Na světě jsou tři věci, které dělají Císařství velikým. Víra, ocel a střelný prach.


 – Magnus zvaný Zbožný, jeden z předchozích císařů

Císařství je největší zemí světa, ve které žijí lidé. Z císařství bude pocházet i většina postav našeho příběhu.

Císařství se skládá z 13 provincií, z nichž každá má svého hraběte. Hrabata mají ve své provincii poměrně veliké pravomoci. Císařství samotné působí spíš jako federace než jedna říše. Císař samotný je volen právě hrabaty a několika dalšími důležitými postavami. Současným císařem je Karl Franz I.

Kultura v císařství je přibližně na úrovni naší renesance. Je tu rozvinutá věda, lidé mají svá práva, čile funguje obchod a v některých provinciích i průmysl. Církev však stále hraje v císařství velmi důležitou úlohu i pro běžného člověka. Všeobecně se věří, že první císař Sigmar se stal bohem. Ten chrání Císařství proti chaosu. Hrozba chaosu a nepřátel je velmi reálná, proto je víra v Sigmara hojně rozšířená a ani vzdělaní lidé o ní nepochybují.

Víra

V Císařství je důležitá složka náboženství – víra v Sigmara. Sigmar byl prvním císařem, zakladatelem říše a nakonec se stal bohem. Druhá nejrozšířenější víra je v Ulrica – severského boha zimy, vlků a tradičního boha lidských kmenů (i Sigmar věřil v Ulrica).

V kulturnější části císařství převládá církev Sigmara podobnou měrou jako křesťanství ve středověku. V každé vesnici a městě má církev svůj chrám. Drtivá většina obyvatel víru vyznává a aktivně se účastní. Církev se skládá z mnoha kultů/řádů. Ty se od sebe mohou zásadně lišit, ale všechny je spojují zásady církve:

  • Buď věrný Císaři.
  • Poslouchej.
  • Pomáhej trpaslíkům.
  • Pracuj na udržení jednoty císařství i za cenu omezení své vlastní svobody.
  • Bojuj s orky, služebníky chaosu a těmi, kteří používají magii chaosu, kdekoliv se mohou skrývat.

Templáři Sigmarovy církve (Witch hunters) jsou ozbrojenou složkou církve. Jejich hlavním cílem je bojovat s kultisty, čarodějnicemi a přisluhovači chaosu. A to nejen vně, ale hlavně uvnitř říše.