Krystaly

Pro fungování herního světa je podstatná přítomnost tzv. Krystalů – nerostů, které se vyskytují celkem v šesti barvách a v různých velikostech po celém území. Krystaly jsou v podstatě tím, co činí herní věc magickým, tedy klíčovým prvkem, který odlišuje herní svět od toho reálného. Kromě toho, že surové úlomky krystalů lze najít v zemi, podobně jako jiné nerosty, se ve světě vyskytují tzv. krystalové bytosti, tedy živočichové, jejichž existence je na krystalech nějakým způsobem založena, jejich přesná podstata však lidem není známa.

V rukou člověka se krystal stává zdrojem moci. Nejjednodušší využití spočívá v podstatě v tom, že nositel je schopen kouzlit, nebo “pasivně” využít krystal k posílení sama sebe. Konkrétní efekty závisejí na velikosti a barvě krystalu a v neposlední řadě také na schopnostech nositele. Manipulace s krystalem přímo nevyžaduje žádné vrozené nadání, ale jde o dovednost, jíž se člověk musí učit, a mnohdy se zlepšuje až nečekaně pomalu.

Obyvatelé Aritreie dosáhli v zacházení s krystaly již poměrně vysoké úrovně, ale výzkum dalších možností využití nadále nadšeně probíhá. Jelikož se nositelé krystalů sdružují v Gildách, většina znalostí se soustředí právě tam. Není striktně dáno, že by nositel krystalu konkrétní barvy musel být vždy členem konkrétní Gildy, ale pokud jde o výzkum, každá Gilda se soustředí na práci s jednou až dvěma barvami. Pokud se výzkumu některé barvy věnují dvě různé, mohou do nějaké míry spolupracovat, ale většinou si každá vyvíjí vlastní přístup a “know-how”. Výsledkem je, že členové jednotlivých Gild umějí stejnou barvu krystalu využít různými způsoby.

Jak bylo zmíněno, s nadáním ovládat krystaly se člověk nerodí. Může se ovšem stát, že určitému člověku je práce s konkrétní barvou bližší a přirozenější než s jinými, což patrně nějak souvisí s povahou. Každá barva krystal se pojí s určitými vlastnostmi a byly dokonce zaznamenány případy, kdy se zdálo, že vlastnosti krystalu v omezené míře ovlivňují charakter majitele.

Mimo kontrolu lidí se Krystaly stávají zdrojem nespoutané a chaotické energie. V letošním světě tedy je možné potkat kouzelná zřídla i hvozdy a jeskyně plné prapodivných tvorů i nadpřirozených jevů.

Na území Aritreie se nacházejí také pozůstatky technologičtějšího využití krystalů jako zdroje energie nebo součásti mechanismů. Tyto vynálezy se Aritreiané sice naučili částečně ovládat, ale samostatně je sestrojit nedovedou. Většina těchto zařízení, hejblátek a nástrojů byla nalezena ve starých Ruinách pod hlavním městem a na severu za Skalním hradem. Kolují ovšem zvěsti, že i na ostatních kontinentech se tyto zříceniny vyskytují.

Barvy

ČervenáHněv, Nenávist, Ničení, Síla
Rudá je barvou válečníků a barvou ničení. Projevuje se v těch nejdivočejších emocích. Jejím základním projevem je plamen ve všech formách a svým vlastníkům poskytuje nevídanou sílu, která však může být až nekontrolovatelná. V království je k vidění například u Městských stráží v Orionu.

ModráMoudrost, Ochrana, Intelekt, Znalosti, Vliv
Modrá je barvou vědců a alchymistů, badatelů, dobrodruhů a průzkumníků všeho druhu. Člověk nesoucí modrý Krystal je vždy připraven, briskní a intelektuálně na výši. Jeho tráva je zelenější, skáče výš a vidí dál. A nejen to, dokáže své znalosti předat i dále. Proto jsou modré Krystaly většinou spatřeny ve vlastnictví Akademiků a Vědců v hlavním městě a na Univerzitě, ovšem povídá se, že nějaké vlastní i námořníci.

FialováSmrt, Moc, Touha
Fialové krystaly jsou opředeny mystičnem a spojovány s neblahými úkazy a mnozí z nich mají strach, není divu. S fialovou je nejčastěji spojována smrt a leckterá povídačka měla jako hlavního záporného hrdinu kostlivce s fialovým krystalem zaraženým do srdce. Proto si nejspíše Aritreiští obyvatelé tak potrpí na “poklidný” odchod.

