Login

Knihovna

Moytura 2: Milesiané přichází

Vzhledem k tomu, že informace k Moytuře 2 jsou poměrně rozsáhlé, rozhodli jsme se je dát do vlastního vlákna, aby se informace k Jarnímu festivalu nemíchaly dohromady.

Obsazení rolí

Scota (CP), Fíal (Siny), Lucius Valerianus Renatus (Eurius), Amergin (Mottlik), Aeva (Renn), Scáth (Štěpánka), Cú Allaidh (Deynor), Érémon (Berethir), Téa (Tyris).
Což znamená, že eventuálně zbývá volná jedna ženská role (Ruadh) a tři a půl mužské (Íriel, Lugaid, Finn – a samozřejmě, Neznámý muž)… a velice, velice se nám hodí CPka

Úvod – situace v Erinu

Svět se změnil. Lidé zdokonalili své zbraně – železo je nyní prudce žádané, široce zpracovávané. Nové rody vystřídaly ty staré, staří vládci padli. Noví povstali z prachu. I nová moudrost snad přišla – po kapkách, ale přece jen. Svět se změnil… ale něco zůstalo.
Před mnoha sty lety, na pláni Moyturské, uzavřeli dva prastaré národy příměří. Fómoirové, starší děti země, vládci mořských proudů a Túatha Dé Dannan, zářiví umělci a děti bohyně Dany. Černý kovář se jim stal králem a dlouho vládl. Na památku smlouvy z onoho památného dne obě rasy nosí jméno jediné – Aes Sí, Lid míru. Tak je znají lidé, kteří jim občas bázlivě nechávají obětiny u starých mohyl a na hranicích temných lesů – ale dobře vědí, že byť mají mírumilovné jméno, ne radno je si s nimi zahrávat. A tak se krom kradmých pohledů a zanechaných obětin kontaktu s nimi raději vyhýbají. Každý ví, že tu vládnou, ano a proto je třeba dát jim, co jim patří – ale jinak lépe hledět stranou. Není to špatná vláda, ostatně, jako každý jiná vláda. Jiní by byli možná horší. A vůbec – kdo by se odvážil postavit bohům?
Svět se změnil, ano. Ale Věční, Lid míru, se změnili jen velmi málo. Snad mají nové krále, novou trojnou radu, snad někteří z nich odešli do jiných světů, znaveni či příliš zesláblí. Ale stále jich zbývá dost a stále jsou pány Zeleného ostrova – perly oceánu, kterou málokdo mimo jeho břehy zná.
Zelený ostrov tak žije pod vládou Lidu míru a v míru. Občas.

Možná se ale blíží nová změna… Dávná legenda vypráví, že kdysi byla jedna žena, bláznivá a šílená žena, co se smála, jako když zahřmí nebe. Vyzvala bohy k souboji, chtěla je svrhnout z jejich trůnu. Pomstít svůj ztracený lid. Legenda dále vypráví, že to se jí samozřejmě nezdařilo, že zaplatila za svou troufalost – jedni tvrdí, že životem, jiní že hanbou a exilem. Kdo ví. Zelený ostrov Erin o ní povětšinou jen mlčí, jako by si nechtěl připomínat troufalost, která se zrodila na jeho pláních.
Ale v daleké zemi, které někteří říkají Keltiberie, kde žijí stateční bojovníci v něčem podobní i nepodobní obyvatelům Erinu, se vypráví jiný příběh. Příběh o stařeně s vědoucíma očima a s darem Druhého zraku, kterou zdejší lid přijal mezi sebe a o podivných zvěstech, které jim vyprávěla – o bájném, nádherném ostrově a o jeho krutých pánech. Byla snad stará, ale mnohé znala a oni si jí vážili. Mluvila podobnou, přece však zvláštně odlišnou řečí. Začali jí říkat Birge.
A nikdy už nepřestali snít o bájném ostrově.

