Login

Knihovna

Tematický úvod na Fantasy tábor 2011

Je to zatím k navnazení atmosféry, do měsíce se objeví kompletní informace.
Už teď však můžete vytvářet koncepty postav.

Derria,
starobylý kus země, který pamatuje všechna lidská i elfí pokolení. V příšeří se strašidelně ježí Prvotní hvozd, z nějž vzešel podle legend i mnohých učenců veškerý život, který se pak rozšířil v celý svět.

Podle náboženského kréda vzešel veškerý život z Prvotního,z nějž se rozrůznil v průběhu let v dnešní podobu. Je tedy uznávána evoluce, Bůh startuje život, ale netvoří vše, čemu by pak vdechl život. Evoluce je neřízená, Bůh pouze sleduje vývoj na planetě. Věřící jsou svým způsobem téměř všichni, ale nějaké potírání kacířů se v těchto odlehlých krajích nedrží. Chrám prvotního je i v Derry. Kolem něj jsou shromážděni zejména léčitelé hledající Jeho sílu, což je dlouhá cesta. (Tito léčitelé se snaží naučit techniku Reiki pomocí níž, je možné magicky uzdravovat přikládáním rukou či dokonce na dálku. Tato moc je propůjčena věrným vyznavačům Prvotního, kteří prokáží, že jim záleží především na ochraně ostatních dětí Stvořitele – Léčení ostatních).“
Citace Encyklopedia Magna str. 1111
Jako dvě chapadla obmykají výběžky hvozdu jedinou zdejší výspu civilizace pradávné a tajemné město Derry.
Tak daleko jak jen je možné pomyslet leží Derry. Málokdo z velkého světa zavítá v tyto končiny a pokud tak jen s příslibem velkého zisku.
Tři jsou stupně k Derry, jeden obtížnější než druhý. První musí zdolat cestovatel velehory, po nichž nevydechne, jen ho čekají další strasti v podobě pustých plání osídlených ohavnými tvory. Když už se zdá, že je Derry na dosah, rozmokne půda v bažinu plnou hadů, kde je třeba vážit každý krok. Pokud z bažiny vyjedete, zjeví se prašná cesta a vy víte že jste uspěli. Brány Derry a majestátní silueta Prvotního hvozdu prozradí, že jste nedaleko vytoužené hospůdky a teplé lahodné krmě.
Směrem na západ od Derry se rozkládají široké pláně neúrodných půd a jedovatých bylin. Jen nemnoho odvážlivců se odvážilo v pláně vstoupit a nevrátil se jediný, kdo zašel daleko. Pro to se věří, že kdo pláně přejde, dojde do záhrobí.

Město Derry
Stojí u prvotního hvozdu kam až paměť písemností sahá. Je tomu několik věků co byly na původním místě zbudovány první stavby. Několik set generací vytvořilo dlouhou a propletenou historii, z níž je mnoho navždy zapomenuto. Podle současných pramenů sahá historie města 5 až 6 tisíc let do minulosti.
Sousedství hvozdu přináší městu mnoho dobrého i zlého. V samotném okolí Derry nacházíme důvody existence takového města vzdáleného civilizaci. Různorodost zdejší fauny a flóry přitahuje učence, mágy i šarlatány (ti jsou často odnášeni nohama napřed). Tím nejdůležitější jsou ale zdejší doly na vzácné suroviny, které se jinak ve světě téměř nevyskytují. Jde o Queerium, Meteorickou ocel, a Kirunit. (Vzácnými a tajenými postupy lze z těchto prvků stvořit Trimetal, z nějž jsou ty nejpevnější zbroje ve známem světě)
I proto město stále existuje, i proto není již dávno opuštěné.

Neboť tvrdě jsou vykoupeny poklady z lesa vyrvané. Hvozd je všeobecně považován za nepřátelský a rozhodně neslouží k romantickým výletům a procházkám. Ve hvozdu žijí snad všichni myslitelní tvorové, jen někteří se však přiblíží k okraji Derry. Čím hlouběji do lesa zajdete tím více toho můžete potkat a tím více roste pocit, že jste sledováni. A ono těch, kteří ve Hvozd kráčejí mnoho není. Buď jsou to odvážlivci nebo hraničáři, kteří se snaží Hvozd nedráždit a splynout s ním.
O doly, které jsou poblíž města se v historii vedly sváry, kdy lesní lid bránil dlouhá staletí těžbě ve hvozdu a mnoho mrtvých na obou stranách živilo nenávist, která překračovala hranice jednotlivých generací.


