Svět Warhammeru se zmítá ve věčném boji mezi Chaosem a Řádem. Chaos je zlo, mocná magická síla, která proudí z Warpu a touží jenom ničit a posednout všechno, čeho se dotkne. Chaos mění, zabíjí a pokřivuje vše, čeho se dotkne, a tak i většina nestvůr ve světě Warhammeru vznikla jeho působením. Chaos může posednout mysl jakéhokoliv živého tvora a obrátit ho ke zlu. 

Řád v čele s lidmi proti Chaosu bojuje všemi dostupnými prostředky a nezřídka musí začít sám u sebe. Jsou mnozí, kteří nebezpečí chaosu buď nechápou, nebo jej přímo vyhledávají a snaží se jeho moc zkrotit pro své účely. Jsou i tací, kteří Chaosu chtějí sloužit a neváhají v jeho jménu páchat ohavné činy, doufajíce že je bohové Chaosu odmění slávou, silou a věčným životem. Proti takovým v císařství tvrdě bojuje Sigmarova církev v čele s lovci čarodějnic, kteří vyhledávají kultisty, pochybné čaroděje a mutanty, a očišťují od nich Císařství.

Chaos a jeho bohové

Chaos je znám jmény čtyř ohavých bohů. Těmi jsou: Khorne, bůh války, Nurgle, morový bůh, Tzeentch, pán změny a Slaneesh, pán slastí. Každý z bohů má svůj symbol, své následovníky, démony a svou říši ve světě chaosu. Bohové chaosu se mezi sebou nemají rádi a jejich následovníci spolu často mohou válčit. Ať ale vyhraje jakýkoliv, pro síly Řádu to nikdy neznamená nic dobrého.

Khorne

Khorne je bůh války a násilí a jeho kultisté tak často mají jednoduchý cíl: zabíjet. Rituály u Khorneho se točí kolem krve, obětí a lebek. Jeho démoni jsou často červení a rohatí a jeho kultisté mají rádi velké sekery a zbroje s rohy. 

Nurgle

Nurgle je morový bůh a jeho kultisté rádi šíří nemoci, které oslabí nebo zahubí jeho nepřátele. Jeho démoni často vypadají jako nemocná hnisavá a odporná stvoření a stejně tak jeho kultisté mají mokvavé rány, chraplavý kašel a jiné známky vážných nemocí. 

Tzeentch

Tzeentch je bůh změny a veliký kouzelník chaosu. Jeho kultisté často experimentují s magií a vytvářejí různé mutanty a polodémony lovecraftovských rozměrů. Jeho démoni často mají křídla, peří a nebo velmi těžko popsatelné tvary s mnoha očima a vyceněnými zuby.

Slaneesh

Slaneesh je bůh slastí a potěšení a jeho kultisté, démoni  i on sám se zabývají věcmi na Fantasy tábor nevhodnými. Proto se Slaneeshem nebudeme na táboře a ani ve Scorronu zabývat ;).

Služebníci Chaosu

Chaos skrze své působení ovládl celé národy a rasy světa, ale slouží mu i mnozí ze svobodných ras Řádu.

Kultisté

Sem spadají příslušníci všech svobodných ras (lidé, trpaslíci…), kteří z nějakého důvodu slouží Chaosu. Například severští lidé téměř bez výjimky Chaos uctívají a slouží mu a na severu tak jsou celé národy, které nenávidí vše, co je pro lid Císařství svaté. 

Služebníci Chaosu se v Císařství často sdružují v kultech, které spolu provádějí rituály a uctívají některého z bohů Chaosu. Každý správný občan Císařství se před působením takových kultů a Chaosu samotného drží dobře na pozoru.

Služebníci Chaosu mohou být často Chaosem zmutováni (ale nemusí) podle toho, kterému bohu Chaosu zrovna slouží.

Démoni

Démoni jsou stvoření ze světa Chaosu – warpu. Mohou se hodně lišit podle toho, kterému ze čtyř bohů Chaosu patří, ale vesměs jsou to velmi nebezpečné a silné bytosti – šampioni armád Chaosu. Mnoho kultů se snaží o vyvolání démona a potom, když se jim to povede, se často stanou jeho první obětí. Beastmeni (nestvůry)

Rohaté nestvůry (minotauři a jim podobní), které žijí v lesích a odtamtud ohrožují národy lidí a trpaslíků. Nejsou moc inteligentní a jsou velmi agresivní. Žijí v hlubokých lesích Císařství i Bretonie, ale ve Scorronu se naštěstí příliš nevyskytují, hlavně proto, že je vyhnaly divoké klany.

Skaveni

Krysí lidé – žijí v podzemních městech a svých říších. V Císařství se občas vyskytují ve stokách a kanálech a odtud šíří do měst nemoci, neb připravují půdu pro invazi své odporné armády.