• -2500 let  (-30 až +50 císařského letopočtu) / Sigmar Heldenhammer sjednocuje 13 lidských kmenů na území nynějšího Císařství a Scorronu a stává se prvním císařem. Jeho vláda končí tím, že odchází na východ a podle vize kněze Johanna Helstruma se stává roven bohům, potom co jej bůh Ulric korunuje na úroveň divinity. Pro každého z 13 klanových vůdců je trpasličím kovářem Alaricem Šíleným vykován runový meč.
 • -500-800 let / Scorron je dobyt Bretonií a jeho runový meč “Brutar” je ztracen. Scorron se na dlouhou dobu stává Bretoňským vévodstvím.  Poslední výspu Císařství hrdinně brání arcilektor Wilhelm, který obětuje svůj život pro záchranu co největšího počtu bezbranných obyvatel před útočící armádou.
 • -20 let / v Ostlandu se rozrostlo povstání chaosu, které vede kult říkající si “Synové Skary”, kult byl Katarzity potlačen, ale ne zcela vyhlazen
 • -5 let / Scorron je znovu připojen k Císařství po invazi Wernera Gunthera von Liebwitz. W.G. se ožení s vdovou pro předchozím vládci Scorronu, vévodovi Hagenovi. Rody Lusignan a De La Marche jsou při invazi zcela vyhlazeny. Vévoda Hagen padne při obraně Scorronu během prvních dnů invaze.
 • -3 roky / Ostland, jedna z provincií v Císařství je pod útokem chaosu. Císařství odpovídá, ale Chaos oblehne město Salkalten – hlavní sídlo Katarzitů. Po půlročním obléháním město padne. Chaos z Ostlandu není vytlačen až do doby tábora. Ke konci obléhání byl Arcilektorem Eklésie Tempory ustaven nový řád Ordo Valpurga, složený zejména z hrdinů obléhání a ochránců bezbranných obyvatel.
 • – 3 roky  / Sjednocené Lesní Klany vysílají do města Scorronu svou diplomatickou výpravu.

 • -2 roky / Beastmeni zaútočí na Císařství z hor kolem Scorronu. Bojů se účastní i Werner Gunther a Kompanie rytíře von Grauwald. Šaman vedoucí beastmeny je zabit W.G., který je v souboji zraněn.
 • -1,5 roku / Hrabě Werner Gunther von Liebwitz zve do Scorronu zbytek řádu Katarzitů, aby si zde vybudoval nové sídlo. Také přicházejí uprchlíci z Ostlandu a zakládají vesnici Nový Salkalten.
 • -1 rok / Po dlouhých tahanicích je založen Scorronský alchymistický cech, vedený Peregrinem Eisenbüchnerem a Bretonkou Arlette.
 • -4 měsíce / Do Scorronu přichází Ordo Valpurga, proč, to není široké veřejnosti známo.
 • -2 měsíce / Do Scorronu přichází žoldácká Kompanie rytíře Luciuse von Grauwald a je po krátké době zaměstnána hrabětem.
 • -2 měsíce / Do Scorronu přichází Friedrich von Streissen a spolu s ním také Noční Hlídka, jejímž hlavním cílem je vypořádat se s děním ve Waldenském lese a podpora Hraběte v boji proti nelidem.
 • – 14 dní / Na severu Scorronu se objevují orci a ničí tvrz De Colline. Menší bandy se pohybují i na dalších místech.
 • – 12 dní / Sigismund, druhý muž ve velení Scorronských vojsk dostává od W.G. úkol zastavit Orčí invazi. Vyráží s podstatnou částí Scorronské armády.
 • – 9 dní / Sigismund hlásí počáteční vítězství a Orci jsou vytlačeni do lesů.
 • – 7 dní / Poslední zprávy od Sigismunda, poté se jeho armáda odmlčuje.
 • – 2 dny / Werner Gunther vyhlašuje, že se osobně ujme výpravy, která definitivně odrazí invazi orků do Scorronu a zjistí, co se stalo Sigismundovi. K výpravě se připojují ti nejlepší ve Scorronu.
 • Počátek tábora (10. srpen 2515 císařského letopočtu) / Výprava Wernera Gunthera se setkává s markýzou Eleanor de Colline v jejím táboře nedaleko vesnice Avignon a připravuje se vydat do Sigismundova posledního vojenského tábora. Po celém Scorronu započíná tažení proti orkům.