STALO SE

Stručná dějová linka

Březen – květen 2017: Déšť meteoritů nad Brazílií, první blízká setkání „třetího druhu“, vznik karanténních táborů na umístění sektanstva.

Červenec 2018: Do roku 2018 probíhá vědecký výzkum v karanténních táborech.

2018.07.05 – ZLOM! Vzpoura sektanstva neboli celoplanetární povstání. Spuštění tajné direktivy 5, rezoluce OSN UNSC S/RES/5050 (2018), tzv. plánu VANGUARD. Plán VANGUARD vedl ke zřízení stanného práva ve většině členských států OSN (tam, kde to bylo relevantní, došlo ke zrušení parlamentního uspořádání a přesunutí veškeré zákonodárné moci na moc výkonnou).

Září 2018 – květen 2019: Celoplanetární povstání bylo potlačeno – boje byly ukočeny v květnu 2019. Poslední sektanská skupina na území ČR byla zničena při hrdinské bitvě začátkem května 2019 v lesích poblíž Kladna – oblast známá jako Memoriál.

Duben 2020:  děj Zety I, použití taktických jaderných zbraní v terror zóně TEU-CE-W a na bojištích TET a TAM

Květen 2020: děj Zety II, vyslání záhadného PSIngu (psionického pingu) z vysílače v Bratronicích, který vyrušil vliv Etheralů na zemi.

Konec Zety II

Plk. Slobodan Lejskič, velitel obranného uskupení, terror zóna TEU-CE, fronta západ, záznam dne 10.5.2020 9:30
“Pokud posloucháte tento vzkaz, jsem již mrtev. Nejen já, ale i major Podbrdský, major Lukašenko, poručík Novotný i další moji spolubojovníci. Náš odkaz však bude žít dále a díky memoriálu nelze upadnout v zapomnění…vím, že naše smrt nebyla zbytečná a já Vám moji vojáci, děkuji za věrnost a odvahu.”

Během Zety II došlo k následujícím důležitým událostem:

  • Plk. Lejskič byl popraven polním tribunálem za podpory expedičních sborů OSN (UNEX).
  • Lokální Milice získala široké uznání a Kladno nejen větší autonomii, ale i významnou finanční podporu z OSN.
  • PSIonický signál zvaný PSIng (psionický ping) vyrušil psionický vliv Etheralů na běžné sektany. Ti se následně obrátili proti svým pánům.
  • Základnu “Memoriál” si do správy převzalo velení UNEXu po předchozí dohodě s Kladenskou l.d. repubilkou.
  • Dr. Vlach a další Lejskičovi věrní (poručík Eriksson) byli za různých okolností donuceni Memoriál opustit.
  • Tajemný několikapatrový bunkr v areálu byl trvale zajištěn,svědci pod hrozbou smrti podepsali slib mlčenlivosti.

Konec Zety I

Vysoko na nebi byly vidět dvě od sebe se oddělující stopy strategických bombardérů. Etheral stojící uprostřed buzerplacu se překvapeně otáčel dokola. Letadla byla příliš vysoko a letěla moc rychle, než aby se dokázal dotknout myslí pilotů.

Tuhle zbraň ještě lidé nepoužili a on nevěděl, co má čekat. Poslední co zaznamenal, je zběsilý úprk všech živých lidí do podzemního bunkru a civilní budovy.

Oslňující žár zaplnil nebe a z lesa byl slyšet řev hořících Sektanů. Prakticky ihned dorazila tlaková vlna – některé stromy byly vyvráceny, vzduchem létaly klacky, kamení i kusy budov.

Vzápětí se zablesklo podruhé, tentokrát však bylo epicentrum vzdálenější. K lidem, krčícím se podél stěn, dolehl výbuch jen jako temné dunění. Zabednění oken bylo tlakem vyraženo, dovnitř foukal vítr a odnášel prach ven.

Najednou se rozhostilo ticho. Krom občasného kašlání či zasténání raněných nebyla slyšet střelba, výbuchy granátů ani motor polského obrněného vozu. Celé to působilo až nepatřičně.

Po chvíli se ozvalo chrčení vojenské vysílačky.
“..ejskič! Příjem! Základno, hlaste se! Hovoří plukovník Lejskič! Příjem!”
Někdo se pomalu zvedl a stiskl tlačítko příjmu.
“Jsme tady… žijeme…”

Vysílačka se odmlčela. Praskání způsobené cizáckým rušením i elektromagnetický reziduál v okolí po jaderném výbuchu sice měnily vysílání ve změť slov, ale to podstatné tam bylo. Přeživší vojáci pomalu vyšli z krytu a vytlučenými okny opatrně vykukovali civilisté.
Koruny stromů sežehnuté a otrhané, betonová zeď okolo základny na mnoha místech provalená. Posloužila účelu a ztlumila efekt tlakové vlny. A k nebi v dálce stoupala dvojice pomalu chladnoucích hřibovitých mraků.

“…tady Omega, příjem! Dle zpráv z meteorologické pozorovací stanice vítr fouká severovýchodním směrem, takže vaší oblasti bezprostřední nebezpečí zamoření radioaktivním spadem nehrozí.”
Všichni začali opatrně obhlížet škody, přeživší personál PCHT ošetřoval raněné. Bylo třeba začít organizovat opevnění základny, úklid sutin a kuchař potřeboval zadělat na večeři. Když narovnávali v jídelně shozený a rozbitý terminál, ozvala se vysílačka potřetí.
“Hovoří plukovník Lejskič! Půda kolem vás je ještě horká. Zatím setrvejte na místě, posíláme k vám posily. Opakuji, půda kolem vás je ještě horká. Večer očekávejte moji inspekci, přijede se mnou i doktor Oak. Plukovník Lejskič, konec!”

Neprozkoumaný bunkr pod starým armádním skladem se zdál být klíčem k nečemu většímu než k jedné frekvenci, rušící psionické vlivy Etheralů. Nejistý výsledek jejich snahy se ukáže až časem, ale problémy, které se okolo jejich dočasného domova stahovaly, byly daleko neodkladnější.

Vojáci a civilisté si vyměnili pohledy, pak se společně podívali na jednoho z přivedených Sektanů jménem Murr, jenž se též schoval před výbuchem na základně. Z poznatků o možnosti vzájemné spolupráce svítala lidem i Sektanům naděje. Přikývl a vytratil se do lesa, zpět za dalšími členy Odboje.

Armáda mezitím vyrazila do lesa dorazit polomrtvé Sektany a civilisté si mezi sebou pomalu rozdělili nejnutnější úkony.
Bylo třeba dojít pro dřevo a zajistit zdroj pitné vody.
Boj proti nepříteli však teprve začal…

Co se stalo očima hráče
Chytlavé shrnutí od Mirka Vlacha – ZETA I
Chytlavé shrnutí od Mirka Vlacha – ZETA II