Je tomu už tři roky, co se na pobřeží Ostlandu vylodila vojska Chaosu vedená zlověstným šampionem Tzeentche Urlockem Gaurem. Z Ostlandu, Nordlandu a Hochlandu se okamžitě sebraly císařské oddíly a vypravily se s hrozbou bojovat. Invaze však udeřila s překvapivou silou a vojsko Urlocka Gaura dobylo několik drtivých vítězství a oblehlo Salkalten, významné přístavní město v Ostlandu. Obraně Salkaltenu velel ostřílený císařský vojevůdce – Generál Ferdinand Karski, který měl k dispozici přes pět tisíc císařských vojáků včetně elitního 6. Wissenlandského střeleckého oddílu, pod vedením “čarostřelce” Schmidta. Salkalten byl také sídelním městem Katarzitů a k obraně se tedy připojili jak jejich ostřílení lovci čarodějnic, tak i rytíři z řádu Ordo Valpurga. Katarzity potom posílil oddíl Scorronských vojáků, kteří dorazili spolu s Wissenlandským oddílem, vedeni samotným hrabětem Wernerem Guntherem von Liebwitz.

Nápor chaosu na město trval přes půl roku, než se nepříteli podařilo prolomit hradbu. Spojená vojska Nordlandu a Hochlandu se v té době několikrát pokusila o průlom, ale obrana nepřítele byla příliš silná. Při jednom z pokusů o průlom padl i syn hraběte z Norlandu – Sigfried Gausser, nadějný hrdina Císařství.

Po prolomení hradeb bojovali obránci udatně o každou píď města, než se obrana konečně zhroutila při bojích o střed města, kterému dominoval chrám Katarze, sídlo řádu Katarzitů. Zlí jazykové povídají, že finální průlom se podařil právě zde a právě obranná pozice Katarzitů se zhroutila jako první. Pouze hrdinný sebevražedný protiútok Wissenlandských střelců zabránil zmasakrování celé císařské armády a tak se ze ztraceného města podařilo probít na 300 císařským hrdinům. Udatní Wissenladnští sřelci padli do jednoho. Chrám Katarze nepřítel v ještě v průběhu bitvy strhl a znesvětil a tím bylo toto svaté místo ztraceno Sigmaritům navždy.

Ven z obklíčení se dostaly potlučené zbytky řádu Katarzitů, Ordo Valpurga a jednotlivci, nebo malé skupinky z Císařských oddílů.

Sám generál Karski padl v duelu se šampionem chaosu a jeho roztržený a zkrvavený prapor z ruin města vynesl jeho pobočník, Heinrich Kleist. Šampion sám padl rukou nikoho jiného, než hraběte Wernera Gunthera von Liebwitz.

Prapor generála Karskiho dnes zdobí síň slávy v Altdorfu, sídle Císaře.

Invaze v Ostlandu stále trvá, i když od pádu Salkaltenu se Chaosu nepodařilo vybojovat žádné další významné vítězství.