Eklésia Tempora

Na pozvání hraběte a hraběnky do Scorronu dorazila celá kapitula řádu Eklésia Tempora, vedená lektorem Ilájem.

Eklésia Tempora je jedním z největších řádů Sigmarovy církve – není ale tak na očích jako například Řád Pochodně. Eklésia Tempora se stará o šíření víry do temnějších koutů císařství a jejich chrámy a sídla tak často stojí na nepřístupných místech v lesích, horách a okrajových vesnicích císařství. Není tajemstvím, že kapitula pomohla hraběti už při úvodní invazi. Sám hrabě jako mladý v jejich řadách nějakou dobu pobýval a s lektorem Ilájem se dobře zná.

Oficiálním úkolem v provincii je vzdělat scorronské obyvatelstvo a rozšířit světlo Sigmarovy církve mezi nevěřící. Mnoho členů Eklésie Tempory bylo osobně přivítáno hraběnkou, která přivítala jejich snažení učit číst a psát scorronský prostý lid.

Ordo Valpurga

Pohleďte na kladivo, které držím, protože je to mnohem víc než zbraň.

Je to symbol císařské spravedlnosti, která bije nepřátele kdekoli, stejně jako já.

I když zabil mnoho démonů, zůstává čistý, stejně jako já.

I když zlomil mnoho lhářů, zůstává pravdivý, stejně jako já.

I když rozdrtil mnoho zločinců, zůstává spravedlivý, stejně jako já.

Je to symbol mého poslání a mé hodnosti,

Je to symbol autority, která mi byla udělena božskou vůlí císaře.

Tímto kladivem přikazuji vám a celému vašemu praporu,

abyste mě poslouchali a následovali bez váhání a pochybností.

Prapor vedený komturem Ulrichem von Erbach byl zřízen teprve před několika lety samotným arcilektorem Eklésie Tempory. Členové praporu se nazývají akolyté a jsou mezi nimi rytíři mužského i ženského pohlaví, ale také léčitelé a mniši. Přesný cíl řádu je přísně střeženým tajemstvím a praví se, že každý člen přísahá na svůj život, že bude toto tajemství střežit nadevše, dokud nebude poslání praporu naplněno. O jeho obsahu se proto vedou čilé dohady. Akolyté jsou opředeni mnoha legendami, přestože prapor existuje pouze několik let.

Ve Scorronu podniká prapor řádu Valpurgy mnoho výprav po kraji. Z počínání akolytů sice není jasnější, jaký je jejich pravý úkol, ale rozhodně si narozdíl od Katarzitů umí naklonit srdce místních obyvatel. Mnoho scorronských vesnic, samot i osamělých cestujících vděčí akolytům za své zdraví, když je neváhali bránit před nestvůrami ze scorronských lesů nebo pomoct s čímkoliv, co bylo zrovna potřeba. Pozorným ale neunikne, že akolyté mají celou dobu oči doširoka otevřené a jdou si rozhodně za svým cílem. I kdyby to znamenalo konec Ordo Valpurga.

Jaká hra vás čeká

 • Hra přizpůsobená hlavně hráčům do 15 let, ale plánujeme i několik postav vhodných pro starší hráče
 • Akční hra, plná boje, průzkumu a pátrání
 • Odhalování tajemství ve skupině i mimo ni
 • Možnost nebojových postav z řad léčitelů a učenců
 • Hra provázaná se staršími hráči z řad Katarzitů

Organizační tým (dohromady s Katarzity)

 • Ester
 • Jindra
 • Attila
 • Mu
 • Dark
 • Ragnar