Login

Knihovna

FT 2011: Magie na táboře 2011

Slíbíl sem něco něž odjedu do Anglie. Tak tady máte systém kouzlení.

Malý úvod k magii
Energie-
Prostupuje vším co žije, co se mění, co se pohybuje. Nadaní, v mágu rození dokážou pomocí usměrňovacích znaků spoutat část této síly. Je to tak tajemné, že se tomuto uměn říká magie. Energie byla odjakživa, její využívání má kořeny v době kolem příchodu Diviše. (Přímo s ním však podle historiků nesouvisí). V průběhu věků bylo vymyšleno několik desítek usměrňovacích kombinací. I přesto, že s občas někdo snaží tvořit nové vzorce, je paleta nejznámějších kombinací ustálená.
Energie se hromadí, putuje šíří se v kvantech. Čím zkušenější uživatel tím vice Energie dokáže poznat a zformovat. Kombinace jsou různě náročné na Energii. Znakům potřebným k ovládání Energie se říká Runy.
Runy
1. Vznik a výroba
Runy jsou podlouhlé destičky ze vzácných dřev, používá se palisandr a hikor, oba dva stromy jsou po světě velmi vzácné a ani u Derry jich mnoho neroste. Jakýkoliv pokus pěstovat tyto stromy ve větším počtu než 1 skončil neúspěchem.
Z dokonalých kusů dřeva se pak stvoří destička palec široká a 4-5 palců dlouhá, do které rytec pomocí speciální směsi vyleptá usměrňovací ornament.
2. Děleni run
Runy určení (Ukazují obor kouzla. Jsou 4 způsoby formování Energie: Vyzařování, Tvorba, Manipulace a Pohlcení )
Runy síly (Určují maximální stupeň run v kombinaci- I, II, III)
Runy základové ( Runy prvního stupně α, β, γ, δ )
Runy usměrnění (Runy druhého stupně A,B, C,D)
Runy ovládnutí (Runy třetího stupně) (a,b,c, d)
3. Používání a kombinování run
Pro úspěšné formování Energie je nutné mít v ruce 3-5 run. Ty je nutné poskládat do správné kombinace. Ne všechno je možné, svět run má několik základních pravidel:
1. Runy se skládají vždy v pořadí: Runa určení, Runa síly a pak Runy další (1-3). Podle Runy určení je stanoven obor kouzla a podle Runy síly maximální síla použitých Run.
2. Bylo zjištěno, že ať je kombinace jakákoliv, vždy musí dodržovat abecední sled. Druhé pravidlo je, že nižší runy se vkládají vždy dřív než runy vyšší. Zkoumali se i převrácené kombinace, ale nebyly úspěšné.
3. Vkládání totožných run je povoleno, tyto kombinace jsou nejprověřenější ze všech.
Možná kombinace: P (Runa určení-Pohlcení), III (Runa síly-3), β (runa I stupně), C (II. Stupeň) c (III stupeň)
P (Runa určení-Pohlcení), III (Runa síly-3), α (runa I stupně), A (II. Stupeň) a (III stupeň)

Špatná: P (Runa určení-Pohlcení), III (Runa síly-3), β (runa I stupně), D (II. Stupeň) c (III stupen) –
D je abecedně před c- nefunguje
III (Runa síly-3) P (Runa určení-Pohlcení), , β (runa I stupně), C(II. Stupeň) c (III stupen) – úplně španě, runa síly je před runou určení
4. Jak se dostat k Runám
Kouzelníci na celém světě jsou závislí na několika runotepeckých dílnách, které leží při hájích hikorů a palisandrů. Runy jsou take rozděleny podle vzácnosti. K sehnání bývají první dvě, ty další se vyrábějí už méně. I kvůli využití. Jak je vidět runy z úplného počátku abecedy-alphabety jsou využitelnější a spolehlivější. Přesto každý mág ve skrytu duše touží prozkoumat další možnosti Energie a sehnat run co nejvíc a zkoušet, zkoušet, zkoušet.
Výběr z runové knihy Maxmilinána Dobroděje:
“Předpokládejme, že je vždy vložena odpovídající runa určení i odpovídající runa síly. Pak nám runyzákladové poskytují tyto možnosti:
(V-vyzařování, T-tvorba, M-manipulace, P-pohlcení
Alpha:
V:Ohnivá šipka
T: Štítek
M: Skok
P: Světlo
Beta
V: Sněhulka
T: Zpomalovací koule
M: Oko
P:Tvrdá kůže
AlphaBeta
V: Opaření
T: Dýka
M: Velký skok
P: Infuze Energie

Neověřené:
Gamma:
V: Výboj
T: Klíč
M: Zapomeň
P: Síla
Tak se tedy formuje Energie pomocí Run. Další věci o ní si řekneme za 14 dní.

Komentáře

1 comment to FT 2011: Magie na táboře 2011

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!