Svět

Poslouchejte, lidé dobří. Slyšte slyšte, a nezapomeňte! Letos tomu bude 90 let od doby, kdy král Sambuk přivedl naše dědy, pradědy a prabáby na tento svět. Již 90 let od dob, kdy naši předkové znali zimu, hlad a nemoc v zemích jako Katra nebo Mevanie. Teď známe jen blahobyt a úrodnou půdu našich tří provincií. Vzkvétající města Redanie, zelené lány Kaedwenu a rozpálené výhně v dílnách Temerie.

Dnes je důvod k oslavám, dobří lidé. Naše chrabré vojsko na hlavu porazilo elfy a obsadilo jejich starobylé město Ban Ard. Ano, vidím vám na očích otázku!

Je to to samé město, které začalo válku, když v něm elfí hrdlořezové podle zavraždili Jana Bekkera a s ním i mnohé další hrdiny, kteří se nebáli jít jednat s cizí rasou o tom, jak žít v míru na tomto světě. Tehdy se nám zrádní nelidé odvděčili za nabídnutou ruku ohněm, železem a krutě napilovanými šípy. My se ale nedali a donutili je zaplatit za zradu krvavou cenu. Kde dříve vládly nečisté síly, teď obdělává půdu kaedwenský rolník. Kde dříve stála chátrající města elfů, tam teď stojí nové hradby a vysoké domy na náměstí našich měst. A kde se v ruinách věží na kopcích proháněli Wychti a elfí strašidla, stojí teď pevné hrady.

Dnes je ale konec! Elfové dnes poznali, že s našimi chlapci se nemohou měřit a v nově dobytém Ban Ardu byl podepsán mír. Je konec bojům a nastává nám doba hojnosti…

Lidé na kontinent připluli před 90 lety přes moře z jiného světa pod vedením krále Sambuka. Jak přesně probíhala a co se dělo těsně po přistání, si už nikdo nepamatuje a mnohé je věcí dohadů. Po přistání v deltě řeky Pontaru se však lidé setkali s původními obyvateli tohoto kontinentu – elfy.

Setkání zprvu probíhala přátelsky, ale velmi rychle započla válka a lidé si pro sebe vydobyli značné území, které je dnes známé jako Arcsea. Války trvaly s přestávkami téměř celých 90 let a elfí území se po dobu bojů značně zmenšila. Poslední období bojů skončilo právě nedávno – v únoru roku 90 p.p. (po přistání) bylo dobyto legendami opředené město Ban Ard, které dle některých obsahuje sídlo elfích mágů – vědoucích a jejich knihovnu.

Současný král Abrad „Starý Dub“, syn krále Sambuka využil posledního vítězství k uzavření dalšího příměří a do města Ban Ard vyslal lidské osadníky. Spolu s nimi tam ale podle smlouvy o míru budou žít i elfové. Jedná se o první pokus o soužití mezi elfy a lidmi od dob přistání.

S osadníky přicházíš do Ban Ardu i ty.

PŘEDLOHA SVĚTA

Pro letošní tábor jsme se inspirovali světem Zaklínače. Konkrétněji obdobím krátce po přistání prvních lidí na světě obývaném elfy. S předlohou ale letos chceme pracovat poněkud volněji, než například vloni. V historii našeho světa se tak některé věci nemusely odehrát přesně stejně jako ve světě A. Sapkowského. Na těchto stránkách Ti představíme naší vizi světa a naší verzi událostí. Pokud budeš hledat informace o světě někde jinde (například na http://witcher.wikia.com/wiki/) a nejsi si jistý, jestli je můžeš použít pro svou postavu, neváhej nás kontaktovat a my ti rádi zodpovíme, jestli informace odpovídají naší verzi světa.

Změn by ale mělo být relativně málo a pokusíme se všechny představit zde na těchto stránkách.

Comments

comments