ZelenáRůst, život, Léčení, Evoluce
Zelená jest barvou léčení a přírody. Z ní prýští kouzelná síla hvozdů i moc felčarů, druidů a lesních chodců. Tam, kde život bují a vše kolem vzkvétá, většinou najdete Krystaly této barvy. Povídačky hovoří o zářících vlcích, kancích i jiných prapodivných bytostech a nejčastěji je tedy Zelená barva k vidění uprostřed lidstvem nedotknutých lesů a v rukou léčitelů všeho druhu.

ŽlutáOdolnost, Vůle, Vliv
Žlutá je barvou odolnosti a síly, ovšem ve smyslu výdrže a vytrvalosti. Člověk nesoucí žlutý Krystal je zarputilý jako medvěd a tvrdohlavý jako kámen. Unese pětkrát víc a dojde pětkrát dál. Žlutá ovšem dokáže zažehnout v lidech i přísnost a neuhasitelný plamen. Ten se v nejsilnější formě projevuje tou největší sebekontrolou jejich uživatelů, proto je nejčastěji spatřována v rukou Paladinů či Lesních chodců.

BíláDuchovno, Víra
Může se zdát, že bílé krystaly se v porovnání s ostatními chovají více “neurčitě”. Snad to souvisí s tím, že jsou nějakým způsobem spojeny se vzduchem, ale také s duší obecně. Vykazují výjimečné vlastnosti, pokud jde o možnost podpořit a zesílit účinky krystalu jiné barvy.

Gildy a krystaly

Vzhledem k vysokému potenciálu krystalů jejich vlastnictví logicky podléhá kontrole. Dle dekretu krále Saldora se každý majitel krystalového úlomku musí stát členem jedné z pěti Gild. Koruna si sice nenárokuje právo krystal majiteli odebrat a za normálních okolností může přejít do dědictví, ale může se stát, že nositel se krystalu vzdá, či zemře bez potomků a krystal se stane majetkem Gildy. Ta pak může takto i jinak nabyté (nalezené) krystaly využívat popřípadě svěřit vybraným lidem dle uvážení. Výsadou Gild je pak vlastnictví velkých kusů krystalů. Ty jsou jejich nejcennějším majetkem a zdrojem moci.

Členové Gild jsou vázáni povinností sloužit koruně a plnit úkoly, které jim král zadá, ale na druhou stranu požívají značných výhod, a to víceméně nezávisle na svém původu, ačkoliv “jádro” Gildy většinou tvoří členové určité šlechtické rodiny. Člena Gildy je navíc podstatně těžší o jeho krystal obrat, protože jakýkoliv pokus o krádež by byl tvrdě trestán a možnost, že by se případný úspěšný zloděj stal členem Gildy, je téměř vyloučena.

Gildy vlastní velkou část vlivu v Království. Jako takové se podílejí na utváření jeho osudu. Drtivá většina členů má jistou národní hrdost a svým způsobem vládu krále uznává, ačkoliv se najdou tací, kteří tvrdí, že již vládne dlouho a “pomalu”. Všechny organizace samozřejmě mají také své zájmy a touhy ve vztahu ke Krystalům, k “Novému světu” – Ernavornu i ke Království Aritreie.

Každá Gilda je vázána zodpovědností nejen vůči králi, ale také vůči lidem na “svém” území. Mezi lidem se sice najdou nadšení obdivovatelé a podporovatelé “elity” království, ale také jedinci, kteří by se rádi obešli bez elity, popřípadě jsou k případným selháním a neúspěchům svých vládců až nepříjemně pozorní. Proto všechny organizace vynakládají nemalé úsilí k udržení spokojenosti poddaných. Kromě toho jsou nuceny řešit také vztahy a názorové rozpory mezi sebou, aniž by to přerostlo v otevřený konflikt – ten by totiž ohrozil postavení všech zúčastněných.

Případy, kdy se krystalu zmocní někdo mimo Gildu, nebo kdy některý člen od Gildy odpadne a začne se nabytým uměním živit na vlastní pěst, se vyskytují spíše vzácně, ale zcela zamezit se jim zatím nepodařilo.