Svět

Společnost tak jak ji známe již neexistuje. Po pádu se přeživší museli uchýlit pod zem a zde strávit zbytky svých životů. Zajistit si vodu, jídlo. Postavit nová pravidla společnosti a vymáhat je. Shromáždit užitečné věci vzniklé ještě v dobách před katastrofou a naučit se je používat v novém prostředí. A bojovat o ně s těmi, kteří se v novém světě nehodlají smířit s tím, co jim zůstalo.

Světové události

-1 rok

Eskalace mezinárodní situace

-2 dny

Tchajwanská krize

– Čína hrozí Tchajwanu nastoupenými vojsky invazí pokud se k ní politicky nepřiblíží

 • Tchajwan v reakci mobilizuje
 • v oblasti se pohybují 2 svazky letadlových lodí (ACG), další je na cestě
 • Čína uvádí všechny jednotky do bojové pohotovosti – včetně raketových brigád
 • mobilizuje Japonsko, Indonésie, Vietnam, Severní i Jižní Korea
 • mocnosti si vyhrožují    

-10 hodin

 • Čína uvádí do bojové pohotovosti raketové brigády
 • mobilizují státy NATO a Ukrajina (naoko)
 • v reakci mobilizuje Ruská federace

-6 hodin

Incident ve Východočínském moři

 • ochranné plavidlo (torpédoborec) posilové ACG detekuje cizí ponorku v kolizním kurzu se skupinou, jde o starší typ ze Severní Koreje, kapitán se rozhodne použít hlubinných pum mířených za záď aby ponorku donutil změnit kurz nebo se vynořit se, díky štěstí/smůle však plavidlo zničí
 • celý incident je sledován skupinou čínských stíhacích ponorek

Čas NULA

Začátek apokalypsy

+0-6 minut

Výpadek satelitních služeb

+0-20 minut

Vyhlášení poplachu

+25-50 minut

Známý svět končí, vypadl proud, přestala téci voda

+1 hodina

Apokalypsa.

+4 hodiny

Ustává proud příchozích do krytů

+1 den

 • Mnohá velká města stále hoří, zejména historické části, dopadá spad
 • Kdo se neschoval pod zem (anebo neměl privátní kryt) nemá několik desítek kilometrů od epicenter šanci přežít

Pražské metro

+2 dny

 • stanice pražského metra jsou přelidněné, je obrovský problém s hygienou
 • vypadávají zdroje záložního osvětlení, potvrzeně se ztrácejí první lidé
 • v mnoha případech dochází k násilným aktům, krádežím a následnému lynčování. Agresivita stoupá.

+3 dny

Někteří lidé přestávají věřit v systém (většině došla baterka na mobilu)

Statistika říká, že ke třetímu dni:

 • 20% lidí se rozhodlo opustit kryt (pro potřeby světa úmrtnost 100%, někteří klidně pár desítek metrů od vchodu)
 • 50% se rozhodlo vyznávat jakousi gangovou příslušnost – vůdci se stávají ti kteří dokáží distribuovat vodu, mít pod kontrolou světla
 • 20% lidí situaci neřeší a je v prvotním stádiu letargie (jde zejména o staré lidi)
 • 10% procent se stává kořistí

+4 dny

 • slabší jsou donuceni vynosit mrtvoly na povrch
 • metro se radikalizuje v názorech kdo by měl co efektivně dělat
 • násilí a smrt jsou na denním pořádku

Statistika říká, že ke čtvrtému dni:

30% ztráty na populaci metra

+5 dnů

NULTÁ REVOLUCE

 • společenské napětí ve stanicích přeroste únosnou hranici, začíná docházet k překvapivým davovým útokům, první hromadné veřejné vraždy v metru. Většině lidí dochází že to je opravdu boj o holý život.
 • „gangová společnost“ získává na popularitě, lidé se přirozeně sdružují do smeček, dochází k rychlému násilí, teritorialismu
 • více než polovina stanic to ustojí, ale pár se zvrátí
 • gangové společnosti nyní ovládají celé stanice, ale soběstačnost je mizivá – většina krámů je vyloupena a není co jíst

+6 dnů

 • obnovení dodávky elektřiny do většiny stanic na lince D
 • příjezd prvních vlaků s „potravinovou pomocí“
 • vynořují se zárodky CENTRÁLNÍ VLÁDY z popela mocných starého systému

