Noční Hlídka

Lektor Friedrich von Streissen potřebuje do řad Noční Hlídky i tebe!


Toužíš být hrdinou? Přál sis vždy, aby z tebe něco pořádného bylo? Máš srdce na správném místě a dovednosti, které chceš využít k dobru svých spoluobčanů? Přijde ti práce na statku nudná a nezáslužná? Chceš zapůsobit na tu pěknou holku v hostinci? Už ti ty záhadná zmizení a povídačky o kletbách a nemrtvých taky lezou krkem? Přidej se k nám!

Noční hlídka hledá schopné a odhodlané muže a ženy, připravené sloužit Říši a Sigmarovi. Nezáleží na původu, vzdělání ani předchozích zkušenostech. Odvaha, odhodlání a pevná víra v Sigmara je vše co potřebuješ k tomu, aby jsi se stal v řadách Noční Hlídky hrdinou!

Připoj se k Lektoru von Streissenovi, lovcům čarodějnic a dalším zkušeným členům Noční Hlídky! Ve jménu Císaře a Sigmara jsme se zapřísáhli zabezpečit náš domov, přinést do provincie Císařovu spravedlnost, ochránit naše spoluobčany a učinit přítrž bezpráví, všem nebezpečenstvům a zbavit Waldenský les té odporné kletby*, která na něj padla.

Noční Hlídka poskytne kandidátům všechno potřebné vybavení, výcvik a v případě zájmu i kopii náboženských textů a litanií. Služba v Noční Hlídce je každému dobrému občanovi pýchou a je odměněna pravidelným žoldem, slávou, úlevou na daních pro podnikatele**, všeobecným uznáním a penzí***. Vlastní vybavení a zkušenosti s bojem či vyšetřováním výhodou!

Hlaste se u svého nejbližšího konstábla nebo kněze.

Z vůle Sigmara a s povolením Císaře,

Wilhelm Kanzbrennen,

Lovec Čarodějnic

Wilhelm Kanzbrennen


* Kletby, nebo případně čehokoliv, co ten zatracený les vlastně postihlo, protože se nikdo nedokáže tak docela shodnout na tom, co je s tím místem vlastně špatně.

** Pouze pro živnostníky jejichž živnost je oficiálně zapsána na území provincie.

*** Žold garantován po absolvování nezbytného výcviku po prvních dvou týdnech služby v závislosti na množství odpracovaných hodin. Příplatky k žoldu jsou vydávány na základě vyřešených záhad a odhalených čarodějnic zločinců. Sláva a všeobecné uznání podmíněno vlastním úspěchem. Penze podmíněna úspěšnou službou po dobu delší, než 12 let. V případě násilné smrti ve službě není možno penzi převést na druhou osobu včetně rodinných příslušníků.

✤✤✤

Bejvalo to klidný místo, kam lidi chodili pro byliny, čas od času ulovit nějakou tu zvěřinu a taky uctívat dávný předky, co tam prděj do hlíny pod šutrama. Walden totiž ve svý hloubi skrejvá i místo známý jako Mohylový vrchy. Ty se ale v poslední době… asi tak deseti let, abych to uvedl na pravou míru… šíleně změnily a jen blázen by tam lezl za dne, natož pak v noci. Zvěsti říkaj, že se tam usídlilo něco temnýho, něco prohnilýho… něco, co smrdí zlem na sto honů.

I proto dorazil do města ten Lektor se svejma lovcema čarodějnic a z místních bláznů naverboval hrstku odvážnejch, který jsou příliš zvědaví, neohrožený, nebo dost možná i úplně padlí na hlavu. Jedno ale maj společný, chtěj, aby se z Mohyláků už neozýval ten děsnej křik, co se vodtamtud někdy line.

Noční hlídka naverbovala každýho, kdo chtěl pomoct. Nemálo jich, ale uteklo s hrůzou v očích a do teď se pochcávaj, když jsou v noci ve tmě sami. Další se už nikdy nevrátili… jo mluvim o mlynářově Pepovi a ne, ta mladá švadlena s nima nebyla… 

Necháš mě to už dopovědět?

Další v šílenství spadli ze skal, některý tam prej něco roztrhalo. Jiný dokonce zabili našinci, aby ušetřili jejich trápení. A některý z nich se ve Waldenu dost možná toulaj ještě teďka.

Hospodská báchorka… slyšena před několika týdny


Organizace: Denny, Renthil, Drix

Co u nás můžeš čekat?

  • možnost hrát postavu dle tvých představ, rádi ti s ní ale pomůžeme
  • temnotu, děs, hrůzu… náhradní prádlo ale nedodáváme
  • výpravy všeho druhu, od bitek, přes rituály, vyšetřování a přepady, až po popíjení v sídle
  • psychické vypětí šité na míru hráčům, okořeněné o prvky hororu
  • Mohylové vrchy jsou ukázkou tisíce a jednoho způsobu, jak přijít o život
  • samozřejmě ale najdeme i místo pro oddech a zábavu

Požadavky na Hráče:

  • 15+ 
  • být připraven čelit strachu, horor je nedílnou součástí tohoto cechu