DREL

Orgové: Deny, Elfin, Leroy, Renthil

,,Za krále a korunu!”

Dle dekretu krále Doreliona, syna Uranorova a jeho rady se dává lidu znáti o založení speciální vojensko-výzvědné organizace jménem Drel.

Ve světle nedávných událostí bylo shledáno, že je potřeba, aby královi poradci vybrali ty nejschopnější a nejvěrnější z řad armády, šlechty i běžného lidu. Tito muži a ženy se stanou páteří podpírající královu vládu. Budou štítem chránícím lid království před zlem. Mečem, jímž se sám král bude potýkat s bezprávím a nepřáteli říše.

Nechť jdou muži a ženy Drelu příkladem všemu lidu království. Neboť Drel bude chránit každého z nich, od šlechticů po ty nejobyčejnější sedláky. Od hlavního města až po tu nejvzdálenější ves. Budiž všem známo, že bílý orb jim svěřený se stane symbolem královské spravedlnosti a do jejich řad vstoupí jen ti nejlepší z nás.

Každý agent Drelu je individuálně vybrán. Jedinci vykovaní v žáru služby království a utvrzení bitvami, jimiž prošli. Ti, jejichž činy jim právoplatně vysloužili status hrdinů. Ti, kdož krváceli za krále a říši a hrdě nesou jizvy získané bojem za krále a jeho lid. Ti, kdo nesou těžká břemena za nás všechny. Budou první a poslední linií v obraně říše. Budou hrdě nést vlajky království do bitev a neustanou, dokud nebudou všichni nepřátelé krále poraženi.

Jeho Veličenstvo král Dorelion svěřuje vedení této organizace do rukou generálu Skarrionovi, hrdinovi bitvy o Drachynfells.

Nechť je tento první královský dekret začátkem nových světlých zítřků. Nechť království zapomene na poslední krvavá léta a s pomocí Drelu povstane znovu. Jednotné a silné! S vírou v krále a v lid. Nechť je bílý orb Drelu symbolem spravedlnosti, pořádku, síly a odvahy.

Drelu nestačí shromáždit ve svých řadách nejschopnější bojovníky, léčitele či mudrce. Potřebuje hrdiny. Nejde totiž o “pouhou” vojenskou sílu, ale předvším o elitní skupinu, která má živit důvěru lidu v královský úřad, a to nejen úspěšnými zákroky proti nepřátelům, ale také příkladným jednáním. Přitom ovšem drtivá většina obyvatel Aritreie netuší, že právě tato organizace si ve svých řadách drží nositele fialových krystalů – a ty by se s královským majestátem rozhodně spojovat neměly. Jak velkou moc z nich musí Drel čerpat, pokud se králi vyplatí riskovat dobré jméno svých největších podporovatelů? Nebo pouze chová bezmeznou důvěru v jejich schopnosti?

Náplň hry

Král jistě pověří své věrné zastánce úkoly hodnými jejich schopností. V příběhu ovšem bude hrát nezanedbatelnou roli vývoj vztahu mezi dvěma, částečně oddělenými skupinami uvnitř frakce. Skupinami, od nichž se vyžaduje a očekává naprostá spolehlivost ve službě království a bezchybná spolupráce, a přitom je jedna druhé nadřazena. “Fialovým” totiž vnitřní pravidla nedovolují dosáhnout na nejvyšší posty. Jejich úlohou je spíše poslouchat, sloužit a vážit si možnosti pracovat pro samotného krále a přitom díky příslušnosti k organizaci uniknout předsudkům vůči fialovým krystalům a nevoli lidu. Mají být za co vděční… Nebo ne?

Od hry v “bílé” skupině očekávejte více příležitostí k diplomatickým jednáním, intrikaření, plánování strategie, vyšetřování a nemilosrdného boje proti nepřátelům království na všech frontách. Boje, který se zdaleka nebude omezovat na tasené zbraně a ponese s sebou značnou tíhu zodpovědnosti, i nepatrná slabost se totiž může snadno stát selháním.

Ve fialové skupině naopak bude celkově věnován větší prostor objevování minulosti, mystice, ale také rozvíjení možností práce s krystaly. Další odlišnost spočívá v tom, že fialoví nemusejí být z podstaty hrdinští, urození nebo jakkoliv jinak výjimeční, jelikož jsou vybíráni na základě vlastnictví krystalu, nikoliv talentu.

Na většině úkolů však budou skupiny spolupracovat a poměr “politických” a “mystických” témat se může výrazně lišit u jednotlivých postav. Chceme hodně pracovat také se zápletkami a konflikty na osobní úrovni.

Postavy

Uvítali bychom, kdyby si všichni v první fázi vybrali jednu roli z námi nabízeného seznamu a vyplnili dotazník sestavený na základě plánované náplně hry a témat, jimž se chceme věnovat. Základem každé postavy je její funkce v organizaci, tedy v podstatě povolání (najdete zde vše od felčarů po vojáky) a postavení v hierarchii. Téměř vše ostatní zůstává otevřené a postavy vám budeme dopisovat na základě vašich preferencí a přání.

Shrnutí pro příznivce odrážek a výčtů

  • Důraz na osobní linky, řešení konfliktů mezi postavami.
  • Hru mezi skupinami uvnitř frakce.
  • Politiku, intriky.
  • Pátrání po minulosti, mystiku, tajemno.
  • Částečně předpřipravené postavy a scriptovanou hru.
  • Témata – moc a podřízenost, pravidla a důvěra, zodpovědnost, svoboda, minulost a vlastní kořeny

Požadavky na hráče:

  • Psychická zátěž – neplánujeme se vyhýbat tématům, která mohou být hráčům nepříjemná, je možné, že se v rámci role dostanete do méně komfortních situací (na vaše omezení v tomto směru se samozřejmě budeme předem ptát).
  • Míra fyzické zátěže – vojenské operace, občasná noční hra (nutně neznamená dlouhý noční pochod s přespáním).