+1 týden aneb PRVNÍ NEDĚLE

PRVNÍ REVOLUCE

 • přiznání si karet, lidé se dozvídají, jak tvrdá je realita
 • bohatí a silní získají moc nad surovinami, vzniká CENTRÁLNÍ VLÁDA
 • definují se prvopočátek kast – stanice si hromadí suroviny a zvýrazňují se sociální rozdíly – zatím jen v myšlenkách
 • první čištění metra (ztratí se skoro 60% „nežádoucí populace“)
 • prezentována ekonomická priorita je věnována jídlu

Statistika říká že sedmý den:

další 20% ztráty na populaci Metra

+2 týdny

 • situace se zdánlivě stabilizuje. Stanice, co měly možnost nebo přístup k vybavení, maximalizovaly svůj potenciál
 • probíhá třídění populace, na stanici připadá 200 – 700 lidí podle rozlehlosti a hloubky
 • je aplikována metoda cukru a biče
 • prezentovaná ekonomická priorita je věnována vodě a elektřině

+3 týdny

 • dostupnost vody a elektřiny se stává zásadní pro přežití stanic
 • stanice s omezenou dodávkou nebo zcela mimo síť zdánlivě pozbývají smysl a jejich obyvatelé migrují

+1 měsíc

 • výpadky energií jsou „na denním pořádku“
 • druhé čištění metra, téměř všichni kdo byli lapeni ve špatnou chvíli na špatném místě jsou v tichosti zlikvidováni
 • některé tunely jsou záměrně přehrazeny nebo je v nich omezen pohyb

+2 měsíce

 • vynucení zavedení pravidelných spojů (defacto vojenské vlaky upevňující moc CENTRÁLNÍ VLÁDY)
 • identita jednotlivých stanic se ztrácí ve prospěch moci

+3 měsíce

 • téměř všechny stanice „souhlasí“ s uzavřením se vůči okolnímu světu
 • ve stanicích (kde ještě nebyly) jsou vztyčeny protipovodňové bariéry
 • vstup pouze na povolení
 • metro se začíná přestavovat na trvalé bydlení

+6 měsíců

 • apatie většiny slabších obyvatel Metra
 • dostupnost vody a jídla je ultimátní prioritou
 • v některých místech se lidé odvažují na povrch skrze větrací šachty pro nezbytné suroviny, nikdo se ovšem kvůli silné radiaci nevrátí

+9 měsíců

 • CENTRÁLNÍ VLÁDA zakazuje výstup na povrch bez povolení
 • první generace doopravdy zplozená a narozená v Metru

+1 rok

TAJNÁ/PRVNÍ VÁLKA

 • první velké střetnutí a rozštěpení linek metra (tehdy bylo Metro D bylo součástí CENTRÁLNÍ VLÁDY, více o tomto níže)
 • vznikají ostatní uskupení i na ostatních linkách metra (historie ostatních linek by byla na samostatný příběh)
 • dochází k zaminování mnoha tunelů
 • některé tunely jsou odstřeleny nebo zahrazeny vykolejeným vlakem metra
 • na odstřelení a zaminování se použila CENTRÁLNÍ VLÁDA použila ty, kteří neměli nic a neměli ani co ztratit, OUTCASTS, svou největší lůzu. OUTCASTI či kástíci vznikli původně tedy z pojmu “být poslán ven ze společnosti” (což často znamenalo zemřít, ale také první přiznání vznikajícího kastovního systému). 
 • válka skončí patem, CENTRÁLNÍ VLÁDA sice získá několik stanic na úkor ostatních linek, ale odhodlaně bránící se dokáží odolat (byť mnohdy za cenu zničení tunelu metra a odříznutí se od zbytku sítě)
 • ti, co prohráli jsou zajati a zařazeni mezi OUTCASTS. Zde vám mnozí budou tvrdit, že až tehdy se začalo používat slovo OUTCAST (“ten, který nikam nepatří” a je “mimo kastu”)

