Exegesis

                                                    Just call me Angel of the Morning…

Příchod návštěvníků z hvězd navždy změnil pohled lidského rodu na otázku, která leží ukryta hluboko v každé jednotlivé bytosti. Principy metafyziky a poznatelnosti imanentního jsoucna byly  roztrhány a vystaveny na piedestal dřívě neochvějně hájené lidské nevědomosti.

Stvořitel, zřící, věčný a všeobjímající

Jeho apostáze vykrystalizovala v mysli jasnou otázku – Bylo toto setkání skutečně prvním setkáním lidu Země a lidu z hvězd?

8vP3a2L

Exegesis, to jest význam. Význam Všeho. Odpověď na otázku pídící se po prapůvodním principu. Exegesis, to jest jednotná mysl všech bytostí, jejichž snahou je dosáhnout nejhlubších poznání.

Exegesis, to jest oddíl srdnatých, pro něž nejen kov, plivající oheň, ale hlavně znalost a víra je zbraní.

Kdo si hraní za Exegesis nejvíce užije?

Exegesis je určena pro hráče, kteří spíše než boj a akci vyhledávají bitevní pole nezměrných sfér vědění racionálního a iracionálního. Není tajemstvím, že Exegesis má velmi blízko ke Kardinálovi.

Co bude Exegesis dělat?

Přestože jsou členové této jednotky rekrutováni z řad armád, jedná se duchem spíše o badatele, experty na historii, religionistiku. Jsou nasazováni všude tam, kde rozum a smysly již nemohou pomoci.

Kostým?

ideální je funkční kostým pro pobyt na tomto typu akce, důležité jsou doplňky – zápisníky, okultní předměty, literatura, náboženské symboly…

Počet hráčů: (2/10) + Nazgul (6/6)

Comments

comments