Login

Knihovna

V09 - Základní pravidla hry

Trochu pravidla aneb jak to bude chodit na LARPU Vandrárna.

!Toto je základní minimum, které musí znát každý hráč, aby svým nevědění nekazil prožitek ze hry ostatním!

BEZPEČNOST

!!!!Každý kdo v den začátku LARPu nedosáhl plnoletosti, bude mít potvrzení od zákonného zástupce o tom, že se smí akce zúčastnit. Dost těžké pro nás bude dostat tam bezpečně vás, kterým je pod 15 let. Mladší 15 let jen s výslovným souhlasem rodičů a ještě to s každým z vás musím individuálně probrat!!!!

Bezpečnost při hře: Jde jen o to být k sobě i k ostatním ohleduplný. Pokud by se měl souboj odehrát na byť jen teoreticky nebezpečném místě, bude přerušen a pokračovat se bude na bezpečnějším místě. Nechte se unést hrou, ale jen dobrém slova smyslu. Dejte do toho emoce, ale myslete na to, jak vám bude, pokud někomu ublížíte.Stejně tak si dávejte pozor i na sebe. Se zlomenou nohou se blbě role-playuje. Nechci vás tu strašit, jen chci, aby vše vyústilo v nádherný a ničím nepokažený zážitek a to chcete také, ne?

Bezpečná zbraň: Můžete mě nemít rádi, ale prostě co bude bolet, jednoznačně neprojde. Raději si s sebou vezměte molitan či miralon a kobercovku na případné doobalení.

Moje postava: Ano to jste vy. A stejně tak jako si to uvědomuje vaše postava, i vy si musíte uvědomit, že umřít bolí. A většinou hodně. Vaše postava si neřekne: “Tak co, teď si zabojuji a za půl hodiny si vytvořím postavu novou, kdybych to náhodou nepřežil.” Je třeba vžít se zcela do své postavy. Proto za každou smrt bude mírná penalizace pro vaší další postavu. Ne nebojte, nebude to tak, že pokud někdo bude smolař a zlou náhodou zemře víckrát už si neškrtne. To ne. Myslím, že víte jak to myslím já. (Hezký obratJ). Je to obrana proti velmi bojechtivým hráčům. Ne, nebojte mírový LARP nechystáme, jen si myslíme, že boj by neměl být hlavní náplní.

Jsou již mnohokrát opakovaná, všude omílaná, ale pro klid duše ještě jednou:

Boj: Zásahové zóny jsou standardní, Končetiny platí celé až zápěstí (kotníku). Útok na hlavu (i fingovaný) je zakázán. Pokud někomu nechtěně ublížím, jsem povinen poskytnout mu pomoc do doby, než bude v pořádku či dokud se nedostane zraněný do odborné péče. Jede s námi zdravotnice, takže můžete přijít za ní.

Zakazuje se boj na okrajích skal. Snad jste rozumní dostatečně a přesunete se kousek dál.

Zbraně

Budou dobře obalené, jinak je prostě používat nebudete. Chceme si zahrát, vyblbnout se a ne si ublížit. Rčení „já s tim umim“ vám moc nepomůže . Můžete být dobří šermíři, ale nikdy nemůžete vědět, jak se vám pohne soupeř nešermíř.

Postava

Každý dostane listinu své postavy a pomocí vstupních Zážitků si vytvoří její základní dovednosti. Postavy pokračující v příběhu mají dovednosti dané, mohou postavu vylepšit o nějakou dovednost Zážitky přidanými za přežití předchozích dílů. pokud to nebylo domluveno po e-mailu, dořešíme to u registrace.

Postava má základní počet životů 5 a má zbraň a či jiné nadstandartní vybavení jen podle historie. Nikdo nemůže vpouštět do hry předměty, které si nedomluvil s organizátory. Obdržíte také nějaké peníze a herní listinu. Bez této listiny NEJSTE herní postavou. Toto nemá být buzerace, neboť na Vandrárně nikdy nebyl žádný problém s morálkou hráčů (kromě jedné Brambory) jen kontrola v případě nejvyšší nutnosti.

