Login

Knihovna

Fantasy tábor 2018

Vážení a milí, máme pro Vás atmosferický úvod (již jsme jej vypustili i na Facebooku) k letošnímu táboru.

Je rok 1373, Akkon, poslední výspa křižáků v Levantě, padl před více jak 80 lety. Nyní jsme to my, kdo musí držet prapor Kristův na dohled Svaté zemi. V Byzanci zuří občanská válka a armády Mameluků, Ottomanů a Seldžuků jistě pomýšlejí na naše území. Naši dávní spojenci jsou poraženi nebo jsou příliš slabí.

Snad jen Evropa? Vyslyší Evropa naše volání?

Ať už s nimi nebo bez nich, vytrváme a nevzdáme se. Budeme bránit naše domovy, budeme bojovat za královnu regentku. Kilíkie nepadne! Kdokoliv by překročil hranice naší země, pozná hněv Arménů!

Kilíkie je malé království na pobřeží Alexandrettského zálivu (části dnešního Turecka a Sýrie) a je mnohými považováno za nejvýchodnější výspu křesťanství. Kilíkie je království Arménů, národa, který přijal Krista dlouho před tím, než germánští a slovanští velmožové přijali křesťanství v mnoha evropských zemích. Většina obyvatel království jsou etničtí Arméni, ale královská rodina včetně části dvora odvozuje svůj původ od rodů v Evropě. Prominentnímu postavení se těší i křižácké řády, obchodníci z Janova i Benátek či vyslanci z Kypru. Latinské vlivy na prastarou arménskou církev jsou silné a neshody mezi jednotlivými odnožemi nejsou malé. Tváří v tvář vnějšímu ohrožení Kilíkie snad budou spory zapomenuty.

Předchozí král Konstantin IV. zemřel za nejasných okolností. Po něm zůstali jen jeho žena a princ – chlapec. Vypadá to, že než dosáhne chlapec plnoletosti bude za něj vládnou jeho matka, vdova po Konstantinovi, Marie.

Snad všichni sousedé by si rádi ukousli část z oslabeného království Kilíkie, ze všech největší hrozbu představují Mamelukové z Egypta, se kterými se museli Arméni potýkat po celou existenci království Kilíkie, a se kterými svedli mnoho bitev.

Napříč Evropou se táhne volání po další křížové výpravě. Bude toto volání úspěšné, nebo již jsou doby křižáků v Palestině dávno sečteny? Dokáží řády vyburcovat Evropu k činům? Některé řády však nekonečné lavírování a vyjednávání unavuje, malé výpravy rytířů s křížem se vydávají do Kilíkie na vlastní pěst. Vede je jen čistá bratrská láska k posledním křesťanům, vidina Jeruzaléma nebo něco jiného?

A jak promluví do tohoto podniku peníze italských městských států, kterým by obchod s Dálným východem a Čínou mohl přinést velké zisky? Obchodní stezky v područí Mameluků a jiných muslimských vládců však zájmům Janovanů a Benátčanů neprospívají.

Co se stalo s Mongoly, kteří kdysi vytvořili mocný chanát na území Persie, a kteří kdysi bok po boku s Armény bojovali proti Mamelukům? Odešli? Byli pobiti či asimilování?

Vydrží křehká příměří a spojenectví? Bude osud Kilíkii nakloněn a bude letošní sklizeň hojná, nebo jediným, kdo bude spolehlivě sklízet, bude Smrt?

“Tohle přeci vypadá tak historicky, kde je ta mystika, to fantasy, když je to fantasy tábor?”

I vy malověrní 🙂

 

Komentáře

Mus bt zalogovn pro zanechn komente.

Coded by (MW) and designed by Đark
© 2009 Academia Draconica - All Rights Reserved!