Login

Knihovna

Vandar - 4 dny poté

Vzduch se zachvěl a slunce zatemnila obrovská černá skvrna. Na zem dopadl stín a všichni, lidé i vojáci se dali na útěk. Obrovský hnědý drak zařval, evidentně nebyl spokojen s tím, že byl nedávno vytržen ze spánku podivným zvukem, který ho přinutil letět do dávno nenavštívených krajů plných těch směšných miniaturních dvojnožců.

Dlouho se nerozmýšlel a vychrlil první zkázu do vojenského ležení. Tam, kde předtím stály stany, zbyl jen černý spálený kruh o velikosti 50 metrů průměru. Nastal obrovský chaos. Během něj zemřelo ještě několik stovek dalších, většinou vojáků.

Nekraská armáda však nevyhrála nad Turmidorem náhodou. Propracovaný systém velení opět slavil úspěch.  Brzy po tom, co se velitel dozvěděl o útoku, stáli u balist střelci. Trefit draka, to není samozřejmě jen tak, ale balist připravených k obléhání města bylo několik, nehledě na oddíl lučištníků.

Stalo se tak, že po půl hodiny od začátku plazova řádění zamířila jedna střela na drakovo hrdlo. Pokusil se jí vyhnout a s nejvyšším úsilím to dokázal, musel však provést složitý manévr. Na to čekala posádka skrytá v houští. Vypustila svou střelu, přímo na pravé křídlo. Hrot protrhl blanitou kůži a plaz počal padat k zemi.

Ještě několik minut trval boj, mnoho dalších zahynulo, ale jak se již dostalo i do písní, bylo jich moc a drak byl sám.. proč vám to dále povídám.

Po drakově náletu zůstalo zpustošené venkovní stanoviště armády, která utrpěla ztrátu přibližně 500 mužů. Většina z nich zahynula v prvních 5 minutách běsnění, kdy kolem sebe drak chrlil žhavou kyselinu jak zběsilý.  Kromě vojáků zahynulo asi 20 rolníků, pracujících na polnostech v okolí ležení.

K dalším událostem hodným zaznamenání patří zmizení velekněžky Elfin z města. Byla prohlášena za kacířku šířící rouhačské teorie a v nepřítomnosti odsouzena k smrti upálením. Na její hlavu byla taktéž vypsána vysoká odměna. Další odměna byla vypsána na bývalého prvního radního Valpurgia de Braggu, který byl podle posledních informací naposledy viděn u přístavu.

Komentáře

4 comments to Vandar – 4 dny poté

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!