Login

Knihovna

Vandrárna 2010 – Castigarův příchod

Už je to dlouho co se naposledy objevily zprávy z Vandaru. Nyní skrz mlhu dorazily další. Do města dorazil obávaný Castigar, ale to, jakým projevem a a chováním se uvedl vyrazilo dech mnohým z přítomných. Život v městě se začíná vracet do normálních kolejí, tuhá zima uhasila jakýkoliv pokus o vzpouru. Po Castigarově projevu a prvním mrazíku se většina obyčejných obyvatel vrátila z lesů  do svých domovů. Přeci jenom Nekras slíbil řád a to je to, co mnoha obyvatelům poslední dobou chybělo. Jak se zachovají elity stále skryté v zmrzlém lese  (Alespoň tak lidé soudí) se dozvíme v nejbližší době. Situace je složitá.

Castigarův projev:

Drazí obyvatelé města Vandaru!

V mém srdci nikdy nebyla touha po úřadu vládce. Vždy jsem byl a také navždy budu oddaným Vandarovým služebníkem, ochraňujícím jeho vyznavače a šířícím jeho učení kázající dobrotu a odpuštění. Stejnou roli hodlám vykonávat zde a ve svém úřadu hodlám dostát jeho názvu – jako Protektor budu bránit zájmy Vás, občanů města a věřících Vandarovi církve.

Obsazení Vandaru nekraským vojskem bylo nezbytným krokem, jedinou cestou, jak zastavit bujení hereze uvnitř hradeb a zabránit stoupencům temných bohů, aby pozřeli Vaše duše.  Plně schvaluji tento čin, ovšem stejně jako celá Vandarova církev se stavím proti jeho provedení. Kvůli neschopnosti vojevůdců vysvětlit Vám, proč přicházejí a že nejsou Vaši nepřátelé, bylo rozpoutáno zbytečné vraždění, které stálo život mnoho dobrých lidí a umožnilo řadě opravdových nepřátel Vandaru uprchnout. Vandar vyslyšel naše modlitby a Nekras prohlédl a obrátil se proti vojevůdcům a nahnal je k zodpovědnosti za jejich činy. Byli jsme vybráni my, služebníci Vandara, abychom převzali vládu nad městem a ne některý z generálů. Proto, abyste viděli, že všichni obyvatelé Nekrasu, stejně jako jeho vládce, chápou křivdu, která Vám byla spáchána, litují jí, stydí se za ni a chtějí ji napravit.

Slyším hlasy volající po svobodě a chápu, že mnoho z Vás by nejraději vidělo město bez vojáků s erby Nekrasu na prsou. Kdyby však odešli nyní, když je město slabé, stalo by se zanedlouho kořistí někoho jiného a vypuklo by další vraždění. To nemohu ze svého úřadu dopustit.

Rozumím Vašemu hněvu a nedůvěře vůči království Nekrasu poté, co provedli v jeho jménu vojevůdci. Vandarova spravedlnost však dopadla na jejich hlavy a za jejich zločiny proti Vám jsou touto dobou souzeni tribunály. Věřte, že pro ně nebude mít světský soud velké porozumění, protože jejich činy se protivili rozkazům i zdravému rozumu a Vandarovu učení. Nedívejte se proto na nás jako na sílu, která přišla usurpovat. Chceme toto město pozvednout zpět, opravit domy a chrámy, přivést nové obyvatele, zbudovat znovu Ironfist i Akademii. Přišli jsme Vám pomoct. Přišli jsme Vás chránit.

Ti z Vás, kteří mě znají, vědí, že nemluvím do větru a svá slova myslím naprosto vážně. Pro Ty ostatní, kterým stále proudí v těle nedůvěra, jako důkaz našich dobrých úmyslů prohlašuji následující:

Templáři Aridion a Elendil budou vyznamenáni a vazba uvalená na prvního z nich se ruší s okamžitou platností. Jen díky jejich oddanému následování Vandarova učení nebyly promarněny další životy.

Nadále zůstává v platnosti zatykač vystavený na velekněžku Elfin v souvislosti s podezřením z hereze.  Prohlašuji, že nemusí mít strach vrátit se do města – její názory a obhajoba budou pečlivě vyslechnuty a pokud se ukáže, jak všichni doufáme a očekáváme, že obvinění je nepodložené a nepravdivé, s potěšením jí svěřím do rukou Vandarův chrám.

K dnešnímu dni jsou zrušeny zatykače na bývalé členy Akademie, ostatní příslušníky Vandarovy církve, členy Městské rady i jednotlivce, vydané nekraskými vojevůdci. Vím, že se spousta z nich skrývá v okolí města nebo přímo mezi námi. Pokud se budou chtít vrátit a pomoci nám s budováním města, přivítáme je s otevřenou náručí. Při Vandarově jméně přísahám, že v souvislosti s událostmi bitvy o Vandar nebudou probíhat žádná zatčení ani procesy. Naopak spousta z Vás si zaslouží naše uznání za statečnost během boje a za životy, které dokázali ochránit.

Avšak střežte se návratu, pokud by cílem bylo rozvracet město a ponoukat k dalšímu vraždění a nepokojům. Vzývatelé temných mocností a falešných bohů, heretici, lidé plní nenávisti a touhy po pomstě, zloději a vrazi, slyšte pozorně má slova. Nejste zde vítáni! Vandarova moc rozdrtí na prach každého, kdo by chtěl škodit městu, které nese jeho jméno. Město je pod naší ochranou a nedovolíme nikomu, aby ubližoval jeho obyvatelům.

Nyní je to i naše město a budeme ho bránit do posledního dechu!

Inkvizitor Vandarovy církve a Protektor města Vandaru

Komentáře

111 comments to Vandrárna 2010 – Castigarův příchod

 • Deranius Deranius

  A jak už se stalo mým dobrým zvykem příspívat po trojicích: Adso- krásný avatar :-d

 • Deranius Deranius

  Dnes budu mezi 17:00-19:00 atd. … přítomen na facebooku a Skype jen a jen pro vaše dotazy. Skypový kontakt je Delfin.
  (Vše v případě, že mi půjde internet, ráno totiž nešel…teď píšu ze školy).

 • Deranius Deranius

  Zdravím diskutující a jen upozorňuji na tenky led po kterém se pohybujeme(te). Předherní škádlení je věc, kterou mám rád, jen pozor aby nic z toho neproniklo do hry.
  Jenže vím, že pokud bychom se drželi striktně herního nastavení, psal by sem jenom Castigar (možná Janus) a z lesa by se ozývalo jen šustění stromů 😀 (A to by bylo sice reálné, ale trochu nuda :-D)

 • Adso Adso

  (Castigarův projev po nedělní bohoslužbě)

  Vážení a drazí spoluobčané.

  Před několika dny uplynul právě rok od příchodu vojsk Nekrasu do našeho města a o něco kratší čas ode dne, kdy jsem se ujal správy Vandaru. Rád bych pronesl pár slov.

  Nejprve bych chtěl vyjádřit politování nad zbytečnou smrtí nevinných věřících během útoku pomýlených generálů Nekrasu. Oni již za své činy zaplatili, ovšem přičítat jim veškerou zodpovědnost by bylo naivní. Během vyšetřování celé věci vyplynula na světlo role sira Wulfriac Adriana Ragnaria Srloka a jeho přisluhovačů, který se pokusil generály obalamutit přisvojením si role krále Vandaru. Především prokouknutí tohoto komplotu bylo důvodem, proč nekrasští vzali město útokem bez dalších jednání. Motivem Wulfricovým očividně nebylo nic jiného než udržení vlastní moci, která musela zákonitě s příchodem mocného Nekrasu upadnout. Nejen on, nýbrž všichni, kdo s jeho komplotem pomáhali nesou vinu na smrti vašich blízkých, i oni svou touhou po moci způsobili krveprolití. Nezapomínejte na to.

