Nahoru

Aktuality

21. 10. 2013 - Přidány dovednosti a dvě nové legendy.

18. 10. 2013 - Přihlašování ukončeno

15. 10. 2013 - Aktualizován seznam přihlášených a rovněž plateb.

11. 10. 2013 - Aktualizován seznam přihlášených.

6. 10. 2013 - Zveřejněny podrobnosti k registraci.

3. 10. 2013 - Zveřejněny samostatné stránky

Vándrárna 2013 se blíží...

„...po dlouhé válce a krátkém křehkém příměří se zrodila idea. Obnovit starý a zapomenutý obyčej, který stmeloval národy i rasy a dal průchod tajené agresi i vášním. Turnaj. Klání, jež mělo prokázat celkové kvality soutěžících. Klání, které skýtalo možnosti pro jinak neuskutečnitelná setkání a dohody...“

Běsnící oheň konfliktu mezi aliancí království a Zahrainem pohasl a nyní jen tiše doutná. Hranice na starých mapách již neplatí. Bylo dohodnuto příměří, ale nikdo neví, jak dlouhé bude mít trvání. Země jsou vyčerpané válkou a morálka obyvatel značně utrpěla. Nyní nastal čas dát lidem oddechu a zapomenutí na strasti a příkoří.

Jako jeden z mnoha aktů v tomto duchu bude obnovena stará tradice turnaje napříč královstvími. Místem konání má být tradičně město Godhaart. Na pozvání se sjíždí známí i neznámí hrdinové, aby poměřili své síly. Vždyť výherci připadne, kdysi velmi prestižní a již dlouho neudělený titul Čestný starosta města. Město bude brzy přeplněné, protože taková událost bude příležitostí i pro mnohé jiné. A dokonce jde šuškanda, že pozvání přijal i jistý drzý Zahraiňan. Je to troufalost, ale dá se očekávat, že ostatní účastníci budou duchem jednotní a nedovolí tomuto cizinci získat titul.

Jenže válka pozměnila celý kontinent. Nic už není takové, jaké bylo dřív. I město doznalo změn. Zatím co v ostatních částech kontinentu je magie něčím zvláštním, ve městě nyní, díky objevu nových magických zřídel, prostupuje prakticky vším a mnohdy vykazují magické schopnosti i osoby jinak v tomto směru zcela nenadané. Pokud byla dříve Univerzita něčím, co symbolizovalo město, dnes můžeme směle říci, že univerzita a město jedno jsou. Vlastně došlo k jeho proměně v jeden velký kampus. A jakýkoliv delší pobyt v něm je podmíněný členstvím v jedné z fakult univerzity. A z těchto poměrů jasně vyplívá, že hlavní slovo ve městě má nyní představitel univerzity, tedy arcimág.

Brány jsou otevřeny dokořán a vítají všechny nově příchozí. Lze jen hádat, kam se bude ubírat historie...

ilustrační obrázek

Academia Draconica

Hru připravuje skupina Academia Draconica a přátelé.

Použité fotografie © Adam Hencze
Design & obsah © Academia Draconica