Kontinenty

Aritreia

Aritreiské království se rozkládá na ostrovním kontinentu o velikosti zhruba dvou set námořních mil od východu k západu a stejně tak od severního pobřeží na jih.

Aritreia je pro postavy v našem příběhu domovským kontinentem. Celé území tvoří jediné království, jemuž v současné době vládne již velmi starý král Saldor. Území je rozděleno na pět správních celků a o každý z nich se stará jedna z Gild. Gildy mají poměrně velkou moc a král jejich působení na přidělených územích příliš neomezuje. Každá Organizace ovšem vede své území velmi specifickým způsobem a poměry na jednom území nemálokdy přijdou přinejmenším zvláštní těm ostatním.


Z historie

K osídlení Aritreiy došlo přibližně před 700 lety a původní královská linie se u moci udržela dodnes. Z nejstaršího období se bohužel příliš mnoho dokumentů nedochovalo a pokud ano, přístup k těmto listinám a knihám nemá jen tak někdo.

Skutečně podstatným bodem v historii se pak stal objev a užívání Krystalů, k jejichž zkoumání docházelo v několika posledních stoletích.

Ruiny

Na území Aritreie a dle všech zvěstí i na Ernavornu se vyskytují starobylé rozbořeniny, kterým se všeobecně říká Ruiny. Největší naleziště těchto zřícených a podivně pomalovaných budov se nachází v Severní provincii za Skalním hradem. Pod Hlavním městem ovšem byl ovšem též nalezen rozsáhlý komplex těchto zřícenin.

Brány a jiná Krystalová zařízení

Brány jsou čímsi neznámým pro běžný Aritreiský lid. Ve  vyšších kruzích Organizací se však sem tam hovoří o tajemných krystalových strojích. Dle všech zvěstí a zaznamenaných údajů byla “Brána”, zařízení, jež napájejí Krystaly, objevena přibližně před padesáti lety v Aritreiských Ruinách v Severní provincii. Po dvě desetiletí byla předmětem dohadů, debat a diskusí v Akademických kruzích i mezi předními představiteli Organizací. Avšak poté přišel mladý vědec Magister, který objevil způsob aktivace mechanismu. Poté publikoval svůj vědecký oběžník na téma výzkumu Severních Ruin.

“Při vložení tří Krystalových Orbů, je možné spustit tento konstrukt a na Aktivačním panelu poté vyvolat kombinaci tří symbolů. A pak se to nějak spustí a můžete jít skrz”

  Z poznámek Magistera publikovaných po celé Aritreie

     

Tato informace nezanechala chladnou ani Korunu a krátce po jejím zveřejnění podnikl zhruba před třiceti lety tehdy mnohem mladší Král Saldor výpravu skrz bránu. Tak došlo k objevení nového kontinentu – Ernavornu. Pokus o jeho kolonizaci se stal sice slavnou, ale také velmi smutnou kapitolou historie Aritreiy. Na Ernavornu došlo ke střetu s organizovanou bandou Maraburských nájezdníků, která se podobně jako Aritreia zřejmě pokoušela na Ernavornu založit své trvalé působiště a učinit tak z něj svoji kolonii. Králi Saldorovi se naštěstí podařilo uzavřít spojenectví s obyvateli Haladrie (viz níže) a nepřítele porazit. Ztráty na všech stranách ovšem byly velké a nevyhnuly se ani královské rodině.

Brány jsou tedy zatím nedokonale prozkoumanou možností cestování založenou na Krystalech. Vzhledem k omezené spolehlivosti se ovšem využívají mnohem méně než lodní doprava. Jediná známá Brána na území Aritreiy se nyní nachází v severních Ruinách za Skalním Hradem.

Ernavorn

Na Ernavornu Aritreia založila svoji trvalou kolonii po vítězství nad Maraburskými nájezdníky. Její nepočetní obyvatelé žijí téměř výhradně ve městě Nova Krota, popřípadě v královském koloniálním přístavu Tum.  Organizace, které se zúčastnily kolonizace, mají na Ernavornu svá vlastní pracoviště a určitý vliv. Ernavorn je tajemným kontinentem, který především funguje jako zdroj nových Krystalů, popřípadě dalšího zboží, kterého se v Aritreie nedostává. Cesta na Ernavorn lodí trvá z Aritreie zhruba týden a půl na západ. Poté je již vidět Tumský maják.

Haladria

Cestu do Haladrie objevil král Saldor, během svých prvních objevitelských cest skrz Bránu na Ernavornu. V porovnaní s Aritreiou je Haladrie o něco vyspělejší a její vojenské složky se účastnily bojů na Ernavornu. Haladrie leží zhruba pět set námořních mil na sever od Aritreiského království a lodí  z Aritreie se k ní dá doplout bezmála za tři týdny. Z Ernavornu je cesta kratší a trvá zhruba dva. Státním zřízením Haladrijců je prý jakási Demokracie a povídá se, že Haladrie založila na Ernavornu své vlastní město. Toto na základě jakési staré dohody s Králem Saldorem rozvíjí a říká se mu Ronetta.

Krako

O Kraku se skutečně ví v podstatě jen to, že kontinent tohoto jména existuje. Během bojů na Ernavornu odtamtud snad dorazila skupina barbarských válečníků, ale zprávy o tom se shánějí nesnadno.