  Ovšem jsem dalek toho mluvit dnes jen o pochmurných tématech. Když jsem dorazil do města, bylo zničené, panovala atmosféra nedůvěry a strachu, odporu ke všemu nekraskému. Vypadalo to, že nás čeká opravdu těžká práce, chceme-li město pozvednout zpět na původní úroveň. S velkou pýchou na obyvatele Vandaru se dnes dívám na opravené ulice a hradby, na proudící obchod, vzkvétající univerzitu, naději, pracovitost a oddanost Vandarovi i jeho městu. Ani neustávající útoky rebelů na karavany a hlídky nepodlomili morálku. Našeptávání zločinců a vrahů nepodnítilo nepokoje. Magie příslušníků zlých božstev nedokázala vzorovat Vandarově moci. Dokázali jsem toho za uplynulý rok opravdu hodně a já rozhodně nelituji, že jsem úřad přijal. Vidět opět vzkvétat toto nádherné místo pod mýma rukama mě naplňuje radostí.

  Taktéž mě hřeje u srdce, že se nenávist k Nekrasu a jeho vojákům rozplývá. Ano, máte důvod nenávidět generály, kteří zpustošili město. I jim byste však měli odpustit, abyste ulehčili svému srdci. Je však dobré, že vás opustila pomýlená nenávist vůči obyčejným vojákům Nekrasu, kteří vás denně chrání a nasazují v lesích život, aby se k vám dostalo zboží s karavanami. Jejich příchod pomohl vymýtit z města herezi, která pomalu ale jsitě vedla vládce na scestí a dříve nebo později by uvrhla město do zatracení. Vidím, že jste nezapomněli, jak se zde před dvěma lety procházel Cháron, či jak dva roky předtím upíří hejna plundrovala město. Jsem rád, že jste pochopili, jak obtížná je role nekraského vojáky ve Vandaru a že jim vycházíte vstříc.

  Čeká nás další zima a já mohu s radostí prohlásit, že bude mnohem lehčí, než ta předchozí. Máme opravené domy, obchod proudí a v lesích se zdá být bezpečno. Uvnitř hradeb je pořádek a klid, dostatek zásob i kratochvílí na dlouhé zimní večery.

  Jsem hrdý na to, že mohu být správcem tak skvělých, pracovitých a zodpovědných lidí. věřím, že naše spolupráce bude pokračovat ve stejném duchu.

  Castigar, inkvizitor Vandarovy církve a Protektor města Vandaru, toho času zastupující nekraskou korunu

 • Adso Adso

  Jen krátká zpráva objevila se na vývesních místech po městě:

  “Vzhledem k tomu, že znovuzřízení univerzity se ubírá úspěšnou cestou, je na čas přistoupit k dalším krokům. Během několika příštích týdnů bude ve Vandaru otevřena škola po děti měšťanů a dalších obyvatel města, kde se tyto budou moci naučit číst, základy počtů, hospodaření a víry. Než bude toto ustanoveno, započne již tuto sobotu bezplatná výuka dospělých, která bude opakována jednou týdně. Výuka se koná při chrámu Vandarově pod záštitou mé drahé paní Amaty a prováděna bude zkušenou učitelkou Essítou.”
  Castigar

 • Adso Adso

  Jako obvykle se jednoho nedělního rána shromáždili občané města ve Vandarově chrámu k pravidelné bohoslužbě. Očekávali příchod Inari, ale namísto ní se zpoza sloupoví vynořil Wallenrod a rozkročil se u schodiště pod kazatelnou. Z několika míst se začalo ozývat posměšné či pobouřené provolání, ale tvrdý pohled Stínového Anděla je okamžitě proměnil v rozpačité kašlání. Mezitím už za jeho zády Castigar vystoupil na kúr, přes tvář mu přelétl krátký úsměv a stejně rychle zase zmizel a pak začal pevným hlasem proslov:

  “Moji drazí spoluvěrci, pro přemíru povinností se správou města jsem poslední měsíce zanedbával šíření osvěty a slova Vandarova. Madam Inari se ujala vedení chrámu s péčí a není jí samozřejmě co vyčítat. Ovšem v některých oblastech jsem přece jen povolanější než ona a proto jsem ji požádal, abych ji dnes mohl doprovodit.
  Povíme si něco o stvořeních, která nežijí z vůle Vandarovi, ale mají svůj původ v démonech a rituálech. Před dvěma lety bylo toto město napadeno jedním z nich a spousta z Vás pamatuje na hrůzu, kterou Cháron rozsel v hradbách Vandaru. Předejít takovým událostem můžeme jen budeme-li opatrní a dokážeme-li zlo rozlišit již v samém počátku. Nejhorší ze všech nepřátel lidí dobré víry jsou démoni. Tyto bytosti z jiných světů pronikají do toho našeho a napadají jak naše těla, tak duše. První jsou silní protivníci, ovšem skryté nebezpečí druhých je děsivější. Probouzí v člověku jeho horší stránky: pýchu, hlad po moci, žárlivost, závist, nenávist, krvežíznivost, zuřivost a další. Pokud se někdo z Vašich blízkých během pár týdnů mění před Vašima očima, stává se jiným a horším, vyhledejte pomoc kněží, může být napaden démonem. Stále je mu ovšem pomoci, stejně jako každému, koho démon posedne. Budete-li v sobě již v počátcích dusit jmenované zlé vlastnosti a budete-li hodní, pečlivý, pozorní, mírní, vtřícní, pravdomluvní a čestní, démonovi síly se o Vás roztříští, neboť Vandarova moc bude s Vámi a on dokáže rozdrtit každé zlo na světě.
  Druhým plíživým zlem jsou nemrtví. Je obecně známo, že vznikají z duší, které jsou vtaženy zpět do mrtvého těla z místa, kde by měly odpočívat navěky v míru a pokoji. Tento proces je mučivý a duše pokřivý v pouhé cáry a prosytí je touhou působit dalším utrpení, mstít se a přivodit sám sobě rychlou smrt. Je povinností každého dobrého Vandarova věřícího usmrtit nemrtvého co nejdříve. Nejde o vraždu nýbrž o vysvobození jeho trpící duše a umožníte jí návrat a dá-li Vandar, bude to dříve, než bude trvale poškozena. Zvlášť postihne-li tento krutý osud Vaše blízké, neměli byste váhat, neboť to nejlepší, co pro ně můžete udělat, je ukrátit trápení jejich duše.
  Dost bylo zlých zpráv. Je zde s námi i spousta bytostí, které přímo přišli s Vandarovým požehnáním a je naším osudem sdílet s nimi svět. Vedle ostatních mírumilovných ras, jakými jsou bezesporu elfové či trpaslíci, k nim patří i takzvané lesní bytosti. Víly, skalničky, dryády a duše stromů jsou Vandarovým dílem starším, než lidé či elfové a přestože jejich způsob myšlení je tak vzdálený od našeho, musíme je uznávat a respektovat. Uctívání takových bytostí jako božstev je herzí, ale jejich ctění jako přátel je povinností a ukázkou porozumění běhu věcí.
  Musíme žít v opatrnosti a mít se na pozoru před útoky temných bytostí. Na druhou stranu, nemáme právo zatracovat a ničit to, co zlé není a nemůžeme si dovolit odmítat pomoc, kterou nám mohou naši souputníci světem nabídnout.
  Myslete na to, až příště půjdete do lesa. Ukážete-li svému okolí porozumění, oplatí Vám to stejnou mincí.

  Děkuji, že jste mě vyslechli a nyní již předám slovo velekněžce, aby mohla pokračovat v obvyklé bohoslužbě. Vandar ať nad Vámi bdí, mí drazí.”

