„Dávám své tělo, srdce i duši Paní, již hledám. Žádná prosba o pomoc mnou nezůstane nevyslyšena. Žádná překážka přede mnou nezůstane stát. Žádné zlo neposkvrní země, které jsou mi tímto odkázány. Kdykoliv zazní potřeba mé služby, vyjedu a budu bojovat ve jménu svého krále a naší Paní. To, co je svaté, nechť zůstane zachováno. To, co je vznešené, budu ochraňovat. To, co nám hrozí, zničím, neboť můj spravedlivý hněv nebude znát mezí. Čest je vše. Rytířství je vše. Těš se, neboť my, Rytíři Bretonie jsme tvůj štít.“

  • Kombinovaný slib Rytířů Bretonie

Království Bretonie je rytířsky založené feudální království, které leží mezi zemí Šedých hor a Velkým oceánem. Pro představu je Bretonie často přirovnávána k Francii vrcholného středověku, oproti tomu Císařství je spíše renesanční.

Království Bretonie má s (rozlohou) větším Císařstvím složité vztahy. Císařství je jejím největším rivalem, a zároveň nejbližším spojencem v boji proti Chaosu.

Vladařem Bretonie je král a samotné království je známo mnoha silnými a velkými vladaři. Království je převážně tvořeno z rytířů a šlechty. Ti, za pomoci koně, kopí a meče hledají slávu a vykořeňují bezpráví, kudy jezdí. Bretonští rytíři jsou trénováni od dětství, a i ten nejnižší potulný rytíř je v bitvě brán jako schopnější než běžný válečník. Bitevní schopnosti bretonských rytířů jsou cizelovány v bezpočtu bitev a klání, jež jsou v Bretonii běžné.

Rytíři Bretonie žijí řadami slibů – tyto sliby podporují klady cti a rytířství. Ztratit tyto přednosti je pro rytíře snad největší potupou. Raději zemřít se ctí, než aby žili bez ní. Celá společnost bretonské šlechty je postavena na udržování slávy své, krále a Paní jezera.

Nejen rytíři jsou však chloubou Bretonie, království má také jedny z nejlepších námořních sil na celém světě. Díky této kombinaci je Bretonie známá svou schopností překonat i ty největší armády historie.

Dominujícím náboženstvím je zde místní elementální božstvo známé také jako Paní Jezera. Tajemná bohyně čistoty, světla a řádu.

Bretonie je běžně považována za pohádkově krásnou zemi. Je to zelená země úrodných farem, zvlněných kopců, obdivuhodných hor a vzdušných lesů. Bretonští kuchaři jsou známí svými kulinářskými dovednostmi, a víno vyrobené na vinicích této země je proslulé po celém světě. Všichni Bretonci svou zemi považují za zemi cti a ctnosti, kde šlechtičtí rytíři udržují území v bezpečí jako rolníci svá pole, kde hrdinští rytíři zabíjejí monstra a zachraňují spanilé ​​dámy. Nutno dodat, že to není úplná lež.

Přestože mají tito čestní bojovníci hájit rytířství a spravedlnost nade vše, není výjimkou, že jejich chování má i svou temnější stránku. Ve feudální sociální struktuře Bretonie považují mnozí rytíři své poddané za majetek spíš než za něco živého. Náhodný bretonský rolník vám možná řekne, že život je plný nekonečné nespravedlnosti a krutosti šlechty, jejíž jedinou povinností je své poddané chránit a dodržovat své povinnosti. Většina šlechticů se ke svým poddaným však chová poměrně slušně, avšak až na opravdové výjimky všichni upřímně věří, že vzdělání, věda a víra pro prostý lid nejsou. Pouze by je rozptylovaly od práce.

Přestože tyto skutečnosti neprospěly reputaci bretonských rytířů, stále se všeobecně věří, že neexistuje smrtelný muž, který by se v boji vyrovnal zmíněným rytířům. Díky jejich zápalu pro věc a ochotě obětovat se tvoří tito válečníci pomyslnou hradbu proti silám Chaosu, které tvoří Orkové, Goblini, Skaveni a jiná odporná stvoření. Věří se, že pokud Bretonie ve svém boji někdy selže, bude to znamenat zkázu lidské rasy.

Paní jezera

Paní jezera je bohyně krajů Bretonie. Mimo bretonské území však není běžně známa. Jezerní paní je patronkou čistoty, vznešenosti a odvahy tváří v tvář nebezpečí. Prostý lid Paní jezera přisuzuje mnoho dalších schopností, jako je požehnání plodinám a čištění místních vod. Pro mnoho rytířů značí vše, co by měl muž milovat a ctít, vše, čím Bretonie, v mystickém slova smyslu, je. Možná právě proto je Paní jezera běžně vyobrazována jako mladá žena nadpozemské krásy v bílé róbě držící v rukou zlatý grál. 

Nejvýraznějším rozdílem tohoto kultu oproti řádům starého světa (Sigmar apod.) je absence kněží a zasvěcenců. Namísto toho slouží v kultu rytíři grálu – výkvět bretonského kavalírství – a dámy grálu, tedy ženy–služebnice odebrané (ukradené?) v dětství jejich rodinám a vychované čarodějkou Fay.

Symbolem Paní jezera je zlatý grál nebo lilie. 

V Bretonii není neobvyklé, že jsou po Paní pojmenována jezera nebo jiné terénní znaky poblíž jezer v naději, že se bohyně zjeví právě v takovém jezeře, a přinese tím celému kraji požehnání.