NEPŘÍTEL

Sektan – základní pěšák. Jako jednotlivec je relativně slabý i přes to, že je chráněn exoskeletem. Při přečíslení často ustupuje nebo bývá zlikvidován přesnou palbou. Inteligentní – využívá guerillový způsob boje, umí se krýt a útočit ze zálohy. Ve skupinách se stává poměrně nebezpečným.

Sektanský velitel – splňuje základními parametry psionické bytosti, ale jeho psionické možnosti jsou relativně omezené. Je používán k řízení větších skupin sektanů a rovněž má silnější exoskelet

Etheral – extrémně silná psionická bytost. Slabá zjevně tělesně, ale extrémně nebezpečná. Je velmi těžké ho zničit jinak, než soustředěnou palbou ze všech dostupných prostředků. Je problém ho lokalizovat a zaměřit, a tak se přiliš často nedaří ho zasáhnout ze vzduchu nebo dělostřelecky.

Muton – elitní bojová síla. Používá se k průlomům na opevněné body, ale má se za to, že není příliš rozšířený.

Zvířátka – geneticky modifikovaná zvířatka a různí hybridé.

Robot – biomechanoid s pancéřováním sloužící zejména k technickým činnostem, v boji velmi zřídka používaný

Infiltrátor – psionicky kontrolovaný člověk, který má za cíl infiltraci do stěžejních oblastí lidské činnosti. Slouží např. ke špionáži a vyvolání paniky a nedůvěry mezi lidmi. Nespolehlivě projevující se jedinci jsou využívání na otrocké práce.

Emzácká strategie vedení boje

Emzáci vedou boj asymetrickým způsobem. Nejsou dosud příliš jasné jejich strategické úvahy a cíle, ale přitahují je kontrastní prostředí – velká města a aglomerace a přesně naopak neobydlené málo urbanizované oblasti.

Velká města jsou, jak známo sídlem vlád a samospráv, hospodářskými a kulturními centry lidské civilizace. Útočí zde tudíž na samotný životní styl naší civilizace – způsob, jakým žijeme již od starověku. Má se za to, že města slouží jako jejich zdroje – skládky, průmyslové komplexy, chemické továrny a v neposlední řadě i mnoho obyvatel k zotročení.

Nepřístupný terén je na druhou stranu klíčem k jejich taktice a způsobem, jak uniknout našim zbraním. Mnohokrát se však stalo i to, že se neočekávaně stáhli zpět do oblastí neobydlených.

Početní síla:  není známa

Vzdušné prostředky: nejsou známy

Pozemní prostředky: první pozorování neodhalila použití obrněných pozemních prostředků, avšak v poslední době se mohou objevovat různé nové „stroje“, které připomínají vznášedla.

Zbraně: veškeré zbraně staví z na zemi dostupných zdrojů včetně zbraní lidských (vzhledem ke snadné manipulaci) – někdy nám může připadat, že i z odpadů. Má se za to, že zbraně mohou fungovat tak, že se ionizuje speciální biomateriál a udělí se mu vysoká kinetická energie při výstřelu. Kinetická energie se při dopadu mění na tepelnou. Výstřel lze zastavit dostatečně tlustou překážkou nebo tepelně odolnými materiály. Zbraně jsou napojeny na centrální nervový systém emzáků a lidé zatím neznají způsob, jak je použít.

Munice: biotechnologicky zpracovaný materiál, při průniku do elektronické soustavy mají i silné účinky proti elektronicky závislým strojům (helikoptéry, stíhací letouny, tanky), vzhledem k ionizačním faktorům. Zasaženému člověku způsobuje zejména popáleninová zranění a obdobné průvodní efekty. Střely jsou kulatého tvaru, ráže cca 5,99 mm a velmi malých rozměrů, avšak se smrtícím účinkem. Neexistuje způsob, jak tuto munici využít ve zbraních lidských.

Modely chování emzáků

Nevypočitatelné, ale převážně nepřátelské! V některých případech jsou k lidem indiferentní nebo ignorující. Má se za to, že někteří jedinci se projevují i přátelsky.

Seriozní vědecký výzkum na modely chování byl proveden např. v shromažďovacím táboře č. 53. Prof. Knowles k tomuto řekl:„Sektané se projevovali zpočátku bojácně nebo zvědavě, potom indiferentně. Někdy jsme měli pocit, že nás ignorují, jindy, že hibernují. Zlom nastal až po určitém čase, kdy začali být divocí, nezvladatelní a z táboru hromadně prchali a v případě naší snahy jim v tom zabránit začali být výrazně agresivní. Jako štvaná zvěř…mám za to, že jsme zašli za určitou mez…“

Rozmnožování: Není známo

Jaký terén ZPRAVIDLA emzákům vyhovuje:

  1. Členitý komplikovaný terén (horský terén, džungle, lesy, tundra), který komplikuje lidem možnost obrany soustředěním jednotek
  2. Města a hustě urbanizované oblasti, kde těží ze svých psionických schopností

Jaký terén ZPRAVIDLA emzákům NEvyhovuje:

  1. Ostrovy, vodní plochy (oceán, moře, velká jezera a řeky)
  2. Rovinatá krajina (zemědělské plochy, stepi, pouště a polopouště)