  Castigar v doprovodu Wallenroda opustil chrám a Inari pokračovala dále. Boboslužba však nebyla klidná jako obvykle, neboť již v chrámu se začaly množit dohady, které již brzy naplnily celé město. Máme si vykládat kázání Protektora doslova? Nebo mělo nějaké skryté poselství? Pro odboj, pro Nekras, pro nás všechny?

  • Mindrake Mindrake

   Proslov Castigara byl jistě působivý. Nenechal snad žádného člověka v klidu. Rozpoutal mohutné debaty a zavdal základy k mnoha teoriím. Spousta lidí si tento proslov vzala k srdci. Avšak nikdo neznal jeho přesný význam. Proto se lišily jeho výklady. Jedni tvrdili to a druzí zase ono. Ovšem ne každý si to vyložil tak, jak by si Castigar přál.
   Zhruba týden po jeho kázání se po městě začaly objevovaj dopisy vyvěšené na významných budovách jako je chrám nebo Castigarův dům. Označení dopis vlastně není správný. Byly to spíše krátké zprávy psané rukou rychlou a bezrozmyslovitou. Většinou přilepené, nebo přibité malým hřebíčkem na dveře či zeď. V první zprávě se psalo “Odejděte domů!”. Nutno uznat, že tuto zprávu většina lidí brala jako hloupou srandu, které se dopustil jeden z opilých občanů, kterého popadla veselá nálada, a správa byla stržena a pohlcena šuměním města. Ovšem na druhý den se tato zpráva opakovala. Tentokrát v ní stálo “My vás tu nechceme!”. To už přišlo některým obyvatelům trochu divné, ale velký důrez tomu nepřikládali a zpráva opět zanikla aniž by se dostala k uším většiny občanů. To ovšem pravdě podobně motivovalo autora a Došlo k neuvěřitelné expanzi “lístků”. Během týdne jich již v městě bylo kolem třiceti a začali se zdokonalovat. Dokonce v nich již bylo užito více vět. A nezůstalo jen u toho. Autor rozzuřen pohrdavostí začal škodit. Avšak ne obyčejným lidem, ale vojákům. Ovšem za záhadných okolností škodil jen na majetku a ne na životech. Jednou ukradl zazděné okno z domu, který zabrali vojáci, což bylo doprovázeno zvláštními podmínkami, podruhé se našli Castigarovy dveře rozložené na malé kostičky, které se povalovaly po celém městě. Kvůli tomu, že ho nikdy nikdo ani koutkem oka nezahlédl se mu začalo říkat mezi vesničany Duch. Některým výše postaveným nekrasanům se to již přestávalo líbit a proto znásobily hlídky a snažili se ze všech sil zjistit, kdo je tou škodnou, která se potlouká po večerch po městě aniž by někdo věděl, kudy do města přichází, nebo z něj odchází. A toto snažení se také za nedlouho částečně vyplatilo. Sice nebyl chycen, ale byl zahlédnut jednou dvojicí strážných, kteár prohledávala město. Bohužel než ho stačili dopadnout, došlo k menšímu výbuchu. Při tomto výbuchu byli oba strážní lehce zraněni avšak svorně potvrdily, že zdroj výbuchu byl poblíž onoho tajemného člověka a je velmi nepravděpodobné, že by takový výbuch vůbec přežil. A možná na tom bude něco pravdy. Od té doby nedošlo k žádné škodě na majetku a nebyly nalezené již žádné nové zprávy. Ale tělo nebylo nalezeno. Nikdo neví, kam se podělo, jestli ho někdo schoval, nebo jestli Duch přežil a jen se zotavuje. Ovšem v městě, zdá se, je pro Nekrasské opět trochu bezpečněji.

   • Ragmon Ragmon

    To se teda dějou věci. Mimochodem jak se mu podařilo získat a rozebrat Castigarovi dveře pro boha(Vandara).

   • Deranius Deranius

    Tolik rozruchu nemohlo nechat stranou největší špičky nekrasské špionáže. Stejně tak Stínoví andělé nasadili nejmocnější páky pro nalezení největšího škůdce za poslední půlrok.

    Navíc, některé věci se spíše šeptají mezi lidmy, protože zjistit tak podrobné informace není pro civilní obyvatelstvo jednoduché.

    Uspěl Duch? Myslí, že se schoval, či zmizel, naoko zemřel a zatím se mu kolem krku může stahovat smyčka za jeho furiantsví.
    Nekras nespí a jeho možnosti jsou obrovské.
    Kdo se má nakonec nejvíc bát?

    (Jakékoliv další podobné iniciativy týkající se toho, co se ve Vandaru opravdu stalo doporučujeme konzultovat s někým s orgů. Fantasii se meze nekladou, ale chceme mít kontrolu nad takovýmto předherním děním. Děkuji.)

   • Janus

    Univerzita se nejprve chtěla od celého problému onoho (jak sám rektor univerzity Arcillis prohlásil) “pomateného Ducha” distancovat, neboť má svých starostí, s celkovou rekonstrukcí a jinými záležitostmi, dost. Avšak po osobní návštěvě samotného Kastigara na rektorátu univerzity se Janus Arcillis rozhodl, že značná část úsilí celé univerzity padne právě na vyřešení tohoto problému. Někteří dokonce tvrdí že samotný rektor univerzity nyní tráví ve sférách více času než je zdrávo a sám vynakládá svou energii na odhalení a zneškodnění onoho Ducha.
    Pan Arcillis se k celé situaci vyjádřil takto:

    “Jménem celé magické Univerzity prohlašuji, že bylo rozhodnuto o využití všech nám dostupných prostředků k nalezení a dopadení výtržníka, jehož mnozí nazývají Duchem. K jeho odhalení již nechybí mnoho, avšak záleží na vůli Sfér. My však pevně věříme, že patetické činy tohoto … pomateného Ducha povedou k jeho vlastní a velmi rychlé záhubě.”

 • Adso Adso

  Vážení spoluobčané města Vandaru!

  Koncem tohoto měsíce nastane výročí vstupu vojsk Nekrasu do města. S potěšením sleduji, že většina občanů města již pochopila, že nebýt tohoto kroku, Vandar by se stal obětí mnohem nebezpečnějších sil a vedlo by se mu mnohem hůře.
  Přesto však nemůžeme opominout zbytečné krveprolití, ke kterému došlo vinou Nekraských velitelů. Sice byli po právu potrestáni, ale přesto veškerá nekraská šlechta cítí zodpovědnost za jejich činy. Z toho důvodu byla přislíbena k výročí městu značná částka z královské pokladnice.
  Část obnosu bude použita na uspořádání pietních mších za všechny oběti loňských bojů a následných oslav na jejich počest. Událost započne dvacátého sedmého tohoto měsíce a skončí dne třicátého. Vzhledem k předpokládané konzumaci lihovin nebude v této době povoleno nosit ve městě zbraň nepovolaným osobám. Není důvod k obavám, neboť o bezpečí města před útoky loupežníků v lesích se bude starat zesílená posádka povolaná z Nekrasu za tímto účelem.

  Druhá zpráva se týká jedné smutné události. Se zármutkem oznamuji, že v lesích na sever od města bylo nalezeno mrtvé tělo bývalého prvního radního Valpurgia de Braggy. Nyní již není důvod tajit z důvodů jeho bezpečnosti před zrádci jeho pravou roli v loňských událostech a z moci mi svěřené královstvím Nekrasu mu posmrtně uděluji Zlatý řetěz Nekrasu, vysoké vyznamenání spojené s ohromnou ctí. Vysloužil si ho zapálenou a pečlivou prací na přípravě vstupu Nekrasu do Vandaru a jeho pomoc byla neocenitelná. Je hanbou králoství, že jeho několikaletá snaha, aby vše proběhlo v míru, byla pošlapána párem horlivých generálů. Čest jeho památce, neboť svou prozřetelností, kterou by jistě spousta bláhovců označovala za zradu a proto i s ohromným osobním rizikem, dovedl Nekras do Vandaru a ochránil ho tak před uzurpací okolními mocnostmi.