Poměry v Keltiberii

Crunia je jedno z mnoha království Keltiberie. Jeho vládcem je Míl, stařešina rodu Milesianů, obávaný vůdce. Právě k jeho lidu kdysi přišla žena, jíž Crunijští překřtili na Birge, a vyprávěla jim o vzdáleném, nádherném ostrově a jeho krutých pánech. Svá tajemství předala místnímu druidskému řádu a druidové dlouho volali po výpravě za tajemstvími ztraceného ostrova, nikdo z vládců se však k riskantní výpravě za přeludem nerozhodl.
Až dosud. Zlé mraky se stahují na východě, tvrdí znamení, a zdá se snad, jakoby síla podivné říše orla, res publica Romana, rostla a rostla. Dosud neodpustili keltiberským kmenů, že v nedávné válce se přiklonili na stranu jejich nepřítele, horkého království za mořem.
A tak je třeba hledat nové zdroje a nové spojence, usoudil Míl. Z bájného ostrova ale koukají spíše trable, než užitek, jak se zatím zdá…
První výpravu na ostrov, průzkumnou, vedl Cormac, starý Mílův přítel. Z výpravy se však vrátilo pouhých sedm mužů, kteří s hrůzou v očích vylíčili Mílovi, co se na ostrově odehrálo. Ano – lidé zde by byli ochotni k obchodním kontaktům, keltiberské válečné umění je navíc mnohem vyspělejší než to ostrovanů a ostrov je skutečně na zdroje bohatý. Sídlí v něm ovšem stále i ona podivná rasa z legend, vládnoucí prapodivnou, magickou silou.

A tak druhou výpravou byl pověřen Mílův vlastní syn, válečník Éremón. Tři plně naložené lodě měl a vyzbrojený doprovod, když vyplouval. Podporu druidů. Naděje a odhodlání.
Zlý to byl večer, kdy stará druidka Scota vyprávěla legendu o Birge, ženě, jež přinesla zprávu o ostrově mezi Crunijské. Vítr burácel, vlny zmohutněly, ale nestalo by se nic, nic… nebýt Donna, Éremónova cynického mladšího bratra. Vínem rozjařený mladík označil prastará božstva ostrova za směšné žvásty, za bezmocné a bezzubé pohádky pro děti a starce. Dříve než ho kdokoliv mohl zastavit, vyběhl na příď a zahulákal svá slova proti větru, směrem k ostrovu, daleko přes mořskou pláň.
Bouři, která se v tu chvíli strhla, nikdo nikdy nezažil. Blesky a hromy, obrovské vlny, podivná zvířata a ještě podivnější tváře mezi vlnami. Sám Donn byl první, koho mohutná vlna, smetla z paluby. Jediná loď crunijského loďstva tak dorazila až ke břehu Erinu, jediná a těžce poničená, s ubohým zbytkem posádky.
Co Éremón a jeho lidé učiní teď, to je ve hvězdách…

Organizační záležitost

Jak jste si asi již všimli, hráčská skupina bude letos zcela lidského původu. Doba pokročila – od bitvy uplynulo přibližně 300 let – a leccos se změnilo. Božské národy ovšem rozhodně nejsou ještě zcela ze hry, o to se není třeba bát.
Hra bude probíhat krátce během pátečního večera/noci a následně v sobotu v rámci Jarního festivalu AD. Hráčská skupinka bude letos poloviční – vypsáno je 13 rolí, tudíž doufáme, že se nám letos podaří sehnat více CP, která se také rozhodně nudit nebudou.
PŘIHLAŠOVÁNÍ PROBÍHÁ VÝHRADNĚ SKRZE E-MAIL (tedy nikoliv komentáře, nikoliv Facebook, nikoliv telefonáty v pozdních nočních hodinách) – usnadní nám to souhrnné posílání infa, tak se o to prosím pokuste.
Do mailu pište roli, o níž máte zájem, svou přezdívku nebo nějaký jiný identifikační znak, a zda byste eventuálně byli pro páteční přespávání v lese (lidé bez skillu Přežij v lese se budou moci zase vrátit do tábora).
CP jsou vřele vítána a mohou se hlásit způsobem jakýmkoliv – kromě telepatie.
E-mail: vivienwestriana at gmail.com
Zde najdete soupis hráčských postav: Moytura 2 – PRO HRÁČE postavy
Zde letošní upravená pravidla: Pravidla ke stažení
(Dez-)organizaci zaručují:
Catie, Halvar a Vivien

Komentáře

2 comments to Moytura 2: Milesiané přichází

  • Halvar Halvar

    Proběhl update o pravidla.

  • Halvar Halvar

    Obsazenost Moytury: Scota (CP), Fíal (Siny), Lucius Valerianus Renatus (Eurius), Amergin (Mottlik), Aeva (Renn), Scáth (Štěpánka), Cú Allaidh (Deynor), Érémon (Berethir), Téa (Tyris).
    Což znamená, že eventuálně zbývá volná jedna ženská role (Ruadh) a tři a půl mužské (Íriel, Lugaid, Finn – a samozřejmě, Neznámý muž)… a velice, velice se nám hodí CPka

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!