročnější (běh, souboje, zdolávání překážek…)
  • Nečernobílé hraní – nečekejte hru dobro vs. zlo. Gilda je především společnost vykazující zisk.
  • Noční mise, které se mohou protáhnout.
  • Konfliktní emotivní scény i mezi herními postavami (střet zájmů).
  • Klasické výcvikové cechovky (vázání uzlů, “posilka”, cvičení soubojů…).

Co ve hře určitě nebude:

  • Předem připravené “romantické” linky.
  • Hlavolamy či šifrovací hry.
  • Jednoduchá a předem definovaná řešení situací.

Comments

comments