  Castigar

  NEHERNÍ POZNÁMKA: PŘÍSPĚVEK SE NEVZTAHUJE K PROGRAMU VANDRÁRNY JAKO TAKOVÉ, NAROZDÍL OD LOŇSKÉHO ROKU JE V2010 AŽ V ŘÍJNU A TEDY NE ROK, ALE 13 MĚSÍCŮ PO LOŇSKÝCH UDÁLOSTECH… VÝŠE POPSANÉ UDÁLOSTI TEDY PROBĚHNOU MĚSÍC PŘED LARPEM A TEXT SLOUŽÍ JEN K PODBARVENÍ ATMOSFÉRY

 • Adso Adso

  Děkuji Fílo, připomněl jsi mi jedno prohlášení, které jsem chtěl udělat hned ze začátku a pak na něj mezi těmi dalšími zapomněl:

  Drazí občané města Vandaru,

  není žádným tajemstvím, že pokladnice města je uzavřena a klíče byly odcizeny. Veškeré peníze, za které stavíme opět Vaše domy, univerzitu, špitály, hostince i obranné zdi, jsou darem Nekrasu. Velkou část darovala šlechta od nejchudších zemanů po vévody a samotnou korunu, část uvolnila církev Vandarova a nemalou částkou také přispěla dobrovolná sbírka organizovaná v kostelech. Chudí a prostí obyvatelé Nekrasu přispěli tou trochou, kterou mohli postrádat, na obnovu Vašeho města, aby alespoň částečně odčinili hřích, který všichni cítí za zločinný postup generálů učiněných v jejich jménu. Nekras si přeje, aby město znovu vzkvetlo do předchozí krásy a není to přání pouze koruny a úzkého okruhu lidí, ale všech Vandarových věřících, lidí se ctí, dobrotou a pochopením v srdcích.

  Máme k dispozici jen málo informací ohledně toho, kam se poděly klíče od pokladnice města Vandaru. Podezření padá na hlavu Prvního radního a mistra Pergina, spojeného s kultem Sitharta, ovšem celá záležitost je prozatím zahalena tajemstvím.
  Bez klíčů není v našich silách pokladnici otevřít, neboť je chráněna prastarou magií a pokoušet se ji zlomit by mohlo uvrhnout v nebezpečí celé město, přestože nepochybuji, že by se to s pomocí Vandarovou podařilo. Vydávám proto přísný zákaz pokoušet se jakkoli do pokladnice dostat, dokud nebudou klíče nalezeny.
  Vy, obyvatelé Vandaru, chcete-li se postavit na vlastní nohy a nebýt odkázáni na pomoc zvenčí, Vy sami musíte začít pátrat po zloději, který Vám tuto možnost upírá.
  Najděte ho a předejte spravedlnosti!
  Každý, kdo přinese informaci vedoucí k dopadení pachatele tohoto zločinu proti celému městu bude náležitě odměněn. A bohatství ukryté v pokladnici bude využito pro ještě rychlejší a účinnější obnovu města.

  S nadějí v brzké vyřešení této záležitosti a v důvěře ve schopnosti obyvatel Vandaru,
  Castigar

 • Jatic

  Zrada, která na nás byla spáchána nemůže a nesmí být zapomenuta. A dokud nebude svoboda, dokud se nevrátí všechny svobody a privilegia města, Nekraští se musejí bát. Ne, odpor nejsou bandité, schovávající se za stromy a keři. Odpor jsme my. A dokud tu budeme, vykořisťovatelé se musejí obávat každého stínu, každého tmavého zákoutí… Protož kdekoliv je chladný stín před spalujícími plameny útlaku, stojíme my.
  Bojte se. Zemřete…

  • Janus

   To je ale hafo keců, tohleto a přitom je to červ krčící se v temných koutech. Jak ubohá je tvá duše, ty nicko.Planá řeč a přitom se ti třesou kolena. Boj se vůbec přiblížit se na tisíc kroků k naší hradbě, neb pach tvého strachu tě předbíhá. My si tě najdeme a pak si s tebou budem hrát a ty budeš křičet a prosit o smrt, až tě budeme mučit na našem oltáři. Samotní démoni pekelní budou drásat tvé tělo a ty budeš litovat, že jsi kdy vystoupil proti naší moci. Styď se za svá slova a boj se jejich následků.

   • Že se nestydíte. Všichni slibujete že přinesete blahobyt obyvatelům Vandaru a mezitím si jen vyhrožujete a plánujete navzájem atentáty. Uvědomte si všichni priority a přemýšlejte o tom, co děláte špatně a jak by jste to mohli změnit.

    • Janus

     Zde nejsou žádné sliby hlupáku, naši moc jsme již ukázali a vy ste padli na kolena. Hlupák se vzepře, moudrý se přidá. Vandar je teď v rukou nejmocnějších a jako takový bude vzkvétat. Není zde místo pro slabost a nicotnost. Prázdné jsou tvé řeči, jako tvá hlava. Ale mohu ti udělit tu čest a nechám tě věnovat svůj bídný život na oltář…..vědy. Když nijak, aspoň tak ukaž, že jsi ten kdo se zaslouží o rozkvět tohoto města.

    • Kámo Ankare: My jsme dělali pro město první poslední a bylo svobodné. Pak přišli Nekrasané, dobyli ho, povraždili mnoho obyvatel, zničili mnohé stavby, které jsme léta předtím budovali a zvelebovali, lidé, kteří se o město starali museli prchnout, protože jinak by je zabili uzurpátoři. Výsměch s vypsáním zatykače na mě, aniž bych předtím zabil či ublížil jakémukoliv Nekrasanovi je prostě výsměch slušným lidem a zvůle Nekrasu – protože se prostě bojí pravdy. Pak si ovšem Nekras uvědomil, že takhle ho odsud lidé rychle vyženou a tak poslal “hodného” pána, který nikomu nic neudělal (protože byl daleko), on přeci není vrah a ten má plné srdce milosrdenství, jeho dobrá vůle sahala až tak daleko, že zajistil městu potraviny (potom co armáda Nekrasu úspěšně zničila pole před městem, vyhnala vlastníky, kteří vlmi moudře zaměstnávali lidi a pracovali na obecném blahobytu – nutno dodat že s provozí malou či nulovou pro sebe!), dokonce tento hodný pán postavil (alespoň zpola) to co armáda Nekrasu úspěšně zbořila. S hodným pánem přišli další pánové, kteří už nebyli tak hodní a dělají za něj špinavou práci – ale on samozřejmě je vždy proti a tak se boří chrámy jiným bohům a zabíjejí jejich věřící, zatímco hodný pán se občas otočí jinam. Vandar byl svobodné město, kde každy člověk měl právo se vyjádřit k věcem, kterého trápily, mohl dokonce zastávat libovolnou funkci při řízení města – bez rozdílu náboženství, majetku či urozenosti. Nemusel se bát, že pokud věří v jiné božstvo, že bude perzekuován či dokonce zabit. Mohl volně vyjádřit svůj názor a realizovat se ve městě.
     No již nyní není možné. Takže Hodný pán, má zhruba tak poslední měsíc až dva, aby napravil všechno to co zničil Nekras, pokorně se omluvil všem lidem v rámci mocnosti, kterou zastupuje, vyplatil odškodné všem lidem, kteří ztratili své blízké a prosil je za odpuštění, už nikomu nic nezakazoval a nepřikazoval, potom se sbalil a se všemi vojáky a patolízaly Nekrasu vypadl z tohoto svobodného města. Protože drobné loupeže Nekraského zboží a drobné diverze proti moci Nekrasu budou nic proti tomu co se strhne potom, co bude dál Hodný pán okupovat ve jménu Nekrasu naše krásné a svobodné město. A nemusí to pro tohoto pána a jemu věrné dopadnout vůbec dobře. Nejsme vrazi ani násilníci či zloději – Narozdíl od Nekrasanů. Jsme svobodní Vandařané, kteří pouze brání to ce jest jejich a všech Vandařanů, ale pokud Nekraský hnis bude dále ulpívat na tváři Vandaru, bude třeba ho odstranit!

