Páni a Paní z Růže

Páni a paní z Růže

Děti si přitáhly přikrývky až k bradě. Chůva se zatvářila tajemně a zlověstně a pokračovala ve svém vyprávění, s lehkostí, jakoby se vše stalo teprve včera.

Edward chycen za lem své tuniky neznámou žebračkou se zastavil, aby si vyslechl, co žena žádá.


Nechtěla nic, začala jen překotně mluvit a pevně svírala lem Edwardovi tuniky. Její slepé oči upřené na šlechtice.

“Vaše růže bývala sněhobílá a čistá, ale je rudá. Tvůj rod páchne krví stejně jako tvoje růže.”

Slepá baba se ztěžka nadechla, zachrchlala a pokračovala ve svém blábolení.

“Vaše vlajka vzplane a od ní stožár a nakonec bude hořet celá loď. Jste odsouzeni k záhubě.”

Baba byla zadýchaná a ječela až se lidé otáčeli. Byla u vytržení.

“Krev. Oheň. Smrt…”

Stará chůva napodobovala hlas baby z přístavu, znělo to jako by vše bylo skutečné. Když byla v nejlepším, do místnosti vešel pán domu.

“Opět dětem motáš hlavy strašidelnými báchorkami. Z nočních děsů se budou akorát pomočovat. Jdi mi z očí!”

“Otče, není to její vina, my jsme ji sami uprosili, aby nám vyprávěla příběhy z dob otců našich dědů.”

“Osud není radno podceňovat a věštby brát na lehkou váhu, ale naše lodě přece šťastně dopluly do ústí Jarugy a tvůj děd Edward byl mezi nimi, že ano?”

“Dopluly. Jinak byste zde nebyli. Proto ty její příběhy nazývám báchorkami.”

Nechával ji ve svém domě z úcty ke svému otci. Za ty léta se ty její historky nezměnily, pamatoval si je živě ve svého dětství. Už dávno měl přivést k dětem někoho jiného…

“To nemůžeš myslet vážně! Přivést JI do našeho domu!”

“Dal jsem slib. Složil jsem přísahu.”

“Vykašli se na slib, pro NI to beztak neplatí, není člověk!”

“Platí a míním svému slovu dostát.”

“Uvědomuješ si následky svého činu!? Víš, co to bude znamenat!? Chceš zničit všechno, co naši předkové tak pracně budovali?! Už jen teď se obrací v hrobě!”

“Své mrtvé pálíme na hranici. A už jsem se rozhodl…”

O Frakci

Orgové: Berethir, Mottlik, Ester, Dale

Páni a paní z Růže jsou starým rodem; jeho předci do této země přijeli jako ostatní lidé na lodích plavících se za novým světem. Do města pak přichází úzký rodinný kruh doprovázený různými rodinnými přáteli a služebnictvem.

Hráči zažijí:

Silnou dramatickou hru, založenou nejen na tématu šlechtické rodiny. Hru postavenou na osobní hraní a řešením hráčských konfliktů. Hra nebude zas tolik akční a najdou se v ní spíše prvky intriky, rodinné hry, silných konfliktů a emočně vypjatých vztahů.

 

Comments

comments