Login

Knihovna

Hry na Bolcon by Halvar

Chtěl bych nabídnout do programu dvě RPG hry.
Prvním z nich je Vládce na Turambaru – RPG hra, kdy se hráči střetávají v
politických intrikách v politickém boji o to který z rodů se stane
nástupnickým a kdo se stane současným novým vládcem!

Vládce na Turambaru: Úvod:
Král zemřel. Nezanechal za sebou žádného dědice. A podle nástupnického
práva se následníkem trůnu může stát jeden z mocných rodů země. Právě i TY
jsi jeden z nich. Aby král byl zvolen, musí s volbou souhlasit zbylí
představitelé šlechtických rodin. Naneštěstí všechny rody posílají na
královský dvůr své kandidáty na budoucího krále/královnu, ale jen jeden se
může skutečně stát vládcem. Můžeš to být právě TY. Stačí získat na svoji
stranu ostatní zástupce rodů. Cesta na trůn není lehká, je plná intrik a
možná i nějakého toho jedu. Dokážeš se zmocnit trůnu a usednout na něj?

Hra pro 4-10 hráčů na 2-3+ hodiny.

Druhá je Battlestar Galactica.
úvod:
Cyloni byli stvořeni lidmi. Vzbouřili se. A mají plán!
hra pro 4 lidi na 2 hodiny.

Halvar

Komentáře

56 comments to Hry na Bolcon by Halvar

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!