Eklésia Tempora

Na pozvání hraběte a hraběnky do Scorronu dorazila celá kapitula řádu Eklésia Tempora, vedená lektorem Ilájem.

Eklésia Tempora je jedním z největších řádů Sigmarovy církve – není ale tak na očích jako například Řád Pochodně. Eklésia Tempora se stará o šíření víry do temnějších koutů císařství a jejich chrámy a sídla tak často stojí na nepřístupných místech v lesích, horách a okrajových vesnicích císařství. Není tajemstvím, že kapitula pomohla hraběti už při úvodní invazi. Sám hrabě jako mladý v jejich řadách nějakou dobu pobýval a s lektorem Ilájem se dobře zná.

Oficiálním úkolem v provincii je vzdělat scorronské obyvatelstvo a rozšířit světlo Sigmarovy církve mezi nevěřící. Mnoho členů Eklésie Tempory bylo osobně přivítáno hraběnkou, která přivítala jejich snažení učit číst a psát scorronský prostý lid.

Katarzité

Slabí budou vždy vedeni silnými.

Tam, kde silný vidí cíl a jedná,

slabí ho následují;

kde se silný postaví osudu,

slabí skloní hlavu a podlehnou.

Je mnoho slabých; a mnoho z nich je v pokušení.

Pohrdejte slabými, protože se zhroutí při volání chaosu.

Litujte je a opovrhujte jejich nevinnými výkřiky;

je lepší, když sto nevinných padne před hněvem císaře

S řádem ale přišla i skupina templářů a inkvizitorů, nazývaných Katarzité, vedených mužem jménem Proteles Krach. Začali ve Scorronu obracet každý kámen a při několika příležitostech se dostali do ostrého konfliktu se scorronskou šlechtou. Povídá se, že ani hrabě nad nimi nemá kontrolu. Ačkoliv se s Krachem dobře zná z císařství, mezi oběma panuje spíše chladný vzájemný respekt, než otevřené spojenectví.

Katarzité zatím přistupují k obyvatelům Scorronu s odstupem, a narozdíl od Ordo Valpurga si žádnou lásku místních obyvatel (až na výjimky) nezískali. Mnoho z nich se netají tím, že jejich poslání je nad vším ostatním a neváhají si získat to co potřebují tou nejpřímější cestou. Často za sebou zanechají nepřátelské pohledy, nadávky a někdy i hozené kamení.

Jaká hra vás čeká

 • Lov čarodějnic
 • Plná fyzického nepohodlí
 • Plná pátrání a záhad
 • Konkurenční boj o místo v hierarchii řádu
 • Snaha o prosazení Sigmara ve Scorronu
 • Hra provázaná s Ordo Valpurga

Organizační tým (dohromady s Ordo Valpurga)

 • Đark
 • Ragnar
 • Ester
 • Jindra
 • Attila
 • Mu