Elfové

Národ Prvotního hvozdu. Hrdí na svůj původ, věří že je si prvotní vybral k tomu aby obývali jeho Hvozd, na ostatní tvory shlížejí jejich tradicionalisté z vrchu. V posledních 150 letech se situace malinko upravila. Po skončení válek o doly se do Derry nastěhovalo několik elfích rodin. To je stále trnem v oku konzervativní většině. Jenže ústupky byly po letech bojů nutné. ( V dolech byla povolena regulovaná těžba šetrnými metodami, které jsou sice dražší, ale kompromis je důležitější.)

Někteří elfové z hvozdu nejsou tak nepřátelští, ale nikdy by neopustili hvozd. Zatímco tedy u Derry potkáte elfa každou chvíli, ve světě jsou opravdovou raritou.
I pohled lidí na elfy se různí. Zatímco náboženské organizace proti nim nic nemají a přijímají je, brojí proti nim některé bojůvky a „antielfie“ je častým rysem ostrých hochů. Ale ani to co ve městě žijí nevynikají družností a většinou se baví ve své komunitě, opět samozřejmě popisujeme většinu, tedy případy člověko-elfích přátelství jsou viditelné.

Půlelfové

Pokud den o spojení muže a ženy jiné rasy je proti už i náboženství lidí a náboženství elfů. Za pravdu a důkaz považují to, že půlelf je neplodný. Půlelfky tato anomálie nepostihuje, ale pokud z ní vzejde potomek má rasu dle rasy otce. Půlelfové žijí na okraji společnosti a obsazují méně významné a podřadné funkce.

Lidé

Pod tímto názvem jsou myšleny všechny variace člověka od mohutných barbarů z plání po malé obyvatele přímořských států. Většinu obyvatel tvoří lidé průměrného vzrůstu, z většiny starousedlíci a jejich potomci. Mnoho rodin je v historii nějak propojeno, ale na genofondu se to díky malé ale pravidelné cirkulaci neprojevuje negativně. Lidé v Derry obsazují všechny funkce od lůzy po radní.

Další rasy
Ano, ve světě existují i další rasy, pokud o ně vehementně stojíte napište nám.

Vedení města

V čele Derry stojí 11 radních, kteří mají rozdělené jednotlivé resorty a společně rozhodují o celkovém směřování Derry. 6 radních své funkce dědí, dalších 5 je voleno. Jedno z 6 dědičných míst je určeno elfí minoritě a díky počtu křesel to bývá někdy hlas cenný.
V platnosti je 150 let starý Fairweatherův zákoník. Tento dokument vznikl po ukončení války a zakotvuje i zrovnoprávnění elfů a zdokonaluje strukturu zákonů. Jeho důležité části se zde objeví v budoucnosti.

Rada města ovšem není jedinou silou ovlivňující dění v Derry. Jak majitelé dolů tak majitelé Domů (Viz níže) patří mezi respektované občany, dále zástupci mnohých guild ze zahraničí hlídající investice či předáci místních organizací.

Skladbou obyvatel patří Derry ke zvláštním městům. Úplných žebráků a asociálů je zde daleko méně než je obvyklé. I kvůli bohatství a příležitostem ho získat je zde více zástupců střední třídy a almužny se dočká téměř každý. Pokud jde o vztahy, je patrné že se mnoho sousedů dobře zná a každý by rád z bohatství, které město poskytuje odloupnul co nejvíc. Mamon již zkazil nejeden charakter a lidi v Derry nejsou výjimkou. V Derry neexistuje šlechta v pravém slova smyslu. Jedinou dědičnou záležitostí je 6 křesel radních. Všechny další posty jsou dosažitelné pro každého. I když je jasné, že počáteční stav favorizuje movitější potomky.

Finance
Město patří k bohatším, nicméně stejně jako exkluzivita surovin zdražuje cenu následným transportem, tak i věci v Derry se nevyskytující přijdou na velké peníze.

Již je zde:
Soubojový systém

Přijde dále:
Zákoník – po poradě
Mapa okolí Derry – do týdne
Zevrubný popis vzdálených zemí – do měsíce
Personal Creator – Popis pravidlové tvorby postavy za zážitky – do 14 dnů
Podrobný popis náboženství – do měsíce
Runy a magie – do měsíce

Případné chyby opravím zítra.