+2 roky

 • situace se opět stabilizuje, během posledního roku vymřela většina slabých a bezmocných
 • z většiny běžných obyvatel ve stanicích pod kontrolou CENTRÁLNÍ VLÁDY vznikla skupina občanů metra, tzv. CITIZEN (bezejmenná střední třída). 
 • populace Metra je odhadem 10 – 50 tisíc s vykazující rostoucí tendencí
 • mezi odříznutými stanicemi funguje pěší výměna zboží, důležitá je zejména fialová linka (“OBCHODNÍ”)
 • lidé co věří v návrat na povrch jsou většinou ti co zažili svět před APOKALYPSOU

+5 let

 • vyčleňuje se (zatím jen názorově) EXIL, který je zatracován CENTRÁLNÍ VLÁDOU za nesmyslné pokusy o výpravy na povrch, pro někoho to jsou zase pionýři a průzkumníci (v této době se jim ale ještě neříká se jim EXIL)
 • první generace dětí dosahuje adolescence
 • metro zažívá něco jako „zlatý věk“
 • zapomínají se starší křivdy

+6 let

 • poprvé se objevuje označení SAMARITÁN pro malou uzavřenou komunitu dospívajících dětí hlavně ze stanice PORG. Tyto děti sní o životě na povrchu a jako vzor mají EXIL, ale zatím se své nápady snaží „realizovat doma“. CENTRÁLNÍ VLÁDA je vidí spíše jako mladistvé delikventy nebo gangy zlodějíčků a vandalů, ale v mezích tolerance.
 • vzniká UTILITA jako dělnická třída schopných a chytrých lidí, ta využívá zejména OUTCASTy a na žije na jejich úkor
 • vlna apatie vede k částečné nespokojenosti (zejména u starších žen), přesto metro zažívá populační boom

+7 let

 • vzniká tajný paravojenský program ELITA. Součástí ELIT je i tajný výcvikový program pro lidi maximálně adaptabilní pro pohyb v podzemí metra i mimo něj (šušká se, že ELITA rekrutuje EXIL a posílá je na povrch)
 • technologiím i společnosti se daří, metro je plně soběstačné
 • masu populace tvoří lidé ve věku 18-30 let, kteří zakládají rodiny

+8 let

 • první dvě generace ELITY jsou vycvičeny za použití starších rekrutů. Dochází k trvalým ztrátám při různých tajných misích.
 • metro dosahuje „tichého limitu“ kdy pozvolna začínají selhávat „nenahraditelné technologie“
 • většina problémů se daří obejít, ale v okrajových částech dochází k pozvolnému úpadku
 • vznikají „specializované/kastovní“ stanice, kde majoritu obyvatelstva činí příslušníci blízkých kast a profesí

+10 let

 • kastovní stanice začínají ukazovat svoje chyby, v metru se ve větším měřítku začíná objevovat „nezaměstnanost“ a další problémy s přesuny „pracující“ populace
 • počet obyvatel metra přesto stále stabilně roste
 • UTILITA zažívá zlatý věk: “Co je rozbité, dá se opravit!“

+11 let

 • situace se stává materiálně neudržitelnou
 • popularizace “lidského faktoru” se zvedá

+12 let

 • nárůst propagandy, která dílčími neúspěchy zastírá strategické prohry
 • roste hustota populace a místy mechanizace chovu a pěstitelství pomocí “nových technologií”
 • prudký propad atraktivity UTILITY v oblastech technologií “starého světa”, názorové rozepře starých a nových
 • další vlna apatie vůči osudu jiných zvedá vlnu solidarity mezi SAMARITÁNY. SAMARITÁNI se profilují jako názorový proud a věří v povrch i nový začátek. K SAMARITÁNŮM se přidává také různá pracující inteligence a také členové UTILITY, kteří “ztratili svůj účel”

+13 let

 • v mnohých případech je práce starých strojů nahrazována postupně lidskou, případně je daná služba „trvale omezena“
 • většina OUTCASTs a mnoho SAMARITÁNŮ (často jako trest za příliš kritické myšlení) je zařazena do velmi podřadných rolí nahrazující výpadky starých strojů UTILITY 
 • začíná docházet k „nevysvětlitelným případům zmizení“
 • úzusem je legalizována práce dětí
 • vědomí o „tichém limitu“ se postupně (a potají) rozšiřuje