     • Možná kdysi za vaší vlády město žilo v poklidu, ale teď nastali veliké změny, které se nyní uklidnili a město znovu žije! A to to opravdu chcete zničit tím že rozpoutáte další násilí? A pak že bojujete za město, myslím si že mu jen více uškodíte.

 • Adso Adso

  Jednoho jarního dne se objevilo na náměstích další oznámení:

  Drazí spoluobčané města Vandaru,

  neboť velekněžka Elfin nevyslyšela prosby o to, aby se dostavila do města a hájila proti obviněným. Z moci Protektora města Vandaru Elfin odebírám titul velekněžky chrámu, neboť povinností velekněžky je v prvé řadě starat se o chrám a věřící a titul s okamžitou platností uděluji Inari dy Andor. Věřím, že ji všichni věrní Vandarovi následovníci v začátcích podpoří a nepochybuji, že brzy pod jejím vedením začne chrám vzkvétat.

  Z práva svěřeného mi samotným Vandarem a s jeho podporou a jeho mocí stojící za mými zády odebírám od dnešního západu slunce Elfin veškerá práva, která nabyla jako Vandarova kněžka, jakožto i právo účastnit se bohoslužeb, právo vstupovat na posvátnou Vandarovu půdu a vystupovat jako zástupce Vandara zde mezi smrtelníky. Bude-li se protivit tomuto příkazu, sám Vandar ji potrestá, neboť on vidí, jak je její chování mylné.
  Budiž toto v platnosti až do té doby, kdy se Elfin vrátí do města a očistí od všech podezření. Prozatím nechť je každým věřícím považována za heretika a neprodleně dopravena do Vandaru.

  Castigar, inkvizitor Vandara, Protektor města Vandar

  • Wow, konečně něco jako pořádný zatykač a ne nějaké nejisté polovičaté obvinění a možnosti se hájit, spojené s pochybnými výzvami k návratu! Připomíná mi to vyhlášky cechu lovců z MaM VIII.

   • Adso Adso

    Až budu mít povědomí o stavu mé pokladnice, přibude tam dost možná i nějaká ta odměna;-)

    • Illidar Illidar

     Tak to tě musím bohužel informovat o tom, že ve SVÉ pokladnici máš to, co sis přivezl, a pokud tam máš nějaké Vandarské zlaté, tak jsi je musel někomu ukrást nebo zabavit 🙂

     • Deranius Deranius

      Zlatý jsou zlatý, běžnýmu člověku je jedno odkud jsou, jen nacionalista může vyžadovat národní zlaťák… Turmidor, Nekras i Vandar dávaj do zlaťáku stejný poměr ryzího zlata, tedy doplatíš (rozuměj doruzumíš platbou) se na všech místech.

     • Illidar Illidar

      No – ty asi Váňo víš, jak jsem to myslel… Jestli mají nekrašští okupanti nějaké zlaťáky, tak si je museli přivézt s sebou 🙂

     • Chmely Chmely

      Potažmo je mohli získat z téměř ročního fungování města, těžby, obchodu… stejně jako jste je získávali vy.

     • Illidar Illidar

      No, obchod bych jim uvěřil, ale pochybuji, že by město takto zabrané na sebe hned vydělávalo, spíše naopak – náklady by byly vyšší než zisky.

      Těžba? A kde? Snad nezačal Nekras pořádne vybírat daně? Nebo mu spokojení obyvatelé sami štědře přispívají? 🙂

   • Drake Drake

    Prozatím nechť je každým věřícím považována za heretika a neprodleně dopravena do Vandaru.
    Co je to za nesmysl? Vidím v tom jednu podivnost… kddo si jí všimne..

    • Illidar Illidar

     To víš, Castigar si může “prozatím” vyhlásit za heretika kohokoliv – kdy a jak se mu hodí. A pokud je daná oběť během toho vyhoštěna z města a poté je na ní uspořádán hon, značí to pouze neefektivitu jeho jednání 😀

     Tohle je Nekras, to je spravedlnost, to je svoboda…

     • Adso Adso

      Důležitý neherní fakt:

      Ano, může si prohlásit kohokoli. Neboť je inkvizitorem Vandarovi církve a takto vydané prohlášení je platné. Takže i když si myslíte své o Nekrasu atd., pokud nejste zpochybňovatel církve Vandarovi jako takové, holt Vám nezbývá, než to respektovat.

     • Adso: Drake chtěl říct, že jsi na Elfin moc hodný, protože jsi ji “jenom” prohlásil za heretika. Jestli máš nebo nemáš právo něco takového udělat mu bude asi jedno.

 • Aerenthiel Aerenthiel

  Tohle mi, lidi, nedělejte, ještě chvíli a vybouchnu natěšeností!! 🙂

 • Adso Adso

  Tak opět pár drobností ohledně sitauce ve městě po příjezdu Protektora:

  Druhý pokus o atentát na Protektora přišel po necelém měsíci a tento čin hluboce ovlinil další dění. Po pár dnech do města totiž dorazili Stínoví andělé a všechno se změnilo. Členové tohoto řádu byli vynikajícími válečníky a pěstí Vandara mnoho desetiletí, ovšem pak řád upadl a teprve před nedávnem se jeho novému velmistrovi podařilo vyvést jej opět ze zapomnění. Nyní jsou Stínoví Andělé opět vojáky inkvizice a možná jim právě to, že si je lidé už nepamatují, hraje do karet. Družinu, co prošla branou Vandaru bys spočítal na prstech jedné ruky, ale škody nadělali za celou armádu a v myslích obyvatel se opět vynořila nedávná vzpomínka na bitvu s Nekrasem. Údajně byli vysláni chránit Castigarův život, ovšem jejich působení začalo úplně jinak. V prvních dvou týdnech odhalili a namístě popravili dvanáct heretiků, vyznavačů Ikara či Sitharta. Podle všeho jimi opravdu byli, ale nikdo nečekal tak tvrdý postup a město ho neschvalovalo. Až moc to připomínalo přístup nekraských generálů při obléhání, přístup, od kterého se snažil Protektor vší silou distancovat. Andělé však ne, Ti nebrali ohledy ani politiku v potaz. Stejně jako jejich šat i jejich vidění bylo černobílé. Rozprostřeli svá křídla nad městem a ulice zastínil strach.

  Ovšem pak se vše zlomilo. Celá událost je obestřena dohady, ale světlo pravdy vrhá výpověď služebnictva z Protektorova domu. Patnáctý den po příjezdu Andělů, den po dalším masakru, si je Castigar povolal na oficiální audienci a žádal vysvětlení. Údajně mezi velmistrem von Wallenrodem a Castigarem vypukla hádka, která trvala dobrou hodinu a ani jeden z mužů nešetřil zaklínáním Vandarem a silnými slovy. Jak to celé skončilo a jak se podařilo zlomit von Wallenroda nikdo neví, ale každopádně od následujícího dne vraždění i vyšetřování ustalo a černí rytíři se stali tím, čím měli být od začátku, hrází mezi Castigarem a případnými útočníky. Protektor je nyní chráněn úplně jinak než kdy předtím a málokdo se k němu má příležitost dostat blíž než na pár kroků. Ovšem nebylo více žádných excesů ani preventivních akcí a ulice města zase ožily stejně tak, jako jeho obyvatelé.