Komentáře

44 comments to Tematický úvod na Fantasy tábor 2011

 • Miranda Miranda

  😀 Na stránkách tábora je v sekci denní rozpis svačina napsaná před snídaní 😀 Takhle budeme působit jako všežraví hobiti:) Ale klidně to tam nechte, každý pochopí, že jde o omyl, jen jsem na to chtěla upozornit;-)

 • Attila Attila

  Opět jeden z mých dotazů 😀 😀
  Mohl bych si na tábor vzít post velitele gardy? Prosím odpovězte co nejdřív, ať mohu případně přepsat základ historie 🙂

  • Deranius Deranius

   Zdárek. Dost záleží na tom, zda budeš chtít být trpaslík.(Trpaslíci jsou speciální rasa, chystali jsme ji jen pro Tebe a případně tvého kamaráda). Pokud ano, tak se to spíš nehodí, Pokud bys hrál člověka, tak to nějak vymyslíme.

 • Pařez Pařez

  Nové infooo! Prosííím, smutně koukám..

 • Daniel Daniel

  založen táborový mail: tabor2011@email.cz – sem směřujte veškeré dotazy

 • Attila Attila

  Někdo se mne ptal (už ani nevim kdo) jestli nemám někoho na tabor. Takže pokud se mi to nezdálo, tak potvrzuji, že jednoho člověka na tábor mám. Vysoce spolehlivý, 12+, zájem o fantasy. Prosím povolte jeho účast.

  • Deranius Deranius

   Ahoj Attilo, na Tvé doporučení dáme. Ať se mi ozve na E-mail. Pokud by hledali rodiče info jak vypadá tábor, může se podívat do sekce Naše tvorba, je tam odkaz na článek ze sborníku Rozlety a je přímo o našich táborech.
   Co se týče trpaslíků, jak ses ptal, ještě to nemáme dořešené. Dnes to z Danem rozseknem a pak napíšu.

 • Sargold Sargold

  Opravdu váhám, zda na podobně charakterizovaný svět věnovat dva týdny své dovolené. Zatím to vypadá na klasicky fantasy táborový svět, což ve mně vzbuzuje očekávání standardního tábora. Opravdu rád bych byl překvapen a nalákán něčím zajímavým, neotřelým.
  Lákadlem je pro mě v tuto chvíli pouze šatrh a nové tábořiště. To ovlivní hru jen částečně a na dva týdny tábora je nutné jet především kvůli hře, ne “jen” kvůli lidem. Na to stačí pár dní, ne celá doba.
  Teď se možná ozvou hlasy “vždyť jezdit nemusíš”, “nikdo Tě nenutí” atd. Ano, nikdo mě nenutí, na druhou stranu na tábor jsem jezdil za novými zážitky a těšil jsem se i letos. To nadšení opadlo po přečtení tohoto úvodu. Budu doufat, že mi tyhle obavy vyvrátíte…

  • Miranda Miranda

   Ty jsi blázen…;-) Na tábor se jezdí kvůli kamarádům a ať je příběh jakýkoli (ne že by mě někdy zklamal), vždycky to je hrozně fajn;-) Základem jsou podle mě lidi a náhec orgů/CP atd…pak se dá vyblbnout i s jakýmkoli obyčejným lesním skřítkem třeba a nemám pocit, že by to bylo nudné;-) Aspoň to je můj názor… Já bych nejela na ultra mega heroic tábor s lidma ve zlatých zbrojích ani za mák, kdyby to dělali lidi, s kterými si nemám co říct…Ale chápu, že pracující mají za rok spoustu věcí, na které by rádi rozdělili svojí dovolenou a že 14 dní v kuse může být pro někoho problém…

   • Sargold Sargold

    Jo, plně pracovní vytížení mně nutí uvažovat zcela jinak o nakládání s mým volným časem…:-) A blázen jsem, to máš recht, jinak bych přece nejezdil na takovéhle akce;-)

  • Deranius Deranius

   Natvrdo a narovinu neb vy tak také rádi činíte. Nedělám tábor pro Sargolda. Dělám ho tak, aby bavil mě a zatím to vypadá, že baví velkou část dalších lidí. Neberu za bernou minci kritiku 3 lidí, která stála proti 40 dalším, ale vy jako by jste to nechtěli slyšet. Vyslechl jsem si ji, ale nesouhlasil s ní, těměř z žádým z bodů vyhovět každému nejde.
   Navíc letos ani nebyl nikdo, kdo by měl zájem tvořit příběh.
   A ano formát tábora je dost jiný..a je to z toho poznat, dle mého docela dost. Na druhou stranu, pořád zůstanou stálice jako cechy a podobně. Proč? Protože nás to tak baví.

   Až budu dostávat za svou práci peníze, udělám Ti za 4k příběh, který sedne každému kdo ty prachy zaplatí, i pokud to nebude můj šálek kávy.

