Nově přidaný obsah a změny

  • 17. 5. 2020: Aktualizován seznam přihlášených
  • 13. 5. 2020: Aktualizovány termíny plateb a číslo účtu
  • 4. 5. 2020: Zveřejněno rozdělení do frakcí a variabilní symboly
  • 31.3.2020: Spuštěno přihlašování!
  • 15.3.2020: Přidány popisy frakcí
  • 1. 3. 2020: Stránky zprovozněny pro veřejnost!
  • 8. 1. 2020: Doplněny sekce Minulé tábory a Náš tým
  • 6. 1. 2020: Vytvořeny stránky.