Login

Knihovna

Předměty a události ve Vandaru a okolí

Zbraně – Schválená zbraň je označena nalepeným erbem Akademia Draconica.

Železná zbraň

Obyčejná zbraň z nejobvyklejšího kovu.

Stříbrná zbraň

Stříbru se připisuje schopnost zranit mytické tvory. Takové zbraně jsou velice drahé a ne každý kovář je umí vykovat. Tato zbraň je nějak označena. (Stužka, nápis).

Magická zbraň

Magická zbraň působí útoky magií a proto zraňuje  všechny tvory zranitelné magií. Uplatňuje se tam, kde selžou veškeré fyzické útoky. Magické můžou být zbraně i dočasné, například při vložení časovaného démona či při použití magie na určenou zbraň. (Tak se může stát magickou zbraň z jakéhokoliv kovu.) Tato zbraň je označena modrou stužkou

Otrávená zbraň

Čepele některých zbraní mohou být potřeny jedem. Jedy působí v krevním oběhu, čili zbraň musí proniknout do krve.. Jed bývá zpravidla na jedno použití.

Redukce

Pokud nějaká zbroj nebo předmět poskytuje možnost snížení zranění z určitého útoku, nazývá se to redukce. Týká se to především zbrojí. Žádná zbroj (potažmo redukce) kromě plátové nesníží takové zranění na 0. (To tedy znamená, že pokud mě někdo zraní za 1 je to pořád za 1).

Pravá redukce

U hráčských postav se vyjma plátovou zbroj nevyskytuje. Snižuje útok přímo o danou hodnotu. U bestií má symbolizovat například silnou kůži tzn. pravá redukce všech fyzických útoků o 1 znamená, že je tvor omezeně zraňován až útokem za 2.

Zbroj

Zbroj poskytuje svému majiteli ochranu a ta je vždy vyjádřena nějakým herním mechanismem. Všechny redukce, kterou zbroje poskytují platí jen tam, kde zbroj reálně pokrývá hráčovo tělo. (Tzn.pokud dostanu do holeně a mám kroužkovou košili do pasu, žádná redukce nefunguje).

Kombení zbrojí je možné takže za vycpávku s kroužkovkou máte +1 život s redukcí na sečné a drtivé o 1 a imunitu na vrhačky.

Vycpávaná zbroj

Tato zbroj poskytuje nositeli redukci drtivých zranění o 1 a imunitu na zásah vrhačkou.

Kožená zbroj

Poskytuje redukci 1 na sečné zbraně.

Destičková zbroj

Poskytuje redukci 1 na střelbu a bodné zbraně. Imunita na vrhačky.

Kroužková zbroj

Redukce 1 na sečné zbraně a + 1 život. Imunita na vrhačky.

Plátová zbroj

Imunita na všechny jednoruční zbraně kromě drtivých. Všechny ostatní redukuje o 1 a to pomocí pravé redukce.

Kroužková kukla

Přidává 1 život

Přilba

Přidává 1 život a poskytuje ochranu před kritickým útokem fyzickou zbraní. Nositel nemůže být tímto útokem zraněn za víc než 3 životy. Imunita na omráčení.

Plátové či kroužkové rukavice

Kromě nepochybně praktické ochrany prstů přidávají 1 život.

Kovový nákrčník

Poskytuje imunitu na podřezání.

Zámek

Zámek je symbolizován jehlou píchnutou do stromu či připevněnou u objektu v ideálním případě opravdovým zámkem. Kdo nemá pasující klíč může se zámek pokusit otevřít pomocí dovednosti Zámky. Vše o tom vám poví cechmistr či popis dovednosti zámky.

Past

Past bývá na Vandrárně symbolizována více způsoby. Buď jako pet lahev skrytá pod terénem, nebo papírek s nápisem past a nebo jako organizátor doprovázející družinu neherně do dungeonu, popisující účinek pasti. Pasti je možné odstranit jen s pomocí příslušné dovednosti. Ostatní se jim mohou vyhnout. Pokud to ovšem jde.

Komentáře

6 comments to Předměty a události ve Vandaru a okolí

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!