Závěrečné schvalování postavy bude probíhat celé páteční odpoledne a večer, bude vás hodně, takže si prosím připravte dotazy dopředu.

Základní atributy

Každý, kdo nemá dovednost zbraň, útočí střídavě za 1 za 0. Nejvyšší možný útok ruční zbraní, i pokud by namixované kombo bylo vyšší, je za 4.

Body magické protekce jsou za kostým. Magická protekce snižuje zranění magií, ale tím se sama vyplýtvává. Mám- li 3 magické protekce a mám dostat ohněm za 4, jsem zraněn za 1 a mám 0/3 magické protekce. Protekce se doplní vždy o herní půlnoci. (Jsou i jiné cesty jak doplnit protekci přes den.)

Léčení

Přes herní noc se postavě co strávila alespoň 15 minut spánkem vyléčí 2 životy. Postavě co spala na lůžku v hospodě potom 3 životy. No a kdo má vlastní postel, tomu se vyléčí dokonce 4 životy. (Doma je doma). Kdo nespal  ani minutu naopak jeden život ztrácí a to až do chvíle, než se vyspí. ) Tento život se nedá vyléčit běžným léčením.

Pokud je postava vytažena z agónie, rozhodně se nemůže okamžitě zapojit do boje či jiné náročné činnosti. Před chvíli balancovala na prahu života a smrti  a proto minimálně 10 minut po tom nemůže vykonávat žádnou náročnou činnost.

Meditace

Je možná jednou za herní den, trvá 10 minut. Po uplynutí této doby se kouzelníkovi v mysli objeví magy. Pokud je vyrušen, neobjeví se nic, ale meditaci je možno tento den zopakovat na klidnějším místě. (Jen pro upřesnění, mluvení na meditujícího se jako vyrušení nepočítá, drcnutí do něj už ano).

Hraničář musí meditovat v lese. Stromy ve městě se jako les nepočítají.
Zážitky
Symbolizují to co už postava prožila a dají se za ně kupovat dovednosti. Zážitky se rozdávají za historii a přežívání. Za jeden přežitý herní den obdrží letos postava JEDEN zážitek. Ve výjimečných případech je možné sem tam získat Zážitky i ve hře. Všude tam, kde je to možné vám to bude sděleno orgem/CP.

Systém dovedností a tzv. „levlení“

Již od počátků našeho larpování používáme skill tree a tak na tom není potřeba nic měnit.

Pokud nasbíráte ve hře zážitky a chcete se naučit nějakou dovednost, měli by jste najít někoho, kdo danou dovednost ovládá. !!Všechny postavy ovládající nějakou dovednost jsou od letošního roku schopné naučit dovednost jinou postavu. Výuka trvá 5 minut za každý bod ceny dovednosti. Je nutné nějak role-playovat prováděnou činnost. (Příklad: Výuka dovednosti zbraň bude trvat 10 minut (2 zážitky), po které by měla učící se postava bojovat se svým učitelem.)!!

Pokud se máte pocit, že jste mocní a nikdo neumí to co se hodláte naučit, vyhledejte organizátora, nejlépe Derania a ten vám sdělí co je nutné vykonat.

Herní doba

Nebude –li uvedeno jinak začíná v 9 hodin. Den je rozdělen na Dva herní dny. První den začíná v 9:00 a končí v 13:00. Od 13:00 do 14:00 je herní noc se všemi důsledky noci. Druhý den začíná v 14:00 a končí v 18:00. Od 18:00-19:00 je herní noc. V 19:00 končí herní doba, nebude-li dohodnuto jinak.

Jídlo

Systém popsán v kapitole JÍDLO.

Popisy dovedností

Pokud nenaleznete popis dovedností, jsou tyto dovednosti tajné a jejich pravý význam vám vyjeví cechmistr. (Týká se převážně kouzel a zlodějských dovedností).

Komentáře

1 comment to V09 – Základní pravidla hry

  • Meditace v obecných pravidlech je nadřazené té co je v topicu o magii??…za a) čas za b) 1* denně (jedno kdy) X pouze ráno po spánečku…nějak bych to sesynchronizoval…

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!