Důležité postavy

Saldor.jpg

Král Saldor

Král Saldor za svůj život stihl mnohé. Během svojí vlády se setkal se spoustou nepřátel, ovšem všechny je dokázal porazit. Zasloužil se o nevídaný rozpuk a rozkvět Aritreiského království ve smyslu technologického posunu i bohatství. Jako první z Aritreianů vedl Výpravu skrz Bránu na nový kontinent a jako první se začal intenzivně zajímat o výrobu a užití Krystalových Orbů , jež mají svůj potenciál v doposud zkoumaných zařízeních. Král v Aritreie je též králem Ernavornské kolonie a jmenuje Královského Regenta, jež je oficiálně nejvýznamnější postavou nového kontinentu.  Regent se vzhledem k Aritreiskému království zodpovídá přímo, jen a pouze Králi. Oficiálně Aritreiská monarchie též schvaluje Starosty provincií (nejvýznamnější členy Organizací a Gild) přímo na jejich vlastní návrh. Jeho autorita je tím pádem poměrně vysoká, ovšem najdou se i zlí jazykové tvrdící, že Král Saldor je už starý a vládne příliš pomalu a “po staru”. V jeho rukou je i správa a rozvoj Orionu a jeho nejbližšího okolí, kterému se nyní intenzivně věnuje.


Královna Isabella

Královna Isabella byla největším klenotem Aritreie za několik posledních století a zároveň druhou Saldorovou ženou. Je prokazatelně matkou prince Lucase, ovšem o okolnostech příchodu jejího syna na svět moc informací známo není. Ví se pouze, že Lucas se narodil někdy během bojů na Ernavornu a do jejich ukončení se o něm neslyšelo. Isabellina socha stojí na náměstí v hlavním městě Orionu a její pohřeb se uskutečnil v královském paláci. Byla jak moudrou a silnou panovnicí, tak uznávaným a charismatickým vojevůdcem. Říká se, že vždy stála v první linii a dokonce i v čele svých jezdců nosila do bitev Modrý Krystalový Orb. Isabella byla šlechtičnou významného rodu Západní provincie a měla nastoupit na místo Saldorovy zesnulé ženy, Eleny, velmi brzo po jejím skonu. Ztráta veškerého vlivu I sestry se ovšem nelíbila Starostovi Herogovi, bratru Eleny, jež přichystal vzpouru a při příležitosti Králova odchodu se pokusil Isabellu i s Krystaly v jejím držení zajmout a Saldorovi tak uzmout království. Isabella však unikla z přichystané pasti a Herog po několika měsících půtek a chaosu v království padl na Rudém poli. V bitvě s právoplatnou Královnou působil i Generál Kuldra, jež jako jeden z význačných králových věrných stál na straně Isabelly.


1437_270820170614_hans1.jpg

Princ Lucas

Lucas se narodil zhruba před třiceti lety, když Saldor odešel na svoji Výpravu a Královna Isabella zůstala v Aritreie spravujíc Krystaly v manželově nepřítomnosti. Brzy se projevilo jeho nadání používat Krystaly, jež pravděpodobně zdědil po matce. Ačkoliv byl do návratu Krále z Ernavornu poměrně v pozadí o nějaký ten rok poté se o něm začalo mluvit jako o právoplatném následníkovi trůnu. Jak běžela léta, Lucas rostl a stala se z něj populární osobnost království a zvěstovatel spokojenosti a zábavy lidu. V poslední době se začínají šířit šuškanice o jeho nástupu na Královský trůn, neboť vysoký věk na Saldorovi začíná být již znát.


5a55c5e070c6805a92ae67d5097a62bd.jpg

Druid Garris

Garris již nevypadá tak mladě jako na obrázku, ovšem co mu chybí v mladistvém vzhledu, zastupuje jeho moudrost a dovednost manipulovat Zeleným Krystalem. Je nejlepším léčitelem Království, díky čemuž požívá kompletní svobody, vlastního sídla v centru země, jakožto i funkce Královského felčara. Garris je jedním z čestných dobrodruhů První Výpravy a pokud na něčí radu Král Saldor dá, je jím právě tento starý druid.


Yellow_Warrior.jpg

Generál Kuldra

Generál Kuldra byl velmi významnou postavou Aritreie, a to především během aktivit na Ernavornu, kdy cestoval s Králem Saldorem i před nimi, kdy sloužil pod vedením Královny Isabelly. Dožil se na Aritreiské poměry velmi vysokého věku a byl uznáván jako velký válečník a stratég, možná lepší než Saldor sám. Z bojů na Ernavornu však dorazilo na palubě lodi Terror pouze jeho zmrzačené tělo.