  Za zmínku ještě stojí, že druhý den po údajné hádce Castigar vystoupil s krátkým projevem, kde zdůraznil nutnost boje proti herezi a oprávněnost tvrdého jednání se stoupenci temných sil. S Wallenrodem se tvářili jako nejlepší přátelé a krom očividné změny situace jako by se nic nestalo… jedni tvrdí, že vedení města příchod von Wallenroda oslabil a zasadil do něj trhliny; rebelové věří, že vše je jen další komplot Protektora; další tvrdí, že Castigar naopak všechny zachránil a jen on drží von Wallenroda na uzdě… no a většina si myslí, že oboum mužům nezbylo, než se nějak dohodnout…

 • Ragmon Ragmon

  Dejte mi někdo(třeba Deranius) e-mail, abyste mi schválili historii a já se mohl za svého otce angažovat ve Vandaru.

 • Adso Adso

  Prohlášení:

  Na vědomost se dává, že veškeré nároky Nekraské koruny vůči Aridionovi jsou zrušeny a je s okamžitou platností zproštěn veškerých obvinění, neboť jednal v zájmu občanů města a věřících. Jmenovaný se s poctami vrací na své místo velitele templářů a má plnou důvěru jak Protektora tak Nekraské koruny. Jeho přítomnost jistě napomůže boji proti bezpráví a očistí město od zločinců a heretiků.

  Vážený Elendil dy Andor je jmenován poradcem Protektora ve věci náboženské situace v okolí Vandaru a jako šlechtic Nekrasu přejímá velení nad světskými nekraskými jednotkami ve Vandaru a přilehlém okolí. Nechť vejde ve známost, že podléhá autoritě Protektora a nyní ani v budoucnu si přes svůj původ nebude činit žádné územní nárok ve městě Vandaru a město tak zůstane podřízené jen koruně v zastoupení Protektorem.

  Ctěná Inari dy Andor je jmenována prozatimní představenou chrámu Vandara. Nebude-li v blízké době nalezena velekněžka Elfin, bude této titul velekněžky z moci Protektora jako zástupce Vandarovi inkvizice odebrán a předán Inari dy Andor natrvalo.

  V brzké době započne obnova slavné Akademie města Vandaru jako symbolu jeho vzdělanosti. Nechť se Ti, kteří by se chtěli na jejím znovuvystavění podílet přihlásí Protektorovi.

  K dnešnímu dni nás opuští část Nekraské posádky, aby se věnovala zabezpečení cesty do Nekrasu, která se v poslední době terčem řady útoků banditů i rebelů skrývajících se v lesích. Poděkujme chrabrým vojákům Nekrasu, kteří se vydávají nasadit své životy za to, abychom měli všichni co jíst a pít.

  V této souvislosti se zvyšuje odměna na živé, dopadené rebely a bandity stejně tak na informace vedoucí k jejich odhalení. V platnosti setrvává, že kdokoli se vrátí z lesa zpět a přidá se k obyvatelům Vandaru toužícím po obnovení města, ne utrpení jeho obyvatel, za své dřívější činy nebude stíhán ani souzen.

  Castigar

  • Janus

   Já, Janus Arcillis, krví nekrasan, dříve děkan alchymie, se hlásím na obnovu University, jakožto nejstarší a nejzkušenější pozůstalý University. Věřím že mé bohaté schopnosti napomohou k obnově tohoto majestátního místa a navrátí mu alespoň část dřívější moci, pod záštitou města.

   • Adso Adso

    Nechť vejde ve známost v městě Vandaru, že obnovení Univerzity bylo svěřeno do rukou Januse Arcillise. Tímto jsou všichni obyvatelé, kteří mohou přispět znalostmi, vyzváni k nápomoci v tomto ušlechtilém cíli a taktéž ti, kteří vlastní knihy či svitky z nejrůznějších oborů jsou žádání, aby je zapůjčili Univerzitě k opsání a prostudování. Společně doufejme, že sláva a věhlas vandarské Akademie budou obnoveny co nejdříve.

    Castigar

 • Hm…nějak mi ujel vlak a až teď jsem konečně dočetla všechny komentáře. Vypadá to, že by se mohlo rozjet docela slušné hraní před Vandrárnou, přes různé dopisy a podobně.
  Budem muset hodně přemýšlet, co vlastně chceme udělat, když se nevrátíme do města. Stala se hrozná nespravedlnost, ale bylo by špatné napáchat svými zásahy víc škody než užitku…

 • Vemon-Mr.Pergin Vemon-Mr.Pergin

  Castigare, starý příteli, jestli se znovu shledáme, tak se na to bude ještě dlouho, předlouho vzpomínat…;)

 • Janus

  A co se týče univerzity, jakožto budovy, já a Alacran máme v plánu ji rekonstruovat, jakožto dva pozůstalí ve Vandaru a krví Nekrasané.

  • Janus

   Pokud nás někdo neherně nepředeběhne 😀

  • Alacran Alacran

   Rekonstrukce už začala… Alchymisti sobě…

   • Deranius Deranius

    Doporučuji soukromou předherní konzultaci s Castigarem, ať víte jestli je to ve vašich rukou.

    • Adso Adso

     Z mé strany se jedná o vítané rozptýlení, napište případně na mail otava.martin@gmail.com.

    • Janus

     Ok, dohodnem se 🙂
     Jo, prosim tě, mam pro tebe nějaký věci ohledně démonologie, tak by bylo fajn, kdybys mi dal třeba mail, nebo něco takovýho, a potom mi to zkontroloval, aby nebyly nějaký nepřesnosti.

    • Vemon-Mr.Pergin Vemon-Mr.Pergin

     Souhlas s Kubou. Ačkoliv to zatím asi nikoho neherně netrápí, tak městská pokladnice, po uzavření dolů jeden z opravdu mála zdrojů financí, je stále zamčená třemi Klíči cechmistrů, které jsou…ehm..fuč. K tomu, Rada neměla čas ještě pořádně obnovit ekonomiku města – soustředila se na opravu a nadcházející konflikt. Obnoveno bylo pouze snad agrární odvětví (díky Jardovy postavě) a i to bylo krutě využíváno na zrekonstruování města, speciálně Ironfistu. Řekněme si tedy na rovinu, co z toho asi po obléhání zbylo. Takže si umím představit, jaké napjaté a krušné chvilky musí asi Castigar zažívat, aby si “nahoře” vyšlapal mrtě materiálů a investic do tohoto “problémového města”. Asi mu musí vrtat i v hlavě, jak získat z pokladnice to legendární bohatství a kolik by mu jeho nalezení ulehčilo práce.
     Takže, jestli se nepletu, bude muset Nekras ještě hezkou chvíli slušně dotovat Vandar, než se mu ty investice začnou vracet. To značí spoustu karavan a truhliček plných žoldu. A každý, kdo zná okolí Vandaru, ví, že tamní lesy skrývají mnohá nebezpečenství…Chi chi..:) Hic sunt Sithartes..;)

 • Janus

  Já bych mágy moc nepodceňoval ve schopnostech přežít. Nevyplácí se to.

  • Sid Sid

   Když si uvědomím, že kouzelníci opustili Vandar na rychlo jen s tím co měli při sobě, někteří možná zranění, nebo vyčerpaní z předchozích bojů bez žádných zásob na delší dobu a bez žádného zimního oblečení, tak sou mé pochyby na místě. Vzhledem k tomu, že jediný zdroj potravy je les, tak kouzelníci musí vynakládat další síly na opatření této potravy a nakonec je tu fakt , že kouzelníci nejsou proslulí v přežívání v divočině. Zimu v lesích přežít můžete, ale na jejím konci budete hladoví a vyčerpaní.

   • Janus

    Tak můžou přepadávat pocestný a karavany a brát jim jídlo, nebo dobijou nějakou vesnici, já v tom nevidim problém.

