Login

Knihovna

V09 - kdo je kdo ve Vandaru

Frakce:

Akademie
Akademie je spolek sdružující pod jednou střechou všechna možná (a občas i nemožná) magická povolání. Najdete zde přehršel mágů – specialistů, alchymistů, pyroforů, theurgů a mnohých dalších.
Od minulého roku je univerzita pod správou mistral Januse

Ikarité

Nejnovější náboženství ve Vandaru bylo uznáváno něco málo přes rok, jedna z mála věci, které jsou o něm známé, praví, že Ikaros je jiného druhu a principu než Sithaart nebo Vandar. V současné době je vyznávání tohoto náboženství zakázáno pod trestem smrti.

Klan Ostrých seker a Tupých palcátů
Rodina trpaslíků, která zemřela při obraně Vandaru před nekrasským vojskem.

Sithaartovci

Řád boha Sithaarta, pána tmy, smrti, klidu, míru a v neposlední řadě též spravedlnosti. Pod vedením Mr. Pergina řád prošel transformací a z uzavřené sekty se z něj stalo všem dostupné náboženství. Ovšem po změně ve vládě města je vyznávání Sitharta jako boha zapovězeno a mistr Pergin je obviněn z mnoha zločinců a patří mezi nejhledanější osoby.

Vandarité

Řád boha Vandara, pána světla, života a energie. Jeho představená je velekněžka Inari, jejíž laskavá slova a víra již pomohly mnohým vyrovnat se s nynějším osudem Vandaru. Vandar je opět jediným oficiálně uznávaným Bohem.

Železná pěst

Kdysi slavný a mocný řád, z jedné třetiny vládl městu. Události posledních pěti let ho zašlapaly do prachu historie.

Vlci ze skal
V minulosti mocný řád hraničářů poblíž Vandaru. Dneska po nich neštěkne ani vlk.

Lidé známí, mnohdy však v současné době ve Vandaru nepřítomní:

Berethir

Bývalý c echmistr Akademie vyšších umění magických a podle vyprávění nejmocnější kouzelník města. Ve Vandaru pobývá již spoustu let a za tu dobu pro něj udělal spustu záslužných činů. Mezi ně patří výroba Zrcadla, které se zatím nepodařilo umístit na stínovou bránu či zneškodnění škodícího Šaška.
V současné době je na mistral Berethira vypsán zatykač, jako Vandarův věrný služebník má být však narozdíl od mistra Pergina zadržen živý.

Elfin
I ona již ve městě pobývala dlouhý čas. Díky ní se z původně zkosnatělé instituce stalo útočiště pro všechny, jímž svět ublížil. Poblíž chrámu stojí lazaret, z kostela zní zpívané žalmy a v dobách krize zavádí pravidelnou charitu s jídlem pro trpící a hladové. Je jen málo tvorů, co by na ní byť jen pokusili vztáhnout ruku.
Po neuposlechnutí Castigarovi výzvy k návratu do města byla Elfin zbavena velekněžství. Od té doby o ní nikdo neslyšel.

Valpurgius de Bragga
Příslušník nižších šlechtických stavů, do města přicestoval před několika lety. V težkých dobách minulých založil městskou Radu a je jejím Prvním Radním. S počátkem jeho působení do města opět připluly peníze. Je bojovníkem za mír a vyznavačem boha Sidhaarta.
V současné době je mrtvý, nalezení jeho těla oznámil Castigar zhruba přem měsícem.

Gorax
Člen bývalé Rady za Ikarity a představený jejich řádu. Nezvěstný tak dlouhou dobu, že je možné považovat ho za mrtvého.

Legas
Jeden ze dvou představených řádu Ikara. V současné době nezvěstný. Kolují zvěsti o tom, že se nepohodl s Goraxem, ale kdoví.

Mistr Pergin

Člen bývalé Rady za Sidhaarty. Věrný vyznavač boha spravedlnosti a zasloužilý občan, jenž pro město vykonal mnohé. V současné době však začínají při Nekraských vyšetřováních vyplouvat na povrch zajímavé informace, některé obludných podob.

