Pro přehlednost zde máme obě mapy pohromadě. Mapu Scorronu i mapu celého světa.

Mapa starého světa
Scorron