    • Deranius Deranius

     A je tu ještě jeden bonus pro odejivší, hráčka ví, kdo další ví tak ví, kdo neví neví 😀 Hlavně nic oslovsky neprokecnout před hrou už v únoru. To bych si musel nafackovat.

 • Ragmon Ragmon

  Se těšim fakt hodně. A neházejte všechno jen na Nekras, jistě může za dost, ale ani Vandar(město) se moc nepředvedl. Jinak “panstvý Narrin neschvaluje násilí zde provedené,,

 • Sid Sid

  Vandar se hodně změnil. Změnil se hlavně režim, což pro mnohé bylo nepříjemné. Před příchodem Nekrasu se město, ačkoli řízno radou pohybovalo na okraji anarchie a nyní městu vládne Castigar. Město bezpochyby ztratilo mnoho ze své opěvované svobody a mnoho lidí se jí odmítlo vzdát. Docela tyto lidi obdivuji. Jediné co mi vrtá hlavou je to, jak tito lidé v lesích žijí. Určitě musí být hodně zesláblí a hladoví. Jak by taky ne. Les toho nemá moc přes zimu dát. Zvláště pro vznešené kouzelníky, kteří byli zvyklí obývat útulnou akademii to musí být nezskutečná zkouška.

  • Za a) jsme vzali sebou huge amount of money (na to prosím nezapomínat v okolním světě mají jistě cenu)za b)třeba zrovna moje postava pochází z vysokých hor, takže přežít když napdně poprašek není takový problém, když to zvládla celé roky předtím za c) ulovit srnu či rozdělat oheň je s magií pořád docela snadné a velmi pohodlné, takže to jistě nahrazuje survival skills za d) nejsme žádný másla…

   Jinak když tu byla taková anarchie, tak my Vám tam pustíme stínové bytosti, skalničky a pustíme hráz, jsem zvědav jak to Castigar zvládne, když je to takový skvělý vladce a mírotvůrce 🙂 a bude moci dokázat jak bude zvládat to proti čemu jsme my bojovali celé generace a nakonec předtím občany úspěšně uchránily (snad na trvalo), přijít do stabilizovaného města bez katastrof (vyjma toho, které vyvolali Nekrasani) a problémů (kromě těch co si vyrobili), kde je kvalitně zaseto a vládnout mu, není zas tak těžké – nebo by si Nekrasané přáli ukázat, jak by proti takovým hrozbám obstáli (nejlépe najednou) aniž by jim přicházeli karavany s jídlem atp…, které nám tehdy prodávali tuze draho…

   To Sid: Vzhledem k jistým nepublikovatelným herním záležitostem se nám v tom lese zase tak špatně nežije 🙂

   • Kedar Kedar

    To já se zase celkem divím. Protože podle herních věcí, které vim já, tak bych spíš řekl, že by se vám v lese mělo žít spíš špatně… Ale to je asi spíš na probrání někde jinde než zde…

    • Deranius Deranius

     Tohle nemá být rýpání,to předesílám. Vzhledem k absenci na této Vandrárně jistě nevíš vše. A já nemůžu provářet.

     • Kedar Kedar

      Na rýpání bych ani nepomyslel, na to tu jsou jiní… 😀 😉 Jo já jsem si myslel, že to tak nějak bude. Jen jsem si to chtěl takhle lehce ověřit a také samozřejmě nevim, co ví Berethir atp…. Ale jak říkám. Asi nemá smysl řešit tady… 😉

 • Legas Legas

  And wait for Ikar’s servants.,_

 • Goranda Goranda

  Jupí, ještě, že hraju cépéčka! 😀

 • Brzy se můžete těšit na stanovisko Akademického odporu, který nezklopil uši a nevrátil se do porobeného města na zavolání medovým hlasem Castigarovým.

 • Deranius Deranius

  Jak to vidí obyvatelé. (Ta mlčící většina). Castigar plní co slíbil, jeho žena je vždy tam kde trpí potřební, po dlouhé době je ve městě klid(Vím, že město ovládala poslední dobou rada, ale uznejte, že prapodivných věcí souvisejících s herními postavami se ve Vandaru staly mraky(bráno všech 5 ročníku předtím) a proto, ne všem z mocných postav dav důvěřuje a uznává je.
  Pokud tedy chcete znát názor mlčící většiny, je to tak, že není nespokojena. Přišla sice o kus suverenity v oblasti náboženských svobod, ale získala pevnou jistotu a řád, což mnohým vyhovuje a nebouří se. (Naše minulost, Orwell 1984 atd.)
  Tak Castigare, teď už jen vymyslet nějaký Newspeak:-)
  Ale abych nebral rezistenci jen vítr z plachet, samozřejmě jsou skupiny tajně nespokojených zejména těch, jenž patří k Sithartovým a Ikarovým následovníkům. Neboť v těchto oblastech je přístup Castigara nekomprosmisní. A pocit křivdy v rodinách, kde došlo ke ztrátám při boji taky za ten rok nezmizí.
  Sečteno a podtrženo: Většina obyvatel se vždy přikloní k tomu kdo třímá větší “herní” moc. Je to dav, který se přidá k vítězi. Tak je naplněn jeden z pilířů Vandrárny, že hru tvoříte hlavně vy.

 • Đark Đark

  No tak, milí afghánci, NATO to s vámi myslí dobře… 😀

 • Deranius Deranius

  Mnoho pravdy zde zaznělo z obou stran. Je nepochybné, že tzv. “neviditelní, neherní” obyvatelé Vandaru využili nekraského jídla a postupně se podvolili nové vládě. Největší rozpor je v tom, že v článku o Vandrárně je uvedeno, že těchto zhruba 10 000 lidí nehraje při hře velkou roli, protože by se jejich vůle těžko sehrávala. Tedy, dějový posun určený organizátory se na Vandrárně snažíme minimalizovat, ale to od hráčů vyžaduje velké zamyšlení nad situací, protože s názory “oněch neherních” by měli počítat.
  V současné době žádné rebélie od těchto lidí neprobíhají a vládne klid, rezistenci představují intelektuální elity, pokud nesouhlasí většina, tak mlčky. Je to jako z naší minulosti vystřižené.
  Ti běžní, jejichž cílem je najíst se a rozmnožit to neřeší, disent naopak podmínky uzurpátora bude přijímat stěží. Ale to už je na každém jedinci, protože motivace každého z vás je vaše věc.

 • Haleth Haleth

  Ale jinak hezká slova. Další problém je že tě bohužel znám.A nejhorší je, že to nejspíš myslíš vážně. Neměla by se církev raději starat o chrám a víru neř o politiku ve městě?

 • Asi bude třeba taky vytvořit nějaké oficiální stanovsiko odporu, protože Castigarova slova jsou sladší než med a neznalému pozorovateli by mohlo připadnou že zastupuje tu hodnou stranu…takhle jednoduché to taky nebude. Konec konců do začátku Vandrárny má uplynout rok (je to stále pravda?) a do té doby mohou naši šlechetní zachránci z řad Nekrasu vypadnout a mezitím opravit napáchané škoda (když už nevrátí životy našim občanům) a pokud panu Castigarovi leží na srdci hereze jistě se jeho řečnické schopnosti budou chrámu hodit na poli získávání věřících ve svobodném městě, kterým Vandar byl a doufejme bude. Minulá rada měla velmi silný mandát a její členové měli jistě velkou zásluhu na rozkvětu města, nevím proč musel Nekras vše poslat do prachu a nyní hodný tatíček Castigar laskavě vše uvede do stavu před válkou co se týče materiálu (děkujeme velice, stačilo jen neútočit) a psychiku lidí již nikdy “neopraví”, vládci Nekrasu měli přemýšlet dříve a naklonit si město obchodními a diplomatickými styky, volili bohužel špatně a tato chyba, ač Castigar tvrdí opak, je nevratná, dokud budou ve městě žít jeho obyvatelé, jejich děti a děti jejich dětí a bude jim sloužit paměť.
  Pokud jsou Castigarova slova lež, vše brzy vyjde najevo i kdyby se to snažil sebe více skrývat. A pokud říká pravdu a záleží mu na lidu, jistě se rád vzdá vlády, nechá vrátit se vládu starou (která při znovuvybudování jistě bude mít větší autoritu než on sám) a ještě dohlédne na to aby Nekras poslal veškerou možnou pomoc a odškodnil lidi postižené touto válkou. Tím ukáže lidu skutečnou Vandarovu lásku a mnozí z nich jistě pochopí, že se v něm zmýlili a jeho náboženské zanícení a smysl pro spravedlnost jistě otevře lidu oči a rádi a dobrovolně se vzdají “hereze, která ve městě bují” a vrátí se do Vandarovi náruče. Nekraští vojáci opustí město a budou litovat svých činů nebo se alespoň zamyslí nad tím, zda jejich stát a vládci jednali správně, když rozhodli o invazivní politice proti mírumilovnému městu (nepotřeboval by Nekras také projít změnou vlády?).
  Bojím se, že taková pravda bohužel nebude…