Loktar
Další člen Rady, zástupce klanu Ostrých seker a tupých palcátů, zemřel při obraně města, když ho udolal až sedmý voják. Byl doslova rozsekán na kousky .

Sarch

Záhadný muž z řádu Sithaartů, který však vstoupil do dějin jako první novodobý hrdina města. Je to on, kdo je spoután a uvniř Čepele rovnováhy bojuje navždy s Cháronem, jak vyobrazuje socha pod Ironfistem. Čest jeho památce.
V současné době je socha oplocena a nepřístupná veřejnosti. Kolují zvěsti o magickém zkoumání podstaty Sarchova činu.
Cirion
Kouzelník, člen Akademie. Pomáhal vystopovat Šaška, vyjednal propuštění mistra Berethira. V mládí byl známý spíše pro své pitky a řádění na slavnostech, dnes mezi hledanými povstalci.

Janus
Alchymista,současný mistr Akademie velice talentovaný. Společně s kolegy obnovil laboratoř která se stává novou chloubou Vandaru. Jeho práce na Zrcadle jistě ocení každý z obyvatel města a blízkého okolí.

Alacran

Pyrofor z Akademie o kterém lidi tvrdí, že je šílený. Po výbuchu bomby “zdobí” jeho tvář jizva. I on se podílel na tvorbě Zrcadla. V současné době považovaný za nejlepšího “ohňonoše” známého světa. Jeho statě o pyroforii se vyučují na alchymistických školách, on sám je druhým nejčestnějším členem Akademie.

Mihalin

Kouzelnice, rodilá Vandařanka. Vzhledem k častým povodním zakoupila pěkný dům na vyvýšeném místě, kde občas poskytuje útočiště projíždějícícm dobrodruhům. Při loňských nepokojích se nijak politicky neprojevila a žije dál svůj život ve vysokém domě.
Riana (Macátko)
Milá drobná dívka z čajovny žijící pod ochranou trpasličího klanu. Jeden z nejsmutnějších pohledů, který získal Nekrasu mnoho nepřátel mezi prostým lidem, byl právě na mrtvou Macátko. Krev této nevinné dívky bude Nekrasany pálit na štítě ještě dlouho.

Lidé (I jiní), kteří ve Vandaru přebývají. Další zítra. Někteří, zejména povstalci se zde neobjeví vůbec, tak nebojte, že s vámi nepočítáme.