   Neberte můj příspěvek podrážděně, ale myslím, že rovinu říkat znamená i rovinu přijímat. Jen aby z toho zas nějaký expert na lidské duše po internetu nevydedukoval, že “Váńa je zas na*****j protože se někomu nelíbí jeho dílko…

   • Goranda Goranda

    Mně taky přijde, že tábor je něco natolik specifického, že nějaké brutální změny to vůbec nesnese. Drtivá většina táboráků jezdí právě proto, že ví, co může čekat a že se na to těší a dělat tábor víc “larpově” a víc jiný a neotřelý, je za prvé příšerně náročný až nezvladatelný, protože vždycky, když se něco super vymyslí, řekne se, “To využijeme, ale na nějakém larpu”. Za druhé je to prostě tábor a ten má specifickou atmosféru, kterou mu nikdo nevezme. Takže dělat tábor revolučně jinak podle mě není dobrý nápad. Jsou tam super inovace, letos obzvlášť, a podle mě je to nejvíc, jak jde tábor “obzvláštnit”. Takže Sargoldův pohled je mi totálně cizí.

   • Sargold Sargold

    Díky za přímou odpověď, považoval bych za špatné, kdybys tak neučinil. I všem ostatním za jejich reakce.

    Jsem rád, že vás tábory baví. Deranie, máš naprostou pravdu, že při přípravě se máš věnovat potřebám svým a většiny. Jen jsem si říkal, že odlišný názor na věc je také možné vyjádřit.

    P. S.: Conane, příběh jsem, samozřejmě, nečetl:-) Ani jsem se o něm slovem také nezmínil;-)

    • Morlang Morlang

     U našich “vedoucích” je klidně možné, že tě prásknou do dnešního New Yorku, kde se budeš potýkat s lidmi z budoucnosti, kteří budou paradoxně lidi z pravěku, jenom budou mít stroj času od alienů. Už jenom to, že se znovu zjevilo QUEERIUM je moc a moc špatné (moc a moc špatné! :D), takže bych faktor překvapení nehledal v reáliích, ať už vyznívají jakkoli klišoidně 🙂

     • Chmely Chmely

      Ne Conane, nakonec mi to všechno zatrhli! Všechny moje originální nápady 🙁 A to i červa co kadí intergalaktickou hmotu, planetu dredařů co se umí zneviditelnit, CP chlápka, kterej umí vytáhnout tesáky z kloubů na rukách, dobráckého zlobra i největší pecku… brébu, která když ti skočí na ksicht, naklade vajíčka…
      celé by se to odehrávalo na planetě Andora a cílem by bylo zachránit robota-ninju z nedávné budoucnosti,který slouží jako šestý element k poražení velkého zla.

     • Daniel Daniel

      no a co mám nakonec říkat já…

  • Morlang Morlang

   Sargolde, ty už máš přečtenej příběh? 😀 😀 😀

  • Sid Sid

   Tak podle mě je ještě brzo na to vynášet jakékoliv soudy vzhledem k tomu, že byly zveřejněny zatím jen reálie světa. 8 předchozích táborů si drželo vysokou úrověň, která každým rokem vzrůstala a jinak tomu nebude podle mého ani letos. Bejt tebou bych si počkal třeba na příběh a pak si udělal obrázek o využití/nevyužití volna 😀

   • Chmely Chmely

    Souhlas se Sidem. Reálie jsou prostě jenom pozadí, na kterém ve finále záleží míň než na počasí. Počkej hlavně na zápletku 😉

 • Jinak oceňuji vtípek se z/Záhrobím 🙂

 • Yea, yea, yeah! Největší natěšenost! :DDD

 • Miranda Miranda

  Hezké! 😉 To bude zas pecka:)

 • Attila Attila

  Pište, jestli chcete nějaké jiné rasy, tak já se ptám: trpaslíci by nešli? 🙂

 • Flame Flame

  Noooo, tak tohle je ale silnej kalibr… nemůžu jinak, než se připojit k Dr. msg. Hikijimu DrSc. PhD. a zakřičet ííííííííííííííííííííííííííííháááááááááááááááááááááááááá!!!!

 • Sid Sid

  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • Ragnar Ragnar

  Paráda, tohle mi přesně hraje do karet 🙂

 • formis formis

  “It’s going to be LEGEN….wait for it….DERRY!” 🙂

 • Nezbývá než dodat, oh yeah! Těším se jak sviň.

 • Morlang Morlang

  Natěšenost per maximales! 🙂

 • Deranius Deranius

  Na pár dní sticky, pak to vystřídá Bolcon a pak již PK a festival Akademie.

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!