  • Adso Adso

   Domluvit si nějaké oficiální stanovisko odporu a pustit ho mezi lidi “herně” je dobrý nápad. Už kvůli tomu, že já mohu reagovat pouze na věci, které se dozvím i jako postava. Stejně tak doručit dopis není vůbec problém. Pokud Vás vůbec odpověď zajímá;-)

   Berethir má pravdu, uplyne celý rok a může se toho stát opravdu hodně. Předně co byl opřes zimu: Nekrasští vojáci zastávají převážně strážní službu, ovšem velká část z nich společně s templáři přestavovala až do prvního sněhu město, jak jen to bylo možné, i nyní práce pokračují, jak jen to sníh dovolí. Z Nekrasu dorazila hromada zásob, které umožnili obyvatelům přežít zimu. Zatímco tedy “vláda” obyvatelům spíše pomáhá, povstalci jsou prezentováni jako Ti, jejichž vinou je nutné držet opatření jako kontrolu lidí vcházících do města, omezené noční vycházení, kontroly velkých shromáždění atd. atd.
   Samozřejmě, je na lidech Vandaru, jak upřímně celou situaci vezmou a zda začnou tíhnout ke Nekrasu či zda budou v srdcích stále svobodní… ale paměť lidí není dlouhá, zato zima se letos vydařila pořádná. A to dalo Castigarovi spoustu času. Má další zbraně, jak bojovat s morálkou lidu – na jedné straně Vandarovi kněží, kteří každý den vysvětlují trpělivě, proč by se měli měšťané vzdát odporu; přivezl s sebou manželku, okouzlující dámu, dobrota sama, stále někde mezi trpícími či v chrámu, stará se o lidi a neváže se k ní taková ta předpojatá nenávist, jako k Protektorovi. Začíná se objevovat otázka, zda je vůbec možné porazit Nekras z lesa a zda nakonec pro elity nebude jedinou možností vrátit se poslušně zpět za brány města. A zda to nakonec pro Vandar není to nejlepší možné řešení…
   Samozřejmě, bylo několik excesů, potyček mezi vojáky a místními, nicméně vždy byly rozsouzeny spravedlivě, dokonce možná trochu v neprospěch Nekraských. Dva pokusy o atentát taktéž proběhly, nicméně těžko z odboje. V obou případech jse jednalo o zoufalé jednotlivce, kterým vzal Nekras víc, než byli schopni unést a rozhodli se vzít “spravedlnost” do svých rukou a potrestat Protektora – ani jeden z nich se nedostal přes jeho osobní stráž. Vždy bylo vydáno prohlášení plné politování nad ztrátou a výzvou k oprostění se od pomsty a přemítáním nad odpuštěním chybujícím v duchu Vandarova učení…

   • Haleth Haleth

    Adso,můžeš si být jist, že na poslední Castigarovu návštěvu v chrámu se ještě dlouho vzpomínalo a vzpomíná (herně i neherně). A naše pamět není ani zdaleka tak krátká, jak si možná myslíš…

    • Adso Adso

     Otázkou právě je, zda zůstáváš v lese, nebo se vrátíš do města, abys tohle mohla lidem říct… pak se ovšem zase v jsitém smyslu podřizuješ vládě Nekrasu, když jíš jejich jídlo a dodržuješ jejich pravidla. Nezávidím odbojářům tohle dilema… 😉

     • Haleth Haleth

      Kdo říká že budu jíst jídlo Nekrasu? O jídlo je postaráno. A máme své vlastní způsoby jak lidem zvěstovat pravdu.

     • Ragmon Ragmon

      To jistě žě Nekras neměl hned přijít s Armádou, ale musíte taky uznat, že plány Vandaru byli dosti divné. Falešný král(i když ste ho mohli zvolit) a nakonec král zrádce. Také vrchní radní vyjednávání nepřispěl svým výkřikem “Ukradli jste nám pohár,,.

     • Illidar Illidar

      Tak kdyžtak První Radní a nebyl to výkřik, zcela korektně jsem je obvinil z krádeže, neb se pohár prokazatelně v tu chvíli vyskytoval v centru Nekrasské armády, přičemž jsem navíc znal jméno zrádce i způsob krádeže, ale Emisaři to nevzali v potaz a hleděli pouze na “jejich čest”.

      Proto, pokud se První Radní Valpurgius de Bragga vrátí, neskloní hlavu před “legálními” usurpátory, neb žádná dlouhá obnova města by bez Nekrasské anexe Vandaru nebyla třeba.

      Lid Vandaru se nemusí bát o svou budoucnost, městu navrátím s pomocí ostatních vandařanů svobodu. A pokud selžu, seznámím zblízka se svým bohem všechny, jenž to budou mít na svědomí.

     • Adso Adso

      Hej, tohle není vůbec fér. Kujte si pikle pěkně potají na mailech, ale když už chcete takovéhle buřičské řeči vystavovat veřejně, tak to udělejte nějak pěkně herně, ať se tady taky napadená strana může bránit;-)

      Ledaže by se První Radní bál dát najevo, že je naživu a poblíž:-P

 • Cirion Cirion

  “…zbudovat znovu Ironfist i Akademii.”
  Akademie není jen nějaká budova která by se dala znovu postavit…je to šlechetná myšlenka a jsou to stateční lidé stojící si pevně za svými ideály. Lidé, jež se i nadále budou skývat v lesích a jež bez zaváhání prostřelí ohnivou šipkou či bleskem každého, kdo bude mít na hrudi erb Nekrasu.
  Viva la revolution!:)

 • Aerenthiel Aerenthiel

  Nejvíc se těšim. Doufám, že Castigar kecal a bude to pořádně tvrdý, to by bylo super. Pořádnej protektorát 😀

 • Haleth Haleth

  “Nadále zůstává v platnosti zatykač vystavený na velekněžku Elfin v souvislosti s podezřením z hereze.Prohlašuji, že nemusí mít strach vrátit se do města – její názory a obhajoba budou pečlivě vyslechnuty a pokud se ukáže, jak všichni doufáme a očekáváme, že obvinění je nepodložené a nepravdivé, s potěšením jí svěřím do rukou Vandarův chrám.”
  a
  “Při Vandarově jméně přísahám, že v souvislosti s událostmi bitvy o Vandar nebudou probíhat žádná zatčení ani procesy.”
  Velice se těším ale opravdu bych neočekávala že by jste nechránili město které jste právě dobyli 🙂

 • Goranda Goranda

  Ajaj, to bude drsné…

 • Chmely Chmely

  Hm protektor a invizitor, z těchto titulů prýští mír a láska 😀
  Vsdété sé, nis se fám nestané 😀 5/5

 • Adso Adso

  Ano, je to tak, ceka nas mir a prosperita!

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!