Společnost

Hlas Ban Ardu

  1. května 90

Společnost!

Dobří lidé slavného města Ban Ardu!
„Na vědomost lidu veškerého nechť je dáno, že, počínaje dnešním dnem, otevírá Společnost své brány všem, kdo město Ban Ard svým domovem nazývaji, nebo v tomto městě rodinu svou mají. Za onou branou možno nálezti vše, co v srdci člověka se skrývá, vše po čem jeho duše prahne a toužívá.“
Tato slova a žádná jiná předložil do naší pracovny muž se zvučným jménem – Everick Reiss a my ti je, milý lide, nyní opakujeme s radostí, neboť po setkání s Everickem nemáme žádné pochybnosti: Společnost a vize, kterou její majitel Everick přináší našemu městu, ho jistě povznese na výši města knížecího, ne-li královského.
Považte sami, lidé! Již zítra se pro ty z vás, jimž štěstí stále ještě možnost stálého zaměstnání nepřineslo, otevřou možnosti veskrze nové: práce v nerostném či uhelném dole, výstavba nových domů, stavba nových cest, těžba dřeva a další! Pokud považujete ruce své za nezručné, či chybí-li vám síla, Everick má místo i pro Vás, neboť dle jeho slov:

„Síla, to nejsou paže tvé, či hbitost svalů tvých. Síla, to jenž světem hýbe, jsi ty sám!“

Slíbeno samotným Everickem bylo, že na výběrová řízení dohlížet nikdo jiný nebude, než právě on sám. Avšak víte, co ještě pravil v naší pracovně? O jaké tajemství se s hravým úsměvem podělil?
Že prý, ten uchazeč, kdo v sobě něčeho více má – ten, jehož sny v noci nenechají ho spočinout a ve dne neuvěřitelné množství energie jít dál dodávají mu… Ten v jeho společnosti zažije zrod štěstí svého. V úzkém kruhu Společnosti spočine a Everick sám postará se, aby došel cíle svého.
V naší pracovně panovala po jeho odchodu jiskřivá nálada – každý se předháněl v domýšlení toho, kam činy tohoto muže povedou. Jedno je však jisté. Společnost nám všem přináší něco, co se v posledních měsících zdálo tak daleké: naději na jistou budoucnost.

O Frakci

Orgové: Deranius, Conan, Leroy, Elfin

Společnost byla založena relativně nedlouho po příjezdu lodí, původně jako těžební společnost a dosti rychle se rozrostla. Oslnivé úspěchy vedly k tomu, že získala značný vliv a její zájmy se časem rozšířily daleko za pouhou honbu za ziskem. I samotný král s touto organizací nutně musel počítat, když vybíral, koho pozve do Ban Ardu.

O čistě obchodní záležitosti se dnes prakticky starají z větší části lidé mimo užší kruh kolem majitele Evericka. Ten se obklopil spíše jedinci dobrodružnějšího založení. Složení skupiny je poměrně pestré, všechny spojuji pouze dvě věci – jsou výjimečné dobří v tom, co dělají, a poslouchají Evericka. Podivuhodná soudržnost Společnosti, která se zřejmě významně podílí na jejím úspěchu, bývá nejčastěji terčem pomlouvačných řečí a nařčení z toho, že za nabytým bohatstvím a vlivem stojí něco nepřirozeného.

Pro taková obvinění se však nenašel ani stín důkazu a zatímco odpůrci Společnosti snad spřádají plány na její oslabení, mnozí jiní sní o tom, že se stanou jejími členy. Říká se totiž, že ve Společnosti najde každý nadaný jedinec to nejlepší, co ho v životě může potkat a Everickova velkorysost k jeho spolupracovníkům nezná mezí.

Všeobecně se věří, že pravý zájem Společnosti v Ban Ardu souvisí s něčím jiným, než jen těžbou a obnovou města, nikdo ale netuší, o co přesně členům Společnosti jde a jak ale říká Everick, Společnost to nikomu vysvětlovat nemusí. Její členové se však velmi zajímají o nálezy v elfích ruinách…

Co ve hře budeme mít:

  • Prohledávání zajímavých míst a zkoumání nálezů
  • Výpravy na neznámá místa
  • Porady a večírky
  • Odhalování tajemství
  • Boj o budoucnost frakce
  • Důraz na osobní cíle postav

Zvláštní požadavky na hráče:

Ocenili bychom, kdyby si všichni hráči dokázali vybrat jednu z nabízených roli. S výjimkou velitele frakce Evericka budou postavy předepsané pouze částečně a počítáme s tím, že je budeme dopisovat dle preferencí hráče, některé prvky se v nich ale v zájmu hry musí objevit.

Comments

comments