+14 let

 • ELITA se stává téměř legendární kastou, každý chce být členem
 • nalezení sirotci od rodin jsou vyhledáváni a odváděni k OUTCASTŮM  (“lůza se postará”) nebo SAMARITÁNŮM (“hoďte je k těm mladejm”) vesměs jsou předurčeni k těžké manuální práci
 • generační výměna v CENTRÁLNÍ VLÁDĚ nepřináší stabilitu, dochází k mocenským bojům
 • systém se na střední úrovni dále tříští mezi schopné a zdánlivě schopné
 • vraždění odpůrců CENTRÁLNÍ VLÁDY (hlavně cíleno na EXIL a SAMARITÁNY)

+15 let

 • v rámci pokusu zmenšit dopady mocenského boje dochází k částečné ztrátě moci CENTRÁLNÍ VLÁDY nad stanicemi Metra D (hlavně ve prospěch ostatní linek)
 • EXIL je ve stanicích ovládaných CENTRÁLNÍ VLÁDOU postaven do ilegality a vyhnán do tunelů, většina radikálněji smýšlejících obyvatel chce raději svobodu než kus chleba a hrnek vody
 • pokus o částečné demokratické volby končí fiaskem a názorovou rozepří mezi „kandidáty“
 • moc uchvacují ti, kdo mají kontrolu nad základními potřebami, zejména někteří členové ELITY se snaží urvat co nejvíce
 • SAMARITÁNI pasivně vyčkávají 

+16 let

 • metro zažívá druhý populační boom, první generace narozená v metru dosahuje adolescence
 • teroristické útoky na CENTRÁLNÍ VLÁDU! Po odpálení celé stanice Vltavská CENTRÁLNÍ VLÁDA ustupuje do pozadí (částečně zastíněná ELITOU, částečně smířena s vlastní situací)
 • nedůvěra ve vlastní vojenské síly v rámci CENTRÁLNÍ VLÁDY tudíž nevede k ozbrojenému potlačení nepokojů, novější generace razí izolacionismus CENTRÁLNÍ VLÁDY (de fakto zbylá linka C). Na metru D dochází k prohlubování sociálních rozdílů v jednotlivých kastách
 • Metro B (TPM) využívá situace a napadá Metro D na stanici OSN (Metro D zvládne protiútok, ale nemůže efektivně postupovat dále a tak odstřeluje tunel na Harfě, válka zanechala totální devastaci stanice Harfa i OSN)
 • ve vnitropolitických bojích už není kdo by držel kasty na uzdě a nastává totální radikalizace jednotlivých kast proti sobě
 • „noc dlouhých nožů“ v nejvyšších vrstvách ELITY, přeživší vládci si porcují kontrolu nad metrem a zakládají první nevolený KONCIL. SAMARITÁNI dostávají nabídku s ELITAmi spolupracovat a dostat dokonce dvě místa v KONCILu
 • SAMARITÁNI to vnímají jako urážku a spíše cítí příležitost získat moc nad “svými” stanicemi a dohadují se s OUTCASTY na převratu, ale při pokusu o útok se OUTCAST nepřidává a naopak stanice brání. OUTCASTům byly totiž slíbeny sociální výhody a hlavně účast na budoucí vládě. Co je ještě větší překvapení jsou náhle se navrátivší elitní bojovníci z řad EXILu, kteří přišli zpět na pozvání KONCILu
 • UTILITA se drží posledních koryt a doufá, že ji přežija nějaká lidská síla na práci

+18 let

 • nastává stabilizace politického systému, dochází k upevňování ELIT v rámci KONCILu (právo veta pro zástupce ELIT). Bez obav o výhradní postavení se budou konat první “volby” do KONCILu.  OUTCAST získali volební bulu a mohou se voleb účastnit. 
 • SAMARITÁNŮM volební právo není za trest přiděleno a naopak jsou úplně zotročeni. Původní lůza se do nich strefuje a to dále polarizuje společnost. Lidská práce na spodku řetězce je tedy bez příkras otrocká
 • CITIZEN však toto vnímají s nepochopením a někde je prolomen i „tichý limit“, lidé se otevřeně baví o problémech

+20 let

 • bohatí bohatnou a chudým se nedaří lépe
 • vznikají i koncentrační stanice (trestanecké kolonie)
 • většina z hlavních tunelů je zatarasena i pro pěší dopravu
 • v jednu chvíli byla opět na spadnutí i válka mezi linkami, ale vyjednávání v GREEN ZONE tomu předešlo

+22 let (současnost)