Castigar

Nekraský protektor města Vandar, nejvyšší osoba světské i církevní moci ve městě. Pod jeho vládou se podařilo město stabilizovat, ale způsob jakým bylo město obsazeno vytvořil skupinu povstalců z místních obyvatel. Jsou největším problémem vládnoucího režimu a vyřešení situace s nimi bude jistě Castigarovou prioritou.
Amata
Castigarova choť pro mnohé zosobnění toho nejlepšího z Nekrasu. Při práci v lazaretu zachránila jako schopná léčitelka mnoho životů a angažuje se společně s Inari v charitativních akcích.
Ulrich
Rytíř středního věku. Stínový anděl. Jeho oči říkají, že už toho hodně viděl. Pohybuje se téměř výhradně jako doprovod Castigara. Mezi lidmi je k poslechnutí historka o smrti jeho rodiny, ale kdo a kde ji vypráví…? Další věci z jeho života jsou záhadou.
Heinrich von Wallenrod
Druhý Castigarův strážce a přítel. Formální velitel Stínových Andělů. O jeho životě se ve městě radši nic nešeptá.
Verner von Hormdem
Přemýšlivý a mlčenlivý Anděl. Z Castigarových ochránců je nejčastěji pryč a proto se povídá, že je agent pátrající po povstalcích.
Inari
Současná velekněžka Vandarova řádu. Přes den pobývá v chrámu, večer v domě kde bydlí s Elendilem. Povídá se, že to není moc šťastné soužití. Ale samotná Inari si lid získala vlídným přístupem a je jedna z těch kdo pomohli k zlepšení nálady ve městě.
Angmar d’Erell.
Pomocnice Inari v chrámu. Laskavá a oblíbená žena, angažuje se i v práci pro lazaret.
Kupecká trojice (Tobar, Záviš, Zereth)
Jedni z těch co vrátili střední třídě spokojenost. Když jejich obchodní lodi povolil Nekras přes Haldiena obchod a uzavřel s kupci smlouvu na pronájem domů a tržnice, objevili se na trhu spousty jindy drahých věcí za dostupné ceny. I když idyla nebude trvat věčně zatím ze soužití město-kupci- občané profitují všichni.
Tobar
Přijel s lodí Nadějná vyhlídka a přinesl městu zboží, které potřebovalo. Bydlí poblíž své tržnice v najatém domě.
Záviš
Nejstarší z kupců. Vyniká v počtech, je mozkem obchodu. Bydlí v prostorném domě s výhledem na tržnici i moře.
Zereth
Třetí z kupců. Pohodový muž, kterého mají lidé rádi.Snaží se vyhovět všem zákazníkům a pokud potřebujete legální specialitu zamiřte za ním. Připravte si ale samozřejmě váček. Usídlil se ve třetím domě poblíž tržnice s výhledem na hlavní třídu.
Caris
Nenápadná dívka bydlí ve Vysokém domě společně s Mihalin.
Krysteen
Šenkýřka z krčmy Přístavní občerstvovna. Pokud toužíte popít a posedět zavítejte sem.
Vladimir
Druh Krysteen, spolumajitel krčmy a řemeslník, který se nebojí práce. Jediné co chce je spokojeně žít a pracovat.
Emwe Varnar
Přicestoval s vlnou přistěhovalců. Podle domu, který mu byl přidělen to nebude vysoce postavená osoba. Zatím o něm není moc známo, párkrát popíjel v hospodě na náměstí. Chodí ozbrojený.
Elrien
Mladá adeptka magie studující v Akademii.
Amalaswintha (Wintha)
Přicestovala s poslední vlnou Nekrasanů. Byl jí přidělen dům poblíž kasáren. Vypadá na obyčejnou ženskou co hledá nový začátek.
Haldien z Narrinu
Syn významného nekraského šlechtice. Před půl rokem mu byl svěřen dozor nad obchodem a Haldien zatím překvapivě vzhledem k jeho věku neudělal chybu. V jeho kompetenci je správa poplatků z obchodu a daně z nemovitostí.
Garik de Lalye
Muž z Nekrasu, v každém případě šlechtic. Objevil se před několika měsíci a zabydlel se v opuštěné vile. Není známo čím se zabývá, ale peněz má dostatek. Občas ho doprovází i stráž, co svědčí o jeho vyšším společenském postavení.
Elendil dy Andor
Představený řádu templářů. Řád templářů má na starost péči o věřící a potírání zločinu. V současné době je templářů ve městě málo, což vede k jejich přepracovanosti. Povídá se, že špatná nálada Elendila pramení z rozporů z družkou. Ani vystupování pana Elendila na veřejnosti není tak uctivé, jak vždy bývalo. Snad je to jen přechodný stav tohoto ctihodného a statečného muže, který svými činy zachránil mnoho životů.
Aridion
Templář původně odsouzený za ochranu lidí proti Nekrasu. Castigar ho rehabilitoval a tak dál zastává svou funkci v řádu.
Carlos Edoardo
Templář Vandarova řádu. Ve Vandaru má dům.
Gildon
Další templář Vandarova řádu.
Frankie Bouchač
Syn nedávno zesnulých farmářů. Jeho malý statek dodává výpěstky na místní trh. Frankie má hlavu v oblacích a mluví o dobrodružství.
Raven a Anafé
Dvě dívky z Nekrasu, které se usídlily v jednom z prázdných domů. Živí se příležitostnými pracemi a pomocí v Akademii.
Eurius
Muž, který se vrátil do města s amnestovanou většinou obyvatel. Žije v malém domě poblíž Akademie, ve které pracuje, společně s Loreth.
Loreth
Euriova spolubydlící. Tichá žena pracující v Akademii.
Gwen Largo
Přišla nedávno a zabydlela se v domě poblíž hlavní třídy. Bude asi z trochu lepší společnosti, její šaty o tom vypovídají.
Ankar Aumer
Kupec, který prodává magické předměty, které se staly dobrým bontonem střední třídy, zejména ty sobranou proti psychické magii. Ankar má dům na hlavní třídě a v něm svůj obchod.
Silk
Trošku záhadný čaroděj. Zvrat vlády přečkal v klidu, ale nazdá se, že by patřil k nekraským. bydlí v domě poblíž náměstí

Komentáře

24 comments to V09 – kdo je kdo ve Vandaru

 • Ragmon Ragmon

  Nechci zesložiťovat(může to zůstat tak jak to je), ale plné jméno je Haldien de Narrin.

 • Aridion

  Jen takový drobný detail, představeným templářského řádu jsem ještě pořád já:) Elendil byl, a jesli nenastali nějaké změny o kterých bych nevěděl, tak pořád ještě je ,,pouze” členem, který se poněkud vymyká hierarchii řádu…

 • Deranius Deranius

  Opraveno, hned jak to šlo. předpokládám, že omyl vznikl celkovým přesunem sumáře všech Vandrárenských věcí pod jeden banner. Tento článek se neměl vůbec vázat k letošku, ale když tu je ok, pohrál jsem si s tím a editnul ho. Večer várka lidí z letoška.

 • Illidar Illidar

  Tohle je ale hodně OLD INFO, updatovat!!!

 • Sid Sid

  Proběhne ještě nějaká aktualizace?

 • Ragmon Ragmon

  Je tam dropná chyba hospodký morgan ne že bych byl hnidopich ale aby to bylo dobre

 • Ragmon Ragmon

  Je tam dropná chypa hospodký morgan ne že bych byl hnidopich ale aby to bylo dobre

 • No musím se ohradit…asi nám tu kolují dezinformace…zrcadlo dle mého stále nainstalováno není, jsme pouze jeho vlastníky…chybí možnost manipulace s ním … otázka je na kolik je to techniký problém (rozložit – složit na místě…), Takže by tam měla pořád být díra do stínového světa a po Cháronovi dost velká :)…

  • Deranius Deranius

   Díky, konečně jsem se dopátral pravdy, zatím mi 4 lidi řekli, že moc nevědí, ale spíš tam je. Takže to rychle opravím.

  • Cirion Cirion

   Já myslím že alchove sehnali/vyrobili nějaké rukavice za jejichž pomoci zrcadlo přenášet šlo (v reálu byly červené kožené). Dám vědět Janusovi aby sem napsal – ten o tom bude vědět nejvíce.

   • Rukavice měl Grom (drak) a herně bylo řečeno, že na místě jeho pádu nezůstaly a naposledy byl s nimi viděn jak ho odtahují vlci do lesa … šli jsme za nimi, ale pak když zašli do lesíka, tak se vrátili neherně, že už jsou pryč…
    Janus má zrcadlo u sebe v laboratoři a prý se do něj rád dívá 🙂

  • Janus

   No víte, zrcadlo je již zhotoveno a nachází se v akademii v mé osobní laboratoři (v bývalé knihovně). Blbé je, že jej nelze přenášet, neboť k tomuto účelu sloužili jakési magické rukavice, které se však někde stratily. Takže brána je pořád otevřená, ale zrcadlo máme, jenže s nim nemůžem hejbat. 😀

 • Miranda Miranda

  🙂 Mno, já nevím, jestli toto označení pro Mu je přímo to nejlepší:-) : “Zná ho většina obyvatel, protože chladné dny nahnaly do jeho rukou řadu lidí, elfů i trpaslíků.” Mno, většina lidí asi chápe, že jde o čajovnu a čaje, ale je to takové…fantazii vzbuzující:-) Ale rozhodně to tam nechte, je to vtipné:-)

 • Deranius Deranius

  První várka píplů z Vandaru, další zítra, neb mě bolí oči a zítra mě čeká za osm hodin